Bogstaverne u, f kan danne nedenstående ord:

2- ord dannet med bogstaver  (1)

uf (6)