Bogstaverne t, r, a, n, s, p, o, r, t, e, g, e, n, s, k, a, b, e, r kan danne nedenstående ord:

19- ord dannet med bogstaver  (1)

transportegenskaber (33)

16- ord dannet med bogstaver  (1)

partnerskabernes (26)

15- ord dannet med bogstaver  (6)

angrebsraketter (24)kontraparternes (24)partnerskaberne (24)personskatterne (25)skatteborgerens (26)skatteborgernes (26)

14- ord dannet med bogstaver  (22)

apotekersagens (25)apotekersagers (25)arrestanternes (18)bankerotternes (22)gaspatronernes (23)gokartbanernes (23)konstaterbares (23)kontrabasserne (22)kontraparterne (22)partnerskabers (24)partnerskabets (25)partnerskernes (22)protestsangene (24)separatorernes (21)skarpretterens (23)skarpretternes (23)skatteborgeren (24)skatteborgeres (25)skatteborgerne (24)transparenters (21)transporterens (22)transporternes (22)

13- ord dannet med bogstaver  (64)

apotekersagen (23)apotekersager (23)arrestanterne (16)askepotternes (23)aspargesbenet (23)bankerotterne (20)betatronernes (19)borgerrettens (21)brakteaternes (20)brennerpasset (21)ekstratogenes (22)estragonernes (19)gasbetonernes (21)gaspatronerne (21)genstarternes (19)gokartbanerne (21)kabaretternes (20)kagesporernes (23)karbonaternes (20)kongeparrenes (22)konstaterbare (21)kontrapartens (22)kontraparters (22)kontrasternes (20)narrestregens (18)operasangeren (20)operasangerne (20)partnerskaber (22)partnerskabet (23)partnerskerne (20)pastoraternes (21)personagernes (21)protestsangen (23)protestsanger (23)rabatkortenes (21)rangspersoner (21)regentskabers (22)regentskabets (23)regnskabernes (21)rektoraternes (19)reportagernes (21)sangteksterne (21)separatorerne (19)skarpretteren (21)skarpretteres (22)skarpretterne (21)skatteborgere (23)skatteborgers (24)sportsgrenene (22)sprogrenseren (21)sprogrenserne (21)startbanernes (19)statsborgeren (22)statsborgerne (22)strengekorets (22)taksatorernes (20)tankangrebets (22)tankestregens (21)tankestregers (21)transparenter (19)transparentes (20)transporteren (20)transporteres (21)transporterne (20)

12- ord dannet med bogstaver  (147)

akrobaternes (19)aktoraternes (18)arabeskernes (18)arboreternes (17)arrestantens (16)arrestanters (16)askepotterne (21)aspargeserne (19)bagtankernes (20)baksgasterne (21)bankerottens (20)bankerotters (20)banketternes (19)barneskoenes (19)barnesproget (22)baronesserne (17)basketagenes (21)betatronerne (17)betragterens (19)betragternes (19)borgerretten (19)brakteaterne (18)bretagnerens (18)bretagnernes (18)brotaksterne (20)ekspertorgan (22)eksponenters (21)eksporternes (21)eksprestoget (24)eksternaters (18)ekstratogene (20)estragonerne (17)gaboneserens (19)gabonesernes (19)gasbetonerne (19)gaspatronens (21)gaspatroners (21)gearkasserne (18)generatorens (17)generatorers (17)genparternes (19)genstarterne (17)gokartbanens (21)gokartbaners (21)kabareternes (18)kabaretterne (18)kagesporerne (21)karbonaterne (18)kartonnagers (19)kastraternes (18)kongeparrene (20)kongeparrets (22)kongresserne (19)konstaterbar (20)konsternerer (17)konsterneres (18)konsterneret (18)kontrabassen (20)kontrabasser (20)kontraparten (20)kontraparter (20)kontrasterer (18)kontrasteres (19)kontrasterne (18)korsetternes (19)korttegneren (19)naboerskerne (18)narrestregen (16)noksagternes (20)operasangere (19)opstarternes (20)opstregernes (21)parkanternes (19)partnerskabs (22)partnerskens (20)partnerskers (20)passagereren (19)passagererne (19)pastoraterne (19)patenterbare (19)personagerne (19)potageskeens (23)potageskeers (23)pressekortet (22)protesternes (20)protestsange (22)rabatkortene (19)reaktorernes (17)reeksportens (21)reeksporters (21)regattaernes (17)regenerators (17)regentparret (19)regentskaber (20)regentskabet (21)regnskaberne (19)rektoraterne (17)reostaternes (17)reportagerne (19)restanternes (16)retsakternes (18)rettesnorens (17)sabotagernes (20)sangerskerne (18)sangskattene (20)sanseorganer (17)sanseorganet (18)sekstanterne (18)senatorernes (16)sengekanters (19)separatorens (19)separatorers (19)skarprettere (20)skarpretters (21)skatteborger (22)spartanerens (18)spartanernes (18)sporrenseren (18)sporrenserne (18)sportsgrenen (21)sprogrensere (20)startbanerne (17)statsbanerne (18)statsborgere (21)stenbroernes (18)strategernes (18)strengekoret (20)taksatorerne (18)tankangrebet (20)tankestregen (19)tankestreger (19)tankpasseren (20)tankpasserne (20)teokraternes (18)tornsangeres (18)traktorernes (18)transparente (18)transparents (19)transponerer (18)transponeres (19)transponeret (19)transportens (20)transportere (19)transporters (20)trassenterne (16)trekanternes (17)trepersoners (19)

11- ord dannet med bogstaver  (267)

abekattenes (18)agersenneps (18)akrobaterne (17)aktanternes (16)aktoraterne (16)ankerettens (16)ankeretters (16)anparternes (16)anstrengtes (17)apotekerens (19)apotekernes (19)apotekersag (21)arabeskerne (16)arboreterne (15)arrestanten (14)arrestanter (14)arresternes (14)askepottens (21)askepotters (21)aspargesene (18)aspekternes (19)bagperronen (19)bagtankerne (18)bakgearenes (18)bankerotten (18)bankerotter (18)banketterne (17)baretternes (16)barkasserne (17)barneskoene (17)barneskoens (18)barnetroens (16)basketagene (19)basketagets (21)bassangeren (17)bassangerne (17)bassetterne (17)bastanteres (17)bespotteren (20)bespotterne (20)betatronens (17)betatroners (17)betragteren (17)betragteres (18)betragterne (17)bogenserens (18)bogensernes (18)bogkasserne (20)bortsanerer (16)bortsaneres (17)bortsaneret (17)brakteatens (18)brakteaters (18)brasenernes (15)bretagneren (16)bretagneres (17)bretagnerne (16)bretonerens (16)bretonernes (16)bropengenes (20)brostenenes (17)egenskabens (19)egenskabers (19)egnsteaters (17)egnsteatres (17)eksponenter (19)eksporterer (19)eksporteres (20)eksporteret (20)eksporterne (19)eksprestoge (22)eksternater (16)ekstrarente (16)enstrengets (17)eskorternes (17)estragonens (17)estragoners (17)gaboneseren (17)gaboneseres (18)gaboneserne (17)garanternes (15)garrotteres (17)gasbetonens (19)gasbetoners (19)gaspatronen (19)gaspatroner (19)generatoren (15)generatorer (15)genopretter (19)genoprettes (20)genparterne (17)genstartens (17)genstarters (17)gokartbanen (19)gokartbaner (19)gokartbanes (20)gokarternes (18)granaternes (15)grossereren (16)grossererne (16)kabareterne (16)kabarettens (18)kabaretters (18)kagesporens (21)kagesporers (21)kanapeernes (17)kantaternes (16)karbonaters (18)karbonatets (19)kartonernes (16)kartonnager (17)kartonnages (18)kartonnerer (15)kartonneres (16)kartonneret (16)kasernernes (15)kassetterne (17)kastraterne (16)kongeparret (20)konstanters (18)konstaterer (17)konstateres (18)konsternere (16)kontraernes (16)kontraparts (20)kontrastens (18)kontrastere (17)kontrasters (18)koreanerens (15)koreanernes (15)korsetterne (17)kortegernes (18)korttegnere (18)krabaternes (17)narkosernes (16)narrestregs (16)netkortenes (17)noksagterne (18)obersternes (17)oktanternes (17)operasanger (18)opstarterne (18)opstregerne (19)optakternes (20)optanternes (18)orkestreres (17)orkestreret (17)paketternes (19)parkanterne (17)partnerskab (20)partnersken (18)partnersker (18)partnerskes (19)passanterne (17)pastoraters (19)pastorernes (18)patenterbar (18)patenternes (17)paternoster (18)patronernes (17)pengekassen (20)pengeskabet (22)perronernes (16)personagens (19)personagers (19)personernes (17)potageskeen (21)potageskeer (21)protesernes (18)protesterer (18)protesteres (19)protesterne (18)protestsang (21)raketangreb (18)rangsperson (19)ransagerens (15)ransagernes (15)ratgearenes (15)reaktorerne (15)reeksporten (19)reeksporter (19)regattaerne (15)regenerator (15)regentskabs (20)regnearkets (17)regneartens (15)regnearters (15)regnskabers (19)regnskabets (20)rektoraters (17)rektorernes (16)rentesatser (15)reostaterne (15)reportagens (19)reportagers (19)reporterens (17)reporternes (17)restanterne (14)retorternes (15)retsakterne (16)retssagerne (16)rettesnoren (15)rettesnores (16)sabotagerne (18)sagsakterne (18)sangkorenes (18)sangskatten (19)sangteksten (19)sangtekster (19)sarongernes (16)sekanternes (16)sektorernes (17)senatorerne (14)sengekanter (17)separatoren (17)separatorer (17)skabertrang (19)skagboernes (20)skarpretter (19)skonnerters (17)skorstenene (17)snekasteren (16)snekasterne (16)snotabernes (17)sopranernes (17)sorbeternes (17)sottesengen (18)spartaneren (16)spartaneres (17)spartanerne (16)sporrensere (17)sportsgrene (20)sprogrenser (19)startbanens (17)startbaners (17)statsborger (20)statskroner (18)stenbroerne (16)stenkastene (17)strategerne (16)strengbeton (19)strengekors (19)taksatorens (18)taksatorers (18)tankangrebs (19)tankebaners (17)tankestregs (19)tankpassere (19)tapetbogens (22)tapetserers (18)teokraterne (16)terrasseret (15)terrasserne (14)tonarternes (15)tornsangere (16)tornsangers (17)trakasserer (16)trakasseret (17)traktorerne (16)transparens (17)transparent (17)transponere (17)transporten (18)transporter (18)trassaterne (15)trekanterne (15)trossagerne (17)

10- ord dannet med bogstaver  (504)

abekattene (16)abekattens (17)aborrernes (14)aborternes (15)absenterer (14)absenteres (15)absenteret (15)abstraktes (18)agenternes (14)agersennep (16)agoraernes (14)agrarernes (13)akrobatens (17)akrobaters (17)aktanterne (14)aktoraters (16)aktorernes (15)angrebenes (15)angrebsnet (16)ankeretten (14)ankeretter (14)ankesagens (16)annagretes (14)annegretes (14)annekterer (13)annekteres (14)annekteret (14)anparterne (14)ansatserne (13)anstrenger (14)anstrenges (15)anstrengte (15)aortaernes (13)apeksernes (17)apotekeren (17)apotekeres (18)apotekerne (17)aptererens (15)apterernes (15)arabeskens (16)arabeskers (16)arboreters (15)arboretets (16)arenaernes (11)argoternes (15)arrangeres (13)arrangeret (13)arrestants (14)arresteres (13)arresteret (13)arresterne (12)arrogantes (15)askepotten (19)askepotter (19)asketernes (15)aspargesen (17)aspargeser (17)aspekterne (17)assorteret (15)asterserne (13)attenerens (13)attenernes (13)attraperer (15)attraperes (16)bagpoterne (19)bagtankens (18)bagtankers (18)bakgearene (16)bakgearets (18)baksgasten (19)baksgaster (19)bankettens (17)banketters (17)baretterne (14)barneskoen (16)barnesprog (19)barnetroen (14)baronernes (14)baronessen (15)baronesser (15)basarernes (14)basketaget (19)bassangere (16)bastantere (15)bastonerer (15)bastoneres (16)bastoneret (16)bataternes (15)bergensers (16)bespottere (19)betatronen (15)betatroner (15)betonernes (15)betonkasse (18)betragtere (16)betragters (17)bogenseren (16)bogenseres (17)bogenserne (16)borgerpres (19)borgerrets (17)borgparken (20)borsternes (16)bortkaster (18)bortkastes (19)bortsanere (15)brakteaten (16)brakteater (16)brasenerne (13)brasnernes (14)bregnernes (15)bretagnere (15)bretagners (16)bretoneren (14)bretoneres (15)bretonerne (14)bretonskes (18)bropengene (18)brostenene (15)brostenens (16)brotakster (18)egebarkens (17)egenartens (14)egenarters (14)egenartets (15)egenskaben (17)egenskaber (17)egeparkets (19)egnsteater (15)egnsteatre (15)ekspartner (17)ekspertens (18)eksperters (18)eksponents (19)eksponerer (17)eksponeres (18)eksponeret (18)eksportens (19)eksportere (18)eksporters (19)eksprestog (21)ekstaserne (15)eksternats (16)ekstratogs (19)enakterens (14)enakternes (14)enebarnets (14)engsnarers (14)ensprogets (19)ensretters (14)enstregets (16)enstrenget (15)erobrerens (14)erobrernes (14)eskorterer (15)eskorteres (16)eskorteret (16)eskorterne (15)estragonen (15)estragoner (15)gabonesere (16)gabonesers (17)garanterer (13)garanteres (14)garanteret (14)garanterne (13)garnrester (14)garrottere (15)gartnerens (14)gartnernes (14)gasbetonen (17)gasbetoner (17)gaspatrons (19)gearkassen (16)gearkasser (16)genbankers (17)genboernes (16)generators (15)generobrer (15)genoprette (18)genpartens (17)genparters (17)genskabtes (19)genstarten (15)genstarter (15)gespenster (18)gokartbane (18)gokartenes (17)gokarterne (16)granaterne (13)grosserere (15)grotternes (16)kabaretens (16)kabareters (16)kabaretten (16)kabaretter (16)kagesporen (19)kagesporer (19)kagespores (20)kanapeerne (15)kantaterne (14)kantstenes (16)kapersenes (17)kaproerens (17)kaproernes (17)karbonater (16)karbonatet (17)karesserer (14)karesseret (15)kareternes (14)kargoernes (16)karosserne (15)karreernes (13)kartonerne (14)kartonnage (16)kartonnere (14)kasernerer (13)kaserneres (14)kaserneret (14)kasernerne (13)kassebogen (19)kassereren (14)kassererne (14)kastagnets (18)kastratens (16)kastraters (16)katarernes (14)kateternes (15)kernetrops (18)knasternes (15)knorternes (15)kobraernes (16)kongressen (17)kongresser (17)konstanter (16)konstantes (17)konstatere (16)kontanters (16)kontraerne (14)kontrapart (18)kontrasten (16)kontraster (16)koranernes (14)koreaneren (13)koreaneres (14)koreanerne (13)korsetters (17)kortegerne (16)korttegner (17)krabaterne (15)kretensers (15)kroaternes (15)narkoserne (14)narrestreg (14)natteroens (14)nattogenes (16)netkortene (15)noksagtens (18)noksagters (18)notarernes (13)notaternes (14)obersterne (15)oksestegen (18)oktanterne (15)operaernes (15)operettens (17)operetters (17)opsangenes (18)opstartens (18)opstarters (18)opstregens (19)opstregers (19)opstrenger (18)opstrenges (19)opstrenget (19)optagerens (18)optagernes (18)optakterne (18)optanterne (16)orangernes (14)organernes (14)orkanernes (14)orkestrere (15)orkestrets (17)ornaternes (13)paketterne (17)parentesen (15)parenteser (15)parkantens (17)parkanters (17)parterrets (16)partnerens (15)partnernes (15)partnerske (17)passageren (17)passagerer (17)passagerne (17)passaterne (16)pastaernes (16)pastorater (17)pastorerne (16)patenterer (15)patenteres (16)patenterne (15)patogenese (18)patronater (16)patronerne (15)patronesse (17)pengekasse (19)perronerne (14)personagen (17)personager (17)personages (18)personerne (15)pessarerne (15)petersborg (20)portnerens (16)portnernes (16)potageskes (21)potenserer (16)potenseres (17)potenseret (17)potenserne (16)prangerens (16)prangernes (16)presentens (16)presenters (16)pressekort (19)prostataer (17)protegeens (18)protegeers (18)protegerer (17)protegeres (18)protegeret (18)proteserne (16)protestens (18)protestere (17)protesters (18)rabatkorts (18)raketterne (14)ransageren (13)ransageres (14)ransagerne (13)ratgearene (13)ratgearets (15)reagentens (14)reagenters (14)reaktorens (15)reaktorers (15)reeksports (19)regattaens (15)regattaers (15)regentskab (18)regnearket (15)regnearten (13)regnearter (13)regnskaber (17)regnskabet (18)rektorater (15)rektorerne (14)renegatens (14)renegaters (14)rentegners (14)reostatens (15)reostaters (15)reportagen (17)reportager (17)reportages (18)reporteren (15)reporteres (16)reporteret (16)reporterne (15)resorberes (15)resorberet (15)restantens (14)restanters (14)retorernes (13)retorterne (13)retrospekt (19)retsaktens (16)retsakters (16)retsbogens (18)rettesnore (14)rettesnors (15)rosenkrans (15)sabotagens (18)sabotagers (18)sangersken (16)sangersker (16)sangkorene (16)sangkorets (18)sangskatte (18)sanseorgan (15)sarongerne (14)sekanterne (14)sekstanten (16)sekstanter (16)sektorerne (15)senaternes (13)senatorens (14)senatorers (14)sengekants (17)sensorerne (13)separators (17)sergentens (15)sergenters (15)skagboerne (18)skatternes (16)skonnerter (15)skorpernes (18)skorstenen (16)skotternes (17)skraberens (16)skrabernes (16)snekastere (15)snerpernes (15)snerrernes (12)snerternes (13)sneskraber (16)snotaberne (15)sonarernes (13)sonaternes (14)sopranerne (15)soranerens (13)soranernes (13)sorbeterne (15)sortseeren (14)sortseerne (14)sottesenge (17)spanternes (16)sparrernes (15)spartanere (15)spartaners (16)speakerens (17)speakernes (17)spektrenes (18)sporrenser (16)sportsgren (19)startbanen (15)startbaner (15)startbanes (16)starterens (14)starternes (14)statsbanen (16)statsbaner (16)stegeposen (19)stegeposer (19)stenbroens (16)stenbroers (16)stenternes (14)strategens (16)strategers (16)stregernes (15)strengekor (17)strengenes (15)strengeste (16)strokernes (16)taksatoren (16)taksatorer (16)taksternes (16)tangenters (15)tangoernes (15)tangsnarre (14)tankangreb (17)tankebaner (15)tankebanes (16)tankestreg (17)tankpasser (18)tapetbogen (20)tapeternes (16)tapetserer (16)tapetseres (17)tatarernes (13)teksterens (16)teksternes (16)tenorernes (13)teokratens (16)teokraters (16)teposernes (17)terosernes (14)terrassere (13)toakterens (16)toakternes (16)toasternes (15)tonarterne (13)tonganeres (15)tornekrans (15)tornsanger (15)trakassere (15)trakeernes (14)traktorens (16)traktorers (16)transponer (16)transports (18)trassenten (14)trassenter (14)treetagers (15)trekantens (15)trekanters (15)trensernes (13)trepanerer (14)trepaneres (15)trepaneret (15)tresproget (19)

9- ord dannet med bogstaver  (745)

abekatten (15)abekattes (16)abonnerer (12)abonneres (13)abonneret (13)aborrerne (12)aborterer (13)aborteres (14)aborteret (14)aborterne (13)absentere (13)abstrakte (16)agarernes (12)agaternes (13)agenterne (12)agoraerne (12)agrarerne (11)akrobaten (15)akrobater (15)aktantens (14)aktanters (14)aktorater (14)aktorerne (13)anbragtes (15)anegretes (13)angoraens (13)angrebene (13)angrebets (15)angrebnes (14)ankesagen (14)ankesager (14)annagrete (12)annegrete (12)anneksers (13)anneksets (14)annektere (12)annoterer (11)annoteres (12)annoteret (12)anpartens (14)anparters (14)anstrenge (13)anstrengt (14)aortaerne (11)apekserne (15)apotekere (16)apotekers (17)apotekets (18)aptereren (13)aptereres (14)aptererne (13)araberens (12)arabernes (12)arabesken (14)arabesker (14)arboreter (13)arboretet (14)arenaerne (9)argoterne (13)arrangere (11)arrestant (12)arrestens (12)arrestere (11)arresters (12)arrogante (13)asatroens (13)asenernes (11)asketerne (13)aspekters (17)aspektets (18)astersene (12)attakerer (13)attakeres (14)atteneren (11)atteneres (12)attenerne (11)attrapere (14)bagenkops (20)bagerstes (16)bagkanten (16)bagperron (17)bagtanken (16)bagtanker (16)bagtankes (17)bakgearet (16)bankernes (14)bankerots (16)banketten (15)banketter (15)bankrente (14)bannerets (13)barettens (14)baretters (14)barkassen (15)barkasser (15)barkernes (14)barneseng (14)barneskes (15)barnetros (14)baronerne (12)baronesse (14)barrernes (12)barsernes (13)barskeste (16)basarerne (12)baskerens (15)baskernes (15)basketags (18)basporten (17)bassanger (15)bassetten (15)bassetter (15)bastantes (15)bastonere (14)bataterne (13)batternes (14)battsenes (15)begsortes (17)bekranser (14)bekranses (15)bekranset (15)bengtsson (17)benrester (13)beregners (14)berettens (14)beretters (14)bergenser (14)beskatter (16)beskattes (17)bespotter (18)bespottes (19)betatrons (15)betonerne (13)betragter (15)betragtes (16)bogensere (15)bogensers (16)bokserens (16)boksernes (16)bonaparte (16)borgerens (15)borgernes (15)borgerret (15)bornertes (14)borsterne (14)borternes (14)bortkaste (17)bortsaner (14)borttagen (16)borttager (16)bragesnak (16)brakteats (16)brasenens (13)braseners (13)brasnerne (12)bratteres (14)bregnerne (13)bretagner (14)bretagnes (15)bretonere (13)bretoners (14)bretonske (16)brokassen (16)bropenges (18)brostenen (14)egebarken (15)egenarten (12)egenarter (12)egenartet (13)egenskabs (17)egeparket (17)eksogenes (16)eksperten (16)eksperter (16)eksponent (17)eksponere (16)eksporten (17)eksporter (17)eksposeer (17)eksposeet (18)eksternat (14)eksternes (14)ekstratog (17)enakteren (12)enakteres (13)enakterne (12)enebarnet (12)engsnarer (12)engsnares (13)enkroners (13)ensporets (16)ensproget (17)ensretter (12)ensrettes (13)enstreget (14)epokernes (16)eposernes (15)eposserne (15)erobreren (12)erobreres (13)erobrerne (12)eroternes (12)eskaperer (15)eskaperes (16)eskaperet (16)eskortens (15)eskortere (14)eskorters (15)esperanto (15)estragons (15)etagerens (13)etagerers (13)etagernes (13)etapernes (14)etaternes (12)etsproget (18)gabestoks (19)gaboneser (15)garantens (13)garantere (12)garanters (13)garnernes (12)garrotter (14)gartneren (12)gartneres (13)gartnerne (12)gasbetons (17)gaspatron (17)gasternes (14)gatternes (14)gearkasse (15)gebroknes (17)genbanker (15)genboerne (14)generator (13)generobre (14)genparten (15)genparter (15)genrernes (12)genserens (13)gensernes (13)genskaber (16)genskabes (17)genskabte (17)genstarte (14)genstarts (15)gokartene (15)gokartens (16)gokarters (16)granatens (13)granaters (13)granernes (12)grasserer (13)grasseret (14)grosserer (14)groteskes (17)grotterne (14)kabareten (14)kabareter (14)kagespore (18)kanapeens (15)kanapeers (15)kanoernes (13)kanonerer (12)kanoneres (13)kanoneret (13)kantatens (14)kantaters (14)kanternes (13)kantoners (14)kantstene (14)kantstens (15)kapergast (18)kapersene (15)kapersens (16)kaprerens (15)kaprernes (15)kaproeren (15)kaproeres (16)kaproerne (15)karatenes (13)karbonats (16)karessere (13)kareterne (12)kargoerne (14)karreerne (11)kartonens (14)kartoners (14)kartonets (15)kartonner (13)kasernens (13)kasernere (12)kaserners (13)kasserere (13)kassetten (15)kassetter (15)kastagnet (16)kasternes (14)kastraten (14)kastrater (14)kastrerer (13)kastreres (14)kastreret (14)katarerne (12)kateterne (13)katetrene (13)kernernes (12)kernetrop (16)kerternes (13)knagernes (14)knasterne (13)knorterne (13)kobenenes (15)kobraerne (14)kongepars (18)kongernes (15)konstante (15)konstants (16)konstater (15)kontanter (14)kontantes (15)kontrabas (16)kontraens (14)kontraers (14)kontrasts (16)koranerne (12)koreanere (12)koreaners (13)korpsenes (17)korsetter (15)kortbenet (16)kortegens (16)kortegers (16)kortestes (16)kosternes (15)kostpenge (19)krabatens (15)krabaters (15)kragernes (14)kranernes (12)kransenes (13)kraterets (14)kraternes (13)krattenes (14)krebsenes (15)kretenser (13)kroaterne (13)krogbenet (17)kronernes (13)kronrager (14)kronrages (15)kronraget (15)kropstegn (19)naboernes (13)naboerske (15)narkosens (14)narkosers (14)natronets (13)natteroen (12)nattogene (14)nektarens (13)noksagten (16)noksagter (16)notaernes (12)notarerne (11)notaterne (12)oberstens (15)obersters (15)oksestege (17)oktantens (15)oktanters (15)operaerne (13)operetten (15)operetter (15)operettes (16)opsangene (16)opsangens (17)opstarten (16)opstarter (16)opstregen (17)opstreger (17)opstrenge (17)optageren (16)optageres (17)optagerne (16)optaktens (18)optakters (18)optantens (16)optanters (16)orangerne (12)organerne (12)orkanerne (12)orkestrer (14)orkestret (15)ornaterne (11)pagternes (16)pakettens (17)paketters (17)panorerer (13)panoreres (14)panoreret (14)panserens (14)pansernes (14)panterens (14)panternes (14)parkanten (15)parkanter (15)parkernes (15)parternes (14)parterres (14)parterret (14)partneren (13)partneres (14)partnerne (13)passanten (15)passanter (15)passerben (16)pastaerne (14)pastorats (17)pastorens (16)pastorers (16)pateernes (14)patentere (14)patenters (15)patentsag (17)patronens (15)patroners (15)pattebarn (16)patternes (15)peberkorn (17)pengetank (17)perronens (14)perroners (14)perserens (14)perserkat (16)persernes (14)personage (16)personens (15)personers (15)pesetaens (15)petersens (15)poeternes (15)porrernes (14)porsernes (15)porterens (15)porternes (15)portneren (14)portneres (15)portnerne (14)posternes (16)potageske (19)potensens (16)potensere (15)potternes (16)prangeren (14)prangeres (15)prangerne (14)presenten (14)presenter (14)presserne (14)protegeen (16)protegeer (16)protegere (16)protesens (16)protesers (16)protesten (16)protester (16)rabatkort (16)ragaernes (12)rakettens (14)rankernes (12)rankestes (14)ransagere (12)ransagers (13)rasterens (12)rasternes (12)ratgearet (13)reagenten (12)reagenter (12)reaktoren (13)reaktorer (13)reeksport (17)regattaen (13)regattaer (13)regentens (13)regenters (13)regentpar (15)regnearks (14)regnearts (13)regnestok (16)regnskabs (17)rektorats (15)rektorens (14)rektorers (14)renegaten (12)renegater (12)rennettes (12)renserens (11)rensernes (11)rentegner (12)rentegnes (13)rentegnet (13)renternes (11)rentesats (13)reostaten (13)reostater (13)repareres (13)repareret (13)reportage (16)reportere (14)reporters (15)resonerer (11)resoneres (12)resoneret (12)resorbere (13)respekter (16)restanten (12)restanter (12)resternes (12)retorerne (11)retortens (13)retorters (13)retsakten (14)retsakter (14)retsbogen (16)retssagen (14)retssager (14)retternes (12)rettesnor (13)roseannas (12)roseannes (12)rotternes (13)sabotagen (16)sabotager (16)sabotages (17)saboterer (14)saboteres (15)saboteret (15)sagaernes (13)sagsakten (16)sagsakter (16)sangerens (13)sangernes (13)sangerske (15)sangkoret (16)sangtekst (17)sarongens (14)sarongers (14)sekantens (14)sekanters (14)sekreters (14)sekretets (15)sekstener (14)seksterne (14)sekterers (14)sekternes (14)sektorens (15)sektorers (15)senaterne (11)senatoren (12)senatorer (12)sengekant (15)separator (15)separerer (13)separeres (14)separeret (14)seponerer (14)seponeres (15)seponeret (15)serberens (13)serbernes (13)sergenten (13)sergenter (13)setterens (13)setternes (13)skaberens (15)skabernes (15)skagboens (18)skagboers (18)skanneres (13)skanserne (13)skarernes (13)skarnenes (13)skarpeste (17)skattenes (15)skatterne (14)skonnerts (15)skorperne (16)skorstene (15)skotterne (15)skrabenes (15)skraberen (14)skraberes (15)skraberne (14)skrogenes (16)snarernes (11)snaskerne (13)snekaster (14)snerperne (13)snerrerne (10)snerterne (11)snorkenes (14)snotabens (15)snotabers (15)sonarerne (11)sonaterne (12)sopranens (15)sopraners (15)soraneren (11)soraneres (12)soranerne (11)sorbetens (15)sorbeters (15)sorbetter (15)sorgernes (14)sorternes (13)sortseere (13)sotteseng (16)spanterne (14)sparerens (14)sparernes (14)sparkenes (16)sparrerne (13)spartaner (14)spartansk (17)speakeren (15)speakeres (16)speakerne (15)spekteret (17)spektrene (16)spektrets (18)sponseret (16)sporernes (15)spottenes (17)spotteren (16)sprogenes (17)stagernes (14)stagnerer (13)stagneres (14)stagneret (14)stankenes (14)stanserne (12)startbane (14)starteren (12)starteres (13)starterne (12)staternes (13)statsbane (15)stegepose (18)stegerset (15)stegesoen (15)stegesoer (15)stenbroen (14)stenbroer (14)stenterne (12)stereoens (13)stereoers (13)storkenes (15)strategen (14)strateger (14)stregerne (13)strengene (13)strengens (14)strengere (13)strengest (15)strokerne (14)taksators (16)taksterne (14)takternes (14)tangenter (13)tangernes (13)tangoerne (13)tankebane (14)tankernes (13)tanternes (12)tapetbogs (20)tapeterne (14)tapetsere (15)tarsernes (12)taskernes (14)tasteaber (14)tasternes (13)tatarerne (11)teatrenes (12)teenagers (13)tegnerens (13)tegnernes (13)teksteren (14)teksteres (15)teksterne (14)tenorerne (11)teokraten (14)teokrater (14)teposerne (15)ternernes (11)teroserne (12)terperens (14)terpernes (14)terrassen (12)terrasser (12)testerens (13)testernes (13)toakteren (14)toakteres (15)toakterne (14)toasterne (13)toetagers (15)togaernes (14)togternes (15)tonartens (13)tonarters (13)tonearter (12)tonganere (13)tonganers (14)tonnagers (14)toraernes (12)torpernes (15)tragtenes (14)trakasser (14)trakeerne (12)trakterer (13)trakteres (14)traktoren (14)traktorer (14)transport (16)trassaten (13)trassater (13)trasserer (12)trasseret (13)treetages (14)tregrenet (13)trekanten (13)trekanter (13)trekroner (13)trenserne (11)treogtres (15)trepanere (13)tresporet (16)tresserne (12)tronernes (12)tropernes (15)trossagen (15)trossager (15)trosserne (13)tsarernes (12)

8- ord dannet med bogstaver  (1023)

abearten (11)abearter (11)abekatte (14)abonnere (11)aborrens (12)aborrers (12)abortens (13)abortere (12)aborters (13)absenter (12)abstrakt (15)agarerne (10)agaterne (11)agentens (12)agenters (12)agernene (10)agernets (12)agersten (12)agnatens (12)agoraens (12)agoraers (12)agrarens (11)agrarers (11)akrobats (15)aksernes (12)aktanten (12)aktanter (12)akternes (12)aktorats (14)aktorens (13)aktorers (13)anaerobe (11)anaerobt (12)anbragte (13)anegrete (11)angerens (11)angoraen (11)angreben (12)angrebet (13)angrebne (12)angstens (13)ankerets (12)ankernes (11)ankrenes (11)annebets (12)annekser (11)annekses (12)annekset (12)annekter (11)annettes (11)annotere (10)anparten (12)anparter (12)anretter (10)anrettes (11)ansagers (12)ansatsen (11)ansatser (11)ansattes (12)ansporer (13)anspores (14)ansporet (14)anstreng (12)antagnes (12)antaster (11)antastes (12)antegner (11)antegnes (12)antegnet (12)aortaens (11)aortaers (11)apeksers (15)apeksets (16)apoteker (15)apoteket (16)apterere (12)apterers (13)araberen (10)araberes (11)araberne (10)arabesks (14)araernes (9)arborets (13)arenaens (9)arenaers (9)argonets (13)argoters (13)arkernes (11)arnborgs (14)arnernes (9)arnesens (10)arranger (10)arresten (10)arrester (10)arrogant (12)arsenets (11)arternes (10)asatroen (11)asbesten (13)asenerne (9)askepots (17)askeregn (13)askernes (12)asketens (13)asketers (13)asnernes (10)asparges (15)aspekter (15)aspektet (16)astersen (11)attakere (12)attenere (10)atteners (11)attraper (13)bagenkop (18)bagerens (13)bagernes (13)bagerpar (15)bagerste (14)bagestes (15)bagkrops (19)bagpoten (17)bagtanke (15)bagtrops (18)bakgears (15)baksgast (17)bananers (11)banenets (12)banernes (11)bankerne (12)bankerot (14)banneres (11)banneret (11)barernes (11)baretten (12)baretter (12)barkasse (14)barkerne (12)barneske (13)barnesko (14)barnetro (12)baronens (12)baroners (12)barrerne (10)barserne (11)barskere (13)barskest (15)basarens (12)basarers (12)basernes (12)baskenes (14)baskeren (13)baskeres (14)baskerne (13)basketag (16)basporte (16)basserne (12)bastante (13)bastoner (13)batatens (13)bataters (13)battenes (13)batterne (12)battsene (13)beatenes (12)begsorte (15)bekoster (15)bekostes (16)bekostet (16)bekranse (13)benetton (13)benspark (16)beoernes (12)beregner (12)beregnes (13)beregnet (13)beretens (12)beretten (12)beretter (12)berettes (13)berntsen (12)besattes (14)beskatte (15)beskeste (15)besparer (14)bespares (15)besparet (15)bespotte (17)besteget (15)betagnes (14)betatron (13)betegner (13)betegnes (14)betegnet (14)beternes (12)betonens (13)betoners (13)betragte (14)boaernes (12)bogenser (14)bogenses (15)bogkasse (17)boksenes (15)bokseren (14)bokseres (15)bokserne (14)bonernes (12)borgenes (14)borgeren (13)borgeres (14)borgerne (13)bornerte (12)borstens (14)borsters (14)borterne (12)bortkast (16)borttage (15)bosattes (15)bosserne (13)bragenes (13)brakteat (14)brasenen (11)brasener (11)brasnens (12)brasners (12)brattere (12)bregnens (13)bregners (13)bretagne (13)bretoner (12)bretonsk (15)broagers (14)broernes (12)bropenge (16)brostens (14)brotakst (16)egebarks (15)egenarts (12)egenskab (15)egerners (11)egernets (12)egnsbank (15)egoernes (12)eksegets (15)eksogene (14)eksogent (15)eksperts (16)eksponer (15)eksports (17)ekstasen (13)ekstaser (13)eksterne (12)eksternt (13)enaktere (11)enakters (12)enebarns (11)eneboers (12)enetages (12)engkarse (13)engsnare (11)enkernes (11)enkroner (11)enkrones (12)enogtres (13)ensarter (10)ensartes (11)ensartet (11)ensporet (14)ensrette (11)entreens (10)entreers (10)entrerer (9)entreres (10)entreret (10)epokerne (14)eposenes (14)eposerne (13)epossene (14)erobrere (11)erobrers (12)eroterne (10)eskapere (14)eskorten (13)eskorter (13)eskortes (14)espersen (13)esterens (11)esternes (11)estragon (13)etaernes (10)etageren (11)etagerer (11)etageres (12)etagerne (11)etaperne (12)etaterne (10)etbenets (13)etterens (11)etternes (11)gabestok (17)ganernes (11)garanten (11)garanter (11)garnenes (11)garnerer (10)garneres (11)garneret (11)garnerne (10)garrotte (13)gartnere (11)gartners (12)gasbeton (15)gasernes (12)gasserne (12)gasterne (12)gatterne (12)gearenes (11)gebeters (14)gebetets (15)gebrokne (15)genbanks (15)genboens (14)genboers (14)genernes (11)genertes (12)genesens (12)genopret (15)genparts (15)genseren (11)genseres (12)genserne (11)genskabe (15)genskabt (16)genstart (13)gespenst (16)gokarten (14)gokarter (14)granaten (11)granater (11)granerne (10)gransker (13)granskes (14)gransket (14)grassere (12)grebenes (13)grenenes (11)grensaks (14)grentorn (12)grossene (13)groteske (15)grottens (14)grotters (14)kabarets (14)kagernes (13)kanapeen (13)kanapeer (13)kanaster (12)kanernes (11)kaneseng (13)kanoerne (11)kanonere (11)kanoners (12)kantaten (12)kantater (12)kantates (13)kanterne (11)kantoner (12)kantsten (13)kapersen (14)kapreren (13)kapreres (14)kaprerne (13)kaproere (14)kaproers (15)karatene (11)karatens (12)karbonat (14)karesser (12)karetens (12)kareters (12)kargoens (14)kargoers (14)karossen (13)karosser (13)karreens (11)karreers (11)karrenes (11)karrosse (13)karstens (13)kartager (13)karterer (11)karteres (12)karteret (12)kartonen (12)kartoner (12)kartonet (13)kasernen (11)kaserner (11)kasernes (12)kassebog (17)kasserer (12)kasseret (13)kasserne (12)kassette (14)kastenes (13)kasteren (12)kasterne (12)kastrats (14)kastrere (12)katarens (12)katarers (12)katetens (13)kateters (13)katetres (13)kattenes (13)kennarts (12)kennerts (12)kennetts (13)kerberos (14)kerensas (12)kernerne (10)kernesag (13)kerstens (13)kerterne (11)knagerne (12)knarrens (11)knastens (13)knasters (13)knebenes (13)knobenes (14)knoernes (12)knortens (13)knorters (13)kobenene (13)kobenets (15)kobraers (14)kogerens (14)kogernes (14)konernes (12)kongepar (16)kongerne (13)konstans (14)konstant (14)kontante (13)konterer (12)konteres (13)konteret (13)kontraen (12)kontraer (12)kontrast (14)koparret (15)koranens (12)koraners (12)koreaner (11)kornenes (12)korpsene (15)korpsets (17)korsagen (14)korsager (14)korsenes (13)kortegen (14)korteger (14)korteges (15)kortenes (13)korteste (14)kostbare (15)kostbart (16)kostenes (14)kosterne (13)krabaten (13)krabater (13)kragerne (12)kranerne (10)kransene (11)kransens (12)krateres (12)krateret (12)kraterne (11)krattene (12)krebsene (13)krebsens (14)kreperer (13)kreperes (14)kreperet (14)krestens (13)kresters (13)kroatens (13)kroatere (12)kroaters (13)kroernes (12)krogenes (14)kronerne (11)kronrage (13)naboerne (11)nanettes (11)narkoens (12)narkosen (12)narkoser (12)narkoses (13)narrenes (9)natronet (11)nattegns (13)natteros (12)nattoges (14)negerens (11)negrenes (11)nektaren (11)netkorts (14)nettenes (11)noksagts (16)norberts (13)notabene (12)notaerne (10)notarens (11)notarers (11)notaters (12)noternes (11)oasernes (11)obersten (13)oberster (13)oksernes (13)oksesteg (16)oktanten (13)oktanter (13)onanerer (9)onaneres (10)onaneret (10)opankret (15)opbagtes (18)opbragte (17)operaens (13)operaers (13)opererer (12)opereres (13)opereret (13)operette (14)opkaster (16)opkastes (17)opkastet (17)opregner (14)opregnes (15)opregnet (15)oprenser (13)oprenses (14)oprenset (14)opretter (14)oprettes (15)opsangen (15)opsanges (16)opstarte (15)opstarts (16)opstregs (17)opstreng (16)optagere (15)optagers (16)optakten (16)optakter (16)optanker (15)optankes (16)optanket (16)optanten (14)optanter (14)optegner (15)optegnes (16)optegnet (16)orangens (12)orangers (12)organers (12)organets (13)orkanens (12)orkaners (12)orkester (13)ornaters (11)ornatets (12)ornernes (10)otterens (12)otternes (12)ottesang (14)pagterne (14)paketten (15)paketter (15)panorere (12)panseren (12)panseres (13)panseret (13)panserne (12)panteren (12)panteres (13)panteret (13)panterne (12)parentes (13)parkants (15)parkerer (13)parkeres (14)parkeret (14)parkerne (13)parterer (12)parteres (13)parteret (13)parterne (12)parterre (12)partnere (12)partners (13)passagen (15)passager (15)passaten (14)passater (14)passerer (13)passeret (14)pastaens (14)pastaers (14)pastorat (15)pastoren (14)pastorer (14)pateerne (12)patenter (13)paterens (13)paternes (13)patronat (14)patronen (13)patroner (13)patterne (13)peberens (14)pebernes (14)pebrenes (14)pengenes (14)pentagon (15)perronen (12)perroner (12)persekar (14)perseren (12)perseres (13)perserne (12)personen (13)personer (13)pessarer (13)pessaret (14)petersen (13)poeterne (13)pokerens (15)pokernes (15)porernes (13)porrerne (12)porserne (13)portenes (14)porteren (13)porteres (14)porterne (13)portnere (13)portners (14)posernes (14)posterer (14)posteres (15)posteret (15)posterne (14)potensen (14)potenser (14)poternes (14)potterne (14)prangere (13)prangers (14)presents (14)proberer (14)proberes (15)proberet (15)prostata (15)proteger (15)proteges (16)protesen (14)proteser (14)proteses (15)protests (16)rabatten (12)ragaerne (10)ragerens (11)ragernes (11)ragnarok (13)raketten (12)raketter (12)rangerer (10)rangeres (11)rangeret (11)rangskat (14)rankerne (10)ransager (11)ransages (12)ransaget (12)rasteren (10)rasteres (11)rasteret (11)rasterne (10)raternes (10)ratgears (12)reagents (12)reagerer (10)reageres (11)reageret (11)reaktors (13)regattas (13)regenten (11)regenter (11)regneark (12)regneart (11)regnskab (15)rektorat (13)rektoren (12)rektorer (12)renegats (12)renernes (9)rennette (10)renseren (9)renseres (10)renserne (9)rentegne (11)renterne (9)reostats (13)reparere (11)reporter (13)resonans (11)resonere (10)resorber (12)responsa (14)restants (12)resterer (10)resteres (11)resteret (11)resterne (10)restskat (14)retorens (11)retorers (11)retorten (11)retorter (11)retsakts (14)retsbogs (16)retterne (10)robernes (12)robertas (13)rosannas (11)roseanna (10)roseanne (10)rosernes (11)rosettes (13)rotterne (11)sabotage (15)sabotere (13)sagaerne (11)sagernes (12)sagnenes (12)sagprosa (16)sakseren (12)sakserne (12)sangenes (12)sangeren (11)sangeres (12)sangerne (11)sangkors (15)sangskat (15)sanserne (10)sargenes (12)sarongen (12)saronger (12)satserne (11)sekanten (12)sekanter (12)sekreter (12)sekretet (13)sekseren (12)sekserne (12)sekstant (14)sekterer (12)sekterne (12)sektoren (13)sektorer (13)senaters (11)senatets (12)senators (12)senernes (10)sengenes (12)senneste (11)sensoren (11)sensorer (11)separate (13)separere (12)seponere (13)seraenes (10)serberen (11)serberes (12)serberne (11)sergents (13)setteren (11)setteres (12)setterne (11)skabenes (14)skaberen (13)skaberes (14)skaberne (13)skagboen (16)skagboer (16)skannere (11)skanners (12)skarerne (11)skarnene (11)skarnets (13)skarpere (14)skattene (13)skattens (14)skatters (14)skeernes (12)skonnert (13)skorpens (16)skorpers (16)skorsten (14)skoserne (13)skottens (15)skotters (15)skrabene (13)skrabere (13)skrabers (14)skrabets (15)skranter (12)skrantes (13)skrantet (13)skratter (13)skrattes (14)skrogene (14)skrogets (16)skrotter (14)skrottes (15)snarerne (9)snerpens (13)snerpers (13)snerrens (10)snerrers (10)snertens (11)snerters (11)snogenes (13)snorenes (11)snorkene (12)snorkets (14)snotaben (13)snotaber (13)snotabes (14)sognenes (13)sokrates (14)sonarens (11)sonarers (11)sonatens (12)sonaters (12)sopranen (13)sopraner (13)soranere (10)soraners (11)sorbeten (13)sorbeter (13)sorgerne (12)sorteper (14)sorterer (11)sorteres (12)sorteret (12)sorterne (11)sortseer (12)soternes (12)spanters (14)spantets (15)spareren (12)spareres (13)sparerne (12)sparkene (14)sparkets (16)sparrens (13)speakere (14)speakers (15)spekters (16)spektres (16)spektret (16)sponsere (14)spontane (14)spontant (15)sporenes (14)sporerne (13)sportens (15)spottene (15)spottens (16)sprogene (15)sprogets (17)stabenes (13)stagenes (13)stagerne (12)stagnere (12)stakater (13)stangens (13)stankene (12)stankens (13)startens (12)startere (11)starters (12)staserne (11)staterne (11)stegenes (13)stenbros (14)stenenes (11)stenkast (14)stentens (12)stenters (12)stereoen (11)stereoer (11)storkene (13)storkens (14)stranges (13)strategs (14)stregens (13)stregers (13)strengen (12)strenger (12)strenges (13)strenget (13)strokens (14)strokers (14)taberens (12)tabernes (12)taksator (14)takserer (12)takseres (13)takseret (13)takstens (14)taksters (14)takterer (12)takteres (13)takterne (12)tangents (13)tangerer (11)tangeres (12)tangeret (12)tangerne (11)tangoens (13)tangoers (13)tankenes (12)tankerne (11)tanterne (10)tapetbog (18)tapeters (14)tapetser (14)tarserne (10)taskerne (12)tasterne (11)tatarens (11)tatarers (11)taterens (11)taternes (11)teatrene (10)teenager (11)tegnenes (12)tegneren (11)tegneres (12)tegnerne (11)tekstens (14)tekstere (13)teksters (14)tenorens (11)tenorers (11)teokrats (14)teposens (15)teposers (15)ternerne (9)terosens (12)terosers (12)terperen (12)terperes (13)terperne (12)terrasse (11)terroren (10)terserne (10)tesernes (11)teskeens (13)teskeers (13)testenes (12)testerer (11)testeres (12)testerne (11)toaktere (13)toakters (14)toastens (13)toasters (13)toetages (14)togaerne (12)togrenet (13)togterne (13)tonarten (11)tonarter (11)tonerens (11)tonernes (11)tonganer (12)tongansk (15)tonnager (12)tonnages (13)toraerne (10)tornenes (11)torperne (13)torskene (13)torstens (13)torterer (11)torteres (12)tosserne (12)tragtene (12)tragtens (13)trakeens (12)trakeers (12)traktere (12)traktors (14)traktose (14)tranberg (13)trassent (12)trassere (11)trebenet (12)treerens (10)treernes (10)trekants (13)trensens (11)trensers (11)trepaner (12)tronerne (10)troperne (13)tsarerne (10)

7- ord dannet med bogstaver  (1193)

abekats (13)abernes (10)abonner (10)aborren (10)aborrer (10)aborres (11)aborten (11)aborter (11)agarens (10)agarers (10)agatens (11)agaters (11)agenten (10)agenter (10)agerens (10)agernet (10)agerren (9)agnetas (11)agnetes (11)agoraen (10)agoraer (10)agraren (9)agrarer (9)agrares (10)agrenes (10)akrobat (13)aksenes (11)akserne (10)aktants (12)akterer (10)akteres (11)akteret (11)akterne (10)aktorat (12)aktoren (11)aktorer (11)anaerob (10)anbragt (12)anernes (8)anettas (10)anettes (10)angeren (9)angoras (11)angrebs (12)angsten (11)ankeret (10)ankerne (9)ankesag (12)ankrene (9)ankrets (11)annebet (10)annekes (10)annetes (9)annette (9)annetts (10)annoter (9)anoraks (11)anparts (12)anrette (9)ansager (10)ansatte (10)ansetes (10)ansgars (11)anspore (12)antagen (10)antager (10)antages (11)antaget (11)antagne (10)antaste (10)antegne (10)antoges (12)aortaen (9)aortaer (9)apartes (12)apekser (13)apekses (14)apekset (14)apoteks (15)apterer (11)apteres (12)apteret (12)arabere (9)arabers (10)arabesk (12)araerne (7)arboret (11)arenaen (7)arenaer (7)arenses (9)argeste (11)argonet (11)arkenes (10)arkerne (9)arnerne (7)arnesen (8)arrenes (8)arrests (10)arsenet (9)arterne (8)asatros (11)aseners (9)asenets (10)asernes (9)askenes (11)askepot (15)askerne (10)askesen (11)asketen (11)asketer (11)asnerne (8)aspekts (15)aspenes (12)asserbo (12)asserne (9)attaker (11)attener (9)attraps (13)bagenes (12)bageren (11)bageres (12)bagerne (11)bagerst (13)bageste (13)bagkant (14)bagkrop (17)bagtrop (16)bakgear (13)bananer (9)banenet (10)banerne (9)bankens (12)bankers (12)bankets (13)banksag (14)bannere (9)banners (10)barerne (9)barkens (12)barkers (12)barkets (13)barnets (11)baronen (10)baroner (10)barrens (10)barrers (10)barsens (11)barsers (11)barskes (13)basaren (10)basarer (10)baserer (10)baseres (11)baseret (11)baserne (10)baskene (12)baskere (12)baskers (13)bastant (12)bastens (12)bataten (11)batater (11)battene (11)battens (12)batters (12)beatene (10)beatens (11)beatets (12)begroet (13)begsort (14)bekoste (14)bekrans (12)benenes (10)benetes (11)bengtas (13)bengtes (13)bennets (11)bennett (11)bentsen (11)beoerne (10)beregne (11)berents (11)bereten (10)bereter (10)beretes (11)berette (11)bergens (12)bergers (12)besatte (12)beskere (12)beskest (14)bespare (13)betagen (12)betager (12)betages (13)betaget (13)betagne (12)betegne (12)beterne (10)betoges (14)betonen (11)betoner (11)betones (12)betonet (12)betragt (13)betroet (12)boaerne (10)boannas (11)boerens (11)boernes (11)bogenes (13)bogense (13)boksene (13)boksens (14)boksere (13)boksers (14)bonerne (10)bonsens (12)borenes (11)borgene (12)borgens (13)borgere (12)borgers (13)bornert (11)borsten (12)borster (12)bortens (12)borters (12)bortser (12)bortses (13)bortset (13)bosatte (13)bragene (11)bragets (13)bragtes (13)branker (11)brankes (12)branket (12)brasens (11)brasets (12)brasnen (10)brasner (10)brastes (12)brattes (12)bregnen (11)bregner (11)bregnes (12)broager (12)broerne (10)brorens (11)brosten (12)egberts (13)egebark (13)egenart (10)egenses (11)egerens (10)egerner (9)egernes (10)egernet (10)egnenes (10)egoerne (10)ekseget (13)eksogen (13)ekspert (14)eksport (15)ekspose (15)ekspres (14)ekstase (12)ekstern (11)enakter (10)enbenet (10)enebarn (9)eneboer (10)enegret (10)enerens (8)enerets (9)enernes (8)enestes (10)engenes (10)enkerne (9)enkrone (10)ensarte (9)entente (9)entreen (8)entreer (8)entrere (8)epokens (14)epokers (14)eposene (12)eposers (13)eposets (14)eposser (13)eposset (14)ernests (10)erobrer (10)erobres (11)erobret (11)erogene (10)erogent (11)erosens (10)erotens (10)eroters (10)esberns (11)eskaper (13)eskorte (12)espenes (12)esserne (9)esteren (9)esteres (10)esterne (9)etaerne (8)etagens (11)etagere (10)etagers (11)etapens (12)etapers (12)etatens (10)etaters (10)etbenet (11)etteren (9)etteres (10)etterne (9)gabenes (12)ganerne (9)garants (11)garnene (9)garnere (9)garners (10)garnets (11)garrett (11)gartner (10)gaserne (10)gastens (12)gasters (12)gastons (13)gatters (12)gearene (9)gearets (11)gebeter (12)gebetet (13)genbank (13)genboen (12)genboer (12)generer (9)generes (10)generet (10)generne (9)generte (10)genesen (10)geneses (11)genpart (13)genrens (10)gensere (10)gensers (11)genskab (14)gerbera (11)gererer (9)gereres (10)gereret (10)gerners (10)gersons (12)gnasker (12)gnaskes (13)gnasket (13)gokarts (14)grabser (12)grabses (13)grabset (13)granats (11)granens (10)graners (10)granske (12)grassat (12)grasser (11)grebene (11)grebens (12)grebets (13)grebnes (12)grenene (9)grenens (10)grosset (13)grotesk (14)grotten (12)grotter (12)grottes (13)kabaret (12)kagerne (11)kanapes (13)kanerne (9)kanoens (11)kanoers (11)kanoner (10)kantate (11)kantens (11)kanters (11)kantons (12)kaosets (13)kaosset (13)kaperer (12)kaperes (13)kaperet (13)kaprere (12)kaprers (13)kaproer (13)kapstan (14)karaten (10)karates (11)kareten (10)kareter (10)kargoen (12)kargoer (12)karnaps (13)karosse (12)karotte (12)karreen (9)karreer (9)karrene (9)karrets (11)karsens (11)karsten (11)kartere (10)kartets (12)kartons (12)kaserne (10)kaspars (14)kaspers (14)kassere (11)kastene (11)kastens (12)kasters (12)kastets (13)kastors (13)kastrat (12)kastrer (11)kataren (10)katarer (10)kateten (11)kateter (11)katetes (12)katetre (11)kattene (11)kattens (12)kennart (10)kennert (10)kennets (11)kennett (11)kerensa (10)kernens (10)kerners (10)kersten (11)kertens (11)kerters (11)knagens (12)knagers (12)knagets (13)knapost (15)knarren (9)knarrer (9)knasets (12)knasten (11)knaster (11)knastet (12)knebene (11)knebent (12)knebets (13)knebnes (12)knebrer (11)knebres (12)knebret (12)knesset (12)knobene (12)knobets (14)knoerne (10)knopret (14)knorten (11)knorter (11)knortet (12)knotnes (12)knotten (12)kobenet (13)kobraer (12)kogeren (12)kogeres (13)kogerne (12)konerne (10)kongens (13)kongers (13)kongres (13)konsens (12)kontant (12)kontere (11)kontras (12)koranen (10)koraner (10)korenes (11)kornene (10)kornets (12)korpset (15)korsage (13)korsene (11)korsets (13)kortege (13)kortene (11)kortere (11)kortest (13)kortets (13)kostbar (14)kostene (12)kostens (13)kosters (13)koterne (11)krabats (13)kragens (12)kragers (12)kranens (10)kraners (10)kransen (10)kranser (10)kranses (11)kranset (11)kratere (10)kraters (11)kratter (11)krattes (12)krebsen (12)krebser (12)krebses (13)krebset (13)kreerer (9)kreeres (10)kreeret (10)krepere (12)krestas (12)kresten (11)krester (11)kroaten (11)kroater (11)kroerne (10)krogene (12)krogens (13)kronens (11)kroners (11)kronrag (12)naboens (11)naboers (11)nanette (9)nanetts (10)narkoen (10)narkose (11)narrene (7)narrens (8)natrons (10)nattegn (11)nattens (10)nattero (10)nattoge (12)nattogs (13)negeren (9)negerer (9)negeres (10)negeret (10)negrene (9)nekrose (11)nektars (11)neonets (10)neopren (11)netkort (12)nettene (9)noksagt (14)norbert (11)noreens (9)norenes (9)notaens (10)notaers (10)notaren (9)notarer (9)notater (10)noterer (9)noteres (10)noteret (10)noterne (9)oaserne (9)obersts (13)okserne (11)oktants (13)onanere (8)onestep (13)opbagte (16)opbragt (16)operaen (11)operaer (11)operere (11)opkaste (15)oprakte (14)opregne (13)oprense (12)oprette (13)opsagte (15)opsange (14)opsangs (15)opsatte (14)opstart (14)opstreg (15)optager (14)optages (15)optaget (15)optagne (14)optakts (16)optanke (14)optants (14)optegne (14)opterer (12)opteres (13)opteret (13)orangen (10)oranger (10)oranges (11)organer (10)organet (11)orkanen (10)orkaner (10)orkerer (10)orkeres (11)orkeret (11)ornater (9)ornatet (10)ornerer (8)orneres (9)orneret (9)ornerne (8)ostenes (11)otteren (10)otteres (11)otterne (10)pagtens (14)pagters (14)panerer (10)paneres (11)paneret (11)panorer (11)pansere (11)pansers (12)pansrer (11)pansres (12)pansret (12)panteon (12)pantere (11)panters (12)pantets (13)parerer (10)pareres (11)pareret (11)parkant (13)parkens (13)parkere (12)parkers (13)parkets (14)parrets (12)partens (12)partere (11)parters (12)partner (11)passage (14)passant (13)passere (12)pastaen (12)pastaer (12)pastors (14)pateens (12)pateers (12)patents (13)pateren (11)pateres (12)paterne (11)patogen (14)patrons (13)pattens (13)patters (13)peberen (12)peberes (13)peberne (12)pebrene (12)pengene (12)perrons (12)persere (11)persers (12)persons (13)petreas (12)petters (13)poetens (13)poeters (13)pokeren (13)pokeres (14)pokerne (13)porerne (11)porrens (12)porrers (12)porsens (13)porsers (13)portene (12)portens (13)portere (12)porters (13)portner (12)poserer (12)poseres (13)poseret (13)poserne (12)postens (14)postere (13)posters (14)potaske (15)potente (13)poterne (12)pottens (14)potters (14)pranger (12)pranges (13)pranget (13)prebens (13)prenter (11)prentes (12)prentet (12)present (12)pressen (12)presser (12)presset (13)probere (13)prosaen (12)protege (14)protese (13)protest (14)ragaens (10)ragaers (10)rageren (9)rageres (10)ragerne (9)ragnars (10)ragners (10)ragsoks (14)rangere (9)rankens (10)rankers (10)ransage (10)rasborg (13)raserer (8)raseres (9)raseret (9)raskere (10)rastens (10)rastere (9)rasters (10)raterne (8)ratgear (10)rattene (9)reagens (10)reagent (10)reagere (9)reaktor (11)rebenes (10)regatta (11)regents (11)regerer (9)regeres (10)regeret (10)regnars (10)regners (10)rekreer (9)rektors (12)renatas (9)renates (9)renatos (10)renegat (10)reneger (9)renerne (7)rensere (8)rensers (9)rentegn (10)rentens (9)renters (9)reostat (11)reparer (10)repeter (11)resoner (9)respekt (14)respons (13)ressort (11)restant (10)restens (10)restere (9)resters (10)retoren (9)retorer (9)retorts (11)retsakt (12)retsbog (14)retssag (12)rettens (10)rettere (9)retters (10)roberne (10)roberta (11)roberts (12)roerens (9)roernes (9)rogerts (12)rokerer (10)rokeres (11)rokeret (11)rorenes (9)rosanna (9)roserne (9)rosette (11)roterer (9)roteres (10)roteret (10)rottens (11)rotters (11)saboter (12)sagaens (11)sagaers (11)sagerne (10)sagnene (10)sagnets (12)sagsakt (14)sagtens (12)sagtner (11)sagtnes (12)sagtnet (12)saksere (11)sanerer (8)saneres (9)saneret (9)sangbar (12)sangene (10)sangens (11)sangere (10)sangers (11)sangkor (13)sargene (10)sargens (11)sarongs (12)seboras (12)seerens (9)seernes (9)sekants (12)sekrets (12)seksere (11)seksten (12)sekster (12)sekstet (13)sektens (12)sekters (12)sektors (13)senater (9)senatet (10)senator (10)senerne (8)seneste (10)sengene (10)sengens (11)sennets (10)sentens (10)separat (12)separer (11)seponer (12)serbere (10)serbers (11)serenas (9)sergent (11)settere (10)setters (11)skabene (12)skabere (12)skabers (13)skabets (14)skabtes (14)skagbos (16)skanner (10)skannes (11)skannet (11)skansen (11)skanser (11)skarens (11)skarers (11)skarnet (11)skarrer (10)skarres (11)skarret (11)skatten (12)skatter (12)skattes (13)skeerne (10)skoenes (12)skogrer (13)skogres (14)skogret (14)skorpen (14)skorper (14)skorpes (15)skorpet (15)skorter (12)skortes (13)skortet (13)skotten (13)skotter (13)skottes (14)skraber (12)skrabes (13)skrabet (13)skrante (11)skratte (12)skreget (13)skroget (14)skroter (12)skrotes (13)skrotet (13)skrotte (13)snarens (9)snarere (8)snarers (9)snarest (10)snasken (11)snasker (11)snasket (12)snerpen (11)snerper (11)snerpes (12)snerpet (12)snerren (8)snerrer (8)snerres (9)snerret (9)snerten (9)snerter (9)snertes (10)snertet (10)snogene (11)snogens (12)snorene (9)snorens (10)snorker (11)snorkes (12)snorket (12)snorres (10)snotabe (12)snotter (11)snottes (12)sognene (11)sognets (13)sonaren (9)sonarer (9)sonaten (10)sonater (10)sonates (11)soprans (13)soraner (9)soransk (12)sorbets (13)sorgens (12)sorgers (12)sortens (11)sortere (10)sorters (11)sortner (10)soterne (10)spanker (13)spankes (14)spanket (14)spanske (14)spanter (12)spantet (13)sparens (12)sparere (11)sparers (12)sparker (13)sparkes (14)sparket (14)sparren (11)sparrer (11)sparres (12)sparret (12)speaker (13)speakes (14)speaket (14)spekter (14)spektre (14)spontan (13)sporbar (14)sporene (12)sporens (13)sporers (13)sporets (14)sporten (13)spotten (14)spotter (14)spottes (15)sproget (15)stabene (11)stabens (12)stagene (11)stagens (12)stagers (12)stagets (13)stagner (11)stangen (11)stanger (11)stanges (12)stanget (12)stanken (11)stankes (12)stansen (10)stanser (10)stanset (11)stanton (11)starten (10)starter (10)startes (11)statens (11)staters (11)steenas (10)stegebo (14)stegene (11)stegens (12)stegers (12)stegeso (13)stenbro (12)stenene (9)stenens (10)steners (10)stennas (10)stenten (10)stenter (10)stentes (11)stereos (11)storken (12)storker (12)storkes (13)storket (13)strakte (12)strange (11)strateg (12)stregen (11)streger (11)streges (12)streget (12)strenge (11)strengs (12)strengt (12)stroken (12)stroker (12)strokes (13)tabenes (11)taberen (10)taberes (11)taberne (10)tagenes (11)tagetes (12)tagsten (12)taksere (11)taksten (12)takster (12)taktens (12)taktere (11)takters (12)tangens (11)tangent (11)tangere (10)tangers (11)tangoen (11)tangoer (11)tankene (10)tankens (11)tankers (11)tantens (10)tanters (10)tapeter (12)taraens (9)tarbens (11)tarerer (8)tareres (9)tareret (9)tarsens (10)tarsers (10)taskens (12)taskers (12)tastens (11)tasters (11)tataren (9)tatarer (9)tateren (9)tateres (10)taterne (9)teaters (10)teatres (10)teernes (9)tegnene (10)tegnere (10)tegners (11)tegnets (12)teksten (12)tekster (12)tekstes (13)tenenes (9)tenoren (9)tenorer (9)teokrat (12)teposen (13)teposer (13)teposes (14)teresas (10)tereses (10)ternens (9)terners (9)ternets (10)terosen (10)teroser (10)teroses (11)terpere (11)terpers (12)teserne (9)teskeen (11)teskeer (11)testene (10)testens (11)testere (10)testers (11)toakter (12)toasten (11)toaster (11)tobenet (12)toerens (10)toernes (10)togaens (12)togaers (12)togenes (12)togters (13)tonarts (11)toneart (10)toneren (9)toneres (10)tonerne (9)tonnage (11)topskat (16)toraens (10)toraers (10)torbens (12)tornene (9)tornens (10)torntap (13)torpens (13)torpers (13)torpets (14)torsken (12)torsket (13)torsten (11)tortens (11)tortere (10)tragten (11)tragter (11)tragtes (12)trakeen (10)trakeer (10)trakter (11)traktor (12)trangen (10)trannet (9)trasker (11)traskes (12)trasket (12)trassat (11)trasser (10)treeren (8)treeres (9)treerne (8)trekant (11)trensen (9)trenser (9)trenses (10)trenset (10)tressen (10)tresser (10)tronens (10)troners (10)tropens (13)tropers (13)troskab (14)trossag (13)trossen (11)trosser (11)trosset (12)tsarens (10)tsarers (10)

6- ord dannet med bogstaver  (1152)



5- ord dannet med bogstaver  (905)

aages (8)aagot (9)aakes (8)aaron (6)aases (7)abens (8)abers (8)abort (9)aerob (8)agape (10)agars (8)agate (8)agats (9)agens (8)agent (8)agere (7)agern (7)agers (8)agnar (7)agnas (8)agnat (8)agnen (7)agner (7)agnes (8)agnet (8)agora (8)agrar (7)agres (8)agten (8)agter (8)agtes (9)agtet (9)aknen (7)aknes (8)aksen (8)akser (8)akses (9)akset (9)akten (8)akter (8)akton (9)aktor (9)aners (6)anete (6)anett (7)anger (7)angre (7)angst (9)ankas (8)anken (7)anker (7)ankes (8)anket (8)ankre (7)annas (6)annes (6)annet (6)anret (6)ansat (7)anser (6)anses (7)anset (7)antag (8)antes (7)antog (9)anton (7)aorta (7)apeks (11)apter (9)araen (5)araer (5)arena (5)arene (5)arens (6)arent (6)arges (8)argon (8)argot (9)arken (7)arker (7)arket (8)arnas (6)arnen (5)arner (5)arnes (6)arnos (7)arnts (7)arons (7)arpen (8)arpet (9)arrak (7)arrer (5)arres (6)arret (6)arsen (6)arses (7)arten (6)arter (6)artes (7)artet (7)asens (7)asers (7)asgar (8)asger (8)asken (8)asker (8)askes (9)asket (9)asner (6)asnet (7)aspen (9)aspes (10)asras (7)asser (7)asset (8)astas (8)astat (8)aston (8)astor (8)attak (9)atten (7)atter (7)attes (8)bagen (9)bager (9)bages (10)bagte (10)bakse (10)banan (7)banen (7)baner (7)banes (8)banet (8)bange (9)bangs (10)banke (9)banko (10)banks (10)barak (9)baren (7)barer (7)bares (8)baret (8)barke (9)barks (10)barns (8)barok (10)baron (8)barre (7)barsk (10)barts (9)basar (8)basen (8)baser (8)bases (9)baske (10)basks (11)basse (9)basta (9)baste (9)basts (10)batat (9)batte (9)batts (10)beata (8)beate (8)beats (9)beger (9)beges (10)beget (10)bener (7)benes (8)benet (8)bengt (10)benna (7)benne (7)benno (8)benns (8)benta (8)bente (8)bents (9)bentt (9)beoen (8)beoer (8)berap (10)beret (8)berna (7)berno (8)bernt (8)beror (8)berta (8)berte (8)berto (9)berts (9)besat (9)beser (8)beses (9)beset (9)beske (10)beskt (11)betag (10)betak (10)betas (9)beten (8)beter (8)betog (11)beton (9)betro (9)bette (9)betts (10)boaen (8)boaer (8)boens (9)boere (8)boers (9)boets (10)bogen (10)bokse (11)bonen (8)boner (8)bones (9)bonet (9)bonna (8)bonne (8)boren (8)borer (8)bores (9)boret (9)borge (10)borgs (11)borks (11)borre (8)borst (10)borte (9)bosat (10)bosse (10)brage (9)brags (10)bragt (10)brank (9)brase (8)brask (10)brast (9)break (9)brett (9)broen (8)broer (8)broks (11)brors (9)ebers (8)egans (8)egene (7)egens (8)egent (8)egern (7)egers (8)egert (8)egnen (7)egner (7)egnes (8)egnet (8)egoer (8)egoet (9)egons (9)ekser (8)ekses (9)ekset (9)enere (5)eners (6)engen (7)enges (8)enken (7)enker (7)enkes (8)ennos (7)enoks (9)enten (6)entre (6)epoke (11)epost (11)erena (5)erene (5)ernas (6)ernos (7)ernst (7)erobr (8)erons (7)erots (8)error (6)esben (8)esger (8)esges (9)eskes (9)espen (9)esper (9)espes (10)essen (7)esser (7)esset (8)estas (8)ester (7)etaer (6)etaet (7)etage (8)etape (9)etats (8)ettas (8)etter (7)gaber (9)gabes (10)gabet (10)gabon (10)gabte (10)ganen (7)ganer (7)ganes (8)garns (8)gasen (8)gaser (8)gases (9)gasse (9)gasts (10)gates (9)geare (7)gears (8)gebet (10)geert (8)genas (8)genbo (10)genen (7)gener (7)genet (8)genne (7)genos (9)genre (7)gense (8)geran (7)gerer (7)geres (8)geret (8)gerne (7)gerta (8)gerts (9)geske (10)getes (9)gnask (10)goter (9)grabs (10)grans (8)grant (8)grebs (10)green (7)grene (7)grens (8)greta (8)grete (8)groas (9)groet (9)kaare (7)kagen (9)kager (9)kages (10)kanen (7)kaner (7)kanes (8)kanna (7)kanon (8)kanos (9)kante (8)kants (9)kaper (10)kapre (10)karat (8)karen (7)karet (8)kargo (10)karna (7)karno (8)karpe (10)karre (7)karse (8)karte (8)kasse (9)kaste (9)kasts (10)katar (8)katas (9)kates (9)katte (9)keans (8)keens (8)kenan (7)kenno (8)kenns (8)kento (9)kents (9)keren (7)kerer (7)keres (8)keret (8)kerne (7)kerns (8)kerte (8)keton (9)ketta (9)kette (9)ketts (10)knage (9)knaps (11)knapt (11)knarr (7)knase (8)knast (9)knebr (9)knebs (10)knobe (10)knobs (11)knoen (8)knoer (8)knops (12)knort (9)koben (10)kobra (10)koens (9)kogen (10)koger (10)koges (11)kogte (11)konen (8)koner (8)kones (9)konet (9)konge (10)kopar (11)kopra (11)koran (8)koras (9)korea (8)kores (9)koret (9)korna (8)korne (8)korns (9)korps (12)korse (9)korte (9)korts (10)koste (10)kosts (11)koter (9)krage (9)krans (8)krast (9)krats (9)krebs (10)kreer (7)krens (8)kreta (8)kroat (9)kroen (8)kroer (8)kroet (9)kroge (10)krogs (11)krone (8)krops (12)nabos (9)nager (7)nages (8)naget (8)nanas (6)nanes (6)nanet (6)narko (8)narre (5)nasse (7)natan (6)natte (7)neger (7)negre (7)nenes (6)neons (7)netas (7)netes (7)netop (10)netta (7)nette (7)netto (8)nogen (8)noget (9)nonas (7)nonet (7)nopre (9)noras (7)nores (7)noret (7)norge (8)norne (6)norsk (9)nosse (8)notar (7)notas (8)notat (8)noten (7)noter (7)notes (8)notet (8)oasen (7)oaser (7)oases (8)oksen (9)okser (9)okses (10)okset (10)oktan (9)oktet (10)opart (10)opbag (13)opera (9)opret (10)opsat (11)optag (12)opter (10)organ (8)orkan (8)orker (8)orkes (9)orket (9)ornat (7)ornen (6)orner (6)ornes (7)osere (7)oskar (9)osten (8)oster (8)ostes (9)ostet (9)ottar (8)ottas (9)otter (8)ottes (9)pagen (10)pagts (12)paket (11)paner (8)pansr (9)pante (9)pants (10)parat (9)parer (8)parka (10)parks (11)parre (8)parts (10)passe (10)pasta (10)pater (9)pates (10)patos (11)patte (10)peber (10)pebet (11)pebre (10)peers (9)peger (10)peges (11)peget (11)penge (10)penne (8)pensa (9)perse (9)petas (10)peter (9)petes (10)petra (9)petro (10)pette (10)poets (11)poker (11)poren (9)porer (9)pores (10)poret (10)porre (9)porse (10)porte (10)ports (11)posen (10)poser (10)poses (11)poset (11)poste (11)posts (12)poten (10)poter (10)potes (11)potte (11)pragt (11)prang (10)prate (9)prent (9)prosa (10)rabat (8)ragas (8)rager (7)rages (8)raget (8)ragna (7)ragns (8)raket (8)rakte (8)raner (5)ranes (6)ranet (6)range (7)rangs (8)ranke (7)rapse (9)rasen (6)raser (6)rases (7)raset (7)raske (8)raspe (9)raste (7)rasts (8)raten (6)rater (6)rates (7)reber (7)rebes (8)rebet (8)reger (7)regne (7)renas (6)renee (5)renen (5)rener (5)renes (6)renos (7)rense (6)rente (6)repos (10)rests (8)retas (7)retor (7)retos (8)rette (7)roans (7)roars (7)roben (8)rober (8)robes (9)roens (7)roere (6)roers (7)roger (8)roker (8)ronas (7)rones (7)ronns (7)roret (7)rosas (8)rosea (7)rosen (7)roser (7)roses (8)roset (8)roste (8)rotas (8)roter (7)rotte (8)sagas (9)sagen (8)sager (8)sagns (9)sagte (9)sagtn (9)sakse (9)sakso (10)sanas (7)saner (6)sanes (7)sange (8)sangs (9)sanke (8)sanna (6)sanne (6)sanse (7)saras (7)sarge (8)sargs (9)sarte (7)satan (7)satse (8)satte (8)seans (7)seere (6)seers (7)segne (8)sekst (10)sekts (10)senat (7)senen (6)sener (6)senes (7)senet (7)senge (8)sengs (9)senna (6)senta (7)serge (8)skabe (10)skabs (11)skabt (11)skage (10)skare (8)skarn (8)skarp (11)skats (10)skeen (8)skeer (8)skete (9)skoen (9)skogr (11)skorp (12)skort (10)skose (10)skrab (10)skrap (11)skrat (9)skreg (10)skrog (11)skrot (10)snage (8)snaps (10)snare (6)snart (7)snask (9)sneen (6)sneet (7)snerp (9)snert (7)snese (7)snoet (8)snoge (9)snogs (10)snore (7)snork (9)snors (8)sober (9)soens (8)sogne (9)sogns (10)sonar (7)soner (7)sones (8)sonet (8)sonna (7)sorgs (10)sorte (8)sorts (9)soten (8)soter (8)spang (11)spank (11)spant (10)spare (9)spark (11)spars (10)speak (11)spege (11)spore (10)spors (11)sport (11)spots (12)sprak (11)sprog (12)stabe (9)stabs (10)stage (9)stags (10)stang (9)stank (9)stans (8)start (8)stase (8)stats (9)steak (9)steen (7)stege (9)stegs (10)stegt (10)stene (7)stens (8)stone (8)store (8)stork (10)stort (9)stose (9)streg (9)strop (11)taber (8)tabes (9)tabet (9)tabte (9)tagea (8)tager (8)tages (9)taget (9)tagos (10)takst (10)takts (10)tanas (7)tanga (8)tange (8)tango (9)tangs (9)tanke (8)tanks (9)tanna (6)tanne (6)tanos (8)tante (7)tapes (10)tapet (10)taras (7)tarek (8)tarer (6)tarok (9)tarse (7)taske (9)tassa (8)taste (8)tasts (9)tatar (7)tater (7)teena (6)teens (7)teers (7)tegne (8)tegns (9)tekno (9)tekop (12)tekst (10)tenas (7)tenen (6)tenes (7)tenna (6)tenor (7)terka (8)terna (6)terne (6)terpe (9)terre (6)terts (8)tesen (7)teser (7)teses (8)teske (9)tessa (8)teste (8)tests (9)toast (9)tobak (11)toere (7)toers (8)togas (10)toger (9)toges (10)toget (10)togts (11)tokes (10)tonas (8)tonen (7)toner (7)tones (8)tonet (8)tonga (9)topas (11)toras (8)tores (8)torke (9)torne (7)torns (8)torps (11)torre (7)torsk (10)tosse (9)toste (9)totne (8)tragt (9)trake (8)trane (6)trang (8)trask (9)treer (6)trens (7)troen (7)troet (8)trone (7)trope (10)trops (11)tsars (8)

4- ord dannet med bogstaver  (500)

aage (6)aake (6)aars (5)aase (5)aben (6)aber (6)abes (7)abet (7)agar (6)agat (7)ager (6)ages (7)aget (7)agna (6)agne (6)agns (7)agre (6)agte (7)akne (6)akse (7)akts (8)anas (5)aner (4)anes (5)anet (5)anka (6)anke (6)anna (4)anne (4)anno (5)anns (5)anse (5)ante (5)aras (5)aren (4)ares (5)arge (6)argt (7)arks (7)arna (4)arne (4)arno (5)arns (5)arnt (5)aron (5)arre (4)arte (5)arts (6)asas (6)asen (5)aser (5)ases (6)aset (6)aske (7)asks (8)asns (6)aspe (8)asps (9)asra (5)asta (6)atos (7)atte (6)atto (7)bage (8)bags (9)bagt (9)baks (9)bane (6)bang (8)bank (8)bare (6)bark (8)barn (6)bars (7)bart (7)base (7)bask (9)bast (8)beas (7)beat (7)bege (8)begs (9)bene (6)benn (6)bens (7)bent (7)beos (8)berg (8)bero (7)bert (7)bese (7)besk (9)bess (8)beta (7)bets (8)bett (8)boas (8)boen (7)boer (7)boes (8)boet (8)boge (9)bogs (10)boks (10)bone (7)bonn (7)bons (8)bops (11)bore (7)borg (9)bork (9)bors (8)bort (8)boss (9)brag (8)brak (8)bras (7)brat (7)brok (9)bror (7)bros (8)eber (6)egan (6)egas (7)egen (6)eger (6)eges (7)eget (7)egne (6)egns (7)egon (7)egos (8)ekse (7)enas (5)ener (4)enes (5)enge (6)engs (7)enke (6)enno (5)enok (7)enos (6)ente (5)entr (5)epos (9)ergo (7)erna (4)erno (5)eron (5)eros (6)erot (6)erts (6)esge (7)eske (7)espe (8)esps (9)esse (6)esta (6)etas (6)etat (6)etos (7)etta (6)gabe (8)gabs (9)gabt (9)gane (6)garn (6)gasa (7)gase (7)gast (8)gats (8)gear (6)gena (6)gene (6)geno (7)gens (7)geos (8)gere (6)gert (7)gest (8)gete (7)goks (10)grab (8)gran (6)grat (7)greb (8)gren (6)groa (7)gror (7)gros (8)kage (8)kane (6)kano (7)kant (7)kaos (8)kapr (9)karg (8)kars (7)kart (7)kast (8)kata (7)kate (7)kats (8)kean (6)keas (7)keen (6)kees (7)kenn (6)kens (7)kent (7)kere (6)kern (6)kets (8)kett (8)knag (8)knap (9)knas (7)kneb (8)knep (9)knob (9)knop (10)knor (7)knos (8)koen (7)koge (9)kogt (10)kone (7)kong (9)kops (11)kora (7)kore (7)korn (7)kors (8)kort (8)kost (9)kote (8)krag (8)kran (6)krap (9)kras (7)krat (7)kren (6)krep (9)krog (9)kron (7)krop (10)kror (7)kros (8)nabo (7)nage (6)nags (7)nana (4)nane (4)nano (5)nans (5)naps (8)nars (5)nasa (5)nato (6)nats (6)negs (7)nene (4)nens (5)neon (5)neta (5)nete (5)nets (6)noas (6)nona (5)none (5)nora (5)nore (5)nors (6)nota (6)note (6)oase (6)okse (8)onas (6)oret (6)orke (7)orne (5)osas (7)oser (6)oses (7)oset (7)oste (7)osts (8)otta (7)otte (7)page (9)pagt (10)pant (8)pare (7)park (9)part (8)pate (8)pebr (9)peer (7)pege (9)pens (8)pers (8)pert (8)peso (9)pest (9)peta (8)pete (8)poet (9)pore (8)pors (9)port (9)pose (9)post (10)pote (9)pots (10)prag (9)prat (8)pren (7)pres (8)raga (6)rage (6)ragn (6)rakt (7)rane (4)rang (6)rank (6)raps (8)rare (4)rart (5)rase (5)rask (7)rasp (8)rass (6)rast (6)rate (5)rats (6)rebe (6)rebs (7)regn (6)rena (4)rene (4)reno (5)rens (5)rent (5)reps (8)rest (6)reta (5)reto (6)rets (6)roan (5)roar (5)robe (7)robs (8)roen (5)roer (5)roes (6)roet (6)rogn (7)rona (5)rone (5)ronn (5)rors (6)rosa (6)rose (6)rost (7)rota (6)saga (7)sagn (7)sago (8)sags (8)sagt (8)sake (7)saks (8)sana (5)sane (5)sang (7)sank (7)sans (6)sara (5)sarg (7)sart (6)sasa (6)sats (7)sean (5)seer (5)segn (7)seks (8)sekt (8)sene (5)seng (7)sent (6)sera (5)sete (6)skab (9)skag (9)skar (7)skat (8)sker (7)skes (8)sket (8)skos (9)skot (9)snag (7)snak (7)snap (8)snar (5)sneg (7)sner (5)snes (6)snob (8)snog (8)snor (6)snot (7)soen (6)sogn (8)sone (6)sorg (8)sort (7)sots (8)spag (10)spar (8)spas (9)spat (9)spor (9)spot (10)stab (8)stag (8)stak (8)stan (6)star (6)stat (7)steg (8)sten (6)step (9)stok (9)stop (10)stor (7)stos (8)tabe (7)tabs (8)tabt (8)tage (7)tago (8)tags (8)taks (8)takt (8)tana (5)tang (7)tank (7)tano (6)tant (6)taos (7)tape (8)tara (5)tars (6)tass (7)tast (7)teak (7)teas (6)teen (5)teer (5)tegn (7)tena (5)tene (5)tens (6)teos (7)tern (5)terp (8)ters (6)tese (6)tess (7)test (7)tete (6)toas (7)toer (6)toga (8)toge (8)togs (9)togt (9)toke (8)tona (6)tone (6)tons (7)tops (10)tora (6)tore (6)torn (6)torp (9)tors (7)tort (7)totn (7)trak (7)tran (5)trek (7)tren (5)tres (6)tron (6)trop (9)tror (6)tros (7)tsar (6)

3- ord dannet med bogstaver  (186)

abe (5)abs (6)aer (3)aet (4)age (5)agn (5)agt (6)aks (6)akt (6)ana (3)ane (3)ank (5)ann (3)ans (4)aps (7)ara (3)are (3)arg (5)ark (5)arn (3)arp (6)ars (4)art (4)asa (4)ase (4)ask (6)asp (7)atp (7)bag (7)bak (7)ban (5)bar (5)bas (6)bat (6)bea (5)beg (7)ben (5)beo (6)bet (6)bnp (8)boa (6)boe (6)bog (8)bon (6)bop (9)bor (6)bos (7)bra (5)bro (6)brt (6)bse (6)eas (4)ega (5)ege (5)egn (5)ego (6)egs (6)eks (6)ena (3)ene (3)eng (5)eno (4)ens (4)erg (5)esp (7)eta (4)etb (6)gab (7)gak (7)gas (6)gat (6)gen (5)geo (6)ger (5)ges (6)gok (8)gps (9)gro (6)gta (6)kag (7)kan (5)kap (8)kar (5)kat (6)kea (5)ken (5)ker (5)ket (6)kno (6)kog (8)kop (9)kor (6)kos (7)kro (6)nag (5)nan (3)nap (6)nar (3)nas (4)nat (4)neg (5)nen (3)net (4)ngo (6)noa (4)nok (6)nor (4)nos (5)not (5)nsb (6)obs (7)oks (7)ona (4)opg (9)ork (6)osa (5)ose (5)oss (6)ost (6)pak (8)par (6)pas (7)pat (7)pbs (9)peb (8)peg (8)pen (6)per (6)pet (7)png (8)pog (9)pos (8)pot (8)pro (7)prr (6)pst (8)rag (5)rak (5)ran (3)rap (6)rar (3)ras (4)rat (4)reb (5)ren (3)rep (6)ret (4)rob (6)roe (4)rok (6)ror (4)ros (5)sag (6)sar (4)sat (5)sen (4)ser (4)ses (5)set (5)ske (6)sko (7)sne (4)sno (5)sok (7)son (5)sot (6)spa (7)spe (7)tab (6)tag (6)tak (6)tao (5)tap (7)tea (4)ten (4)teo (5)ter (4)tes (5)toa (5)tog (7)ton (5)top (8)tor (5)tot (6)tre (4)tro (5)

2- ord dannet med bogstaver  (40)

ab (4)ae (2)ag (4)ak (4)an (2)ar (2)as (3)at (3)bo (5)ea (2)eg (4)en (2)ep (5)er (2)es (3)et (3)gb (6)go (5)kb (6)kg (6)ko (5)kr (4)nb (4)nn (2)no (3)nt (3)og (5)ok (5)op (6)os (4)po (6)pr (5)ps (6)re (2)ro (3)se (3)so (4)tb (5)te (3)to (4)