Bogstaverne o, v, e, r, f, l, a, d, e, b, e, r, e, g, n, i, n, g, e, r kan danne nedenstående ord:

20- ord dannet med bogstaver  (1)

overfladeberegninger (35)

18- ord dannet med bogstaver  (1)

overfladeberegning (33)

15- ord dannet med bogstaver  (2)

banderoleringer (24)defloreringerne (24)

14- ord dannet med bogstaver  (9)

afleveringerne (23)befordringerne (24)bondefangerier (24)degenereringer (21)delegeringerne (22)evangeliebogen (26)forbedringerne (24)overreagerende (20)relegeringerne (21)

13- ord dannet med bogstaver  (22)

banderolering (22)barderingerne (20)bedragerierne (20)beordringerne (21)beverdingerne (22)biograferende (23)broderingerne (21)defloreringen (22)defloreringer (22)eneboerlivene (21)eroderingerne (19)evoleringerne (21)fordelingerne (22)forebringende (23)forvaringerne (22)genealogierne (21)generobringer (22)graveringerne (21)overreagerede (19)redoblingerne (22)rendegraveren (18)rendegraverne (18)

12- ord dannet med bogstaver  (70)

afblegninger (23)afdelingerne (20)afleveringen (21)afleveringer (21)anfordringer (20)banderolerer (17)banderolerne (17)bandolererne (17)befalingerne (21)befaringerne (20)befordringen (22)befordringer (22)beigefarvede (23)bengnaverier (20)berederierne (17)bevaringerne (20)biograferede (22)bodelingerne (21)bondefangere (20)bondefangeri (22)borgerligere (22)brevordneren (18)brevordnerne (18)broderligere (21)degenerering (19)delegeringen (20)delegeringer (20)digegreverne (21)erfaringerne (18)erobringerne (19)evangeliebog (24)evangelierne (19)figenbladene (22)fingererende (19)foranderlige (21)forandringer (20)foranlediger (21)forbedringen (22)forbedringer (22)fordragelige (23)fordringerne (20)foregribende (22)foreliggende (23)forgreninger (21)forlangender (19)fornaglinger (22)garderoberne (18)genealogerne (18)genereringer (18)geografierne (21)gevindflange (24)glidebanerne (20)langfingrede (22)lederevnerne (16)legeringerne (19)leveringerne (19)negligerende (20)nordbaggerne (20)oliefarverne (20)overfladerne (19)overliggende (23)raderingerne (17)referendaren (15)refereringen (18)regenerering (18)regeringerne (18)relegeringen (19)relegeringer (19)rendegravere (17)renoveringer (19)

11- ord dannet med bogstaver  (162)

abelignende (19)adverbierne (18)afledninger (19)afleverende (17)afregninger (19)anliggender (19)anvendelige (19)arriverende (16)bageevnerne (17)banderolere (16)barderingen (18)barderinger (18)barnerovene (16)bedragerier (18)bedringerne (18)befingrende (20)begoniaerne (18)begroninger (20)beordringer (19)beredninger (18)beregnelige (20)beregninger (19)berlingeren (18)beroligende (20)beverdingen (20)beverdinger (20)biograferer (20)biograferne (20)bogverdenen (19)bondefanger (19)boreriggene (20)brandlovene (18)brandregler (17)bregneroden (17)breviarerne (17)brevordnere (17)broderegarn (17)broderierne (17)broderingen (19)broderinger (19)definerbare (18)deflorering (20)degenererer (14)delibererer (17)deriverbare (18)doblingerne (20)drivgarnene (18)elevnedgang (19)elregninger (18)energilagre (18)enerverende (14)engagerende (16)englevinger (20)eroderingen (17)eroderinger (17)evergreenen (15)evoleringen (19)evoleringer (19)fadervorene (17)falderebene (17)faneborgene (18)farbroderen (17)farveblinde (21)farverierne (17)fedevarerne (16)feriedagene (18)fingererede (18)fladvognene (20)florvingede (22)foderalerne (16)fodringerne (19)foranderlig (20)foranledige (20)forargelige (21)forbeninger (20)forbigangen (22)forbigangne (22)forblivende (22)fordelingen (20)fordelinger (20)fordragelig (22)forebringer (20)foredragene (17)foregivende (21)forerivende (19)forevigende (21)forgrenende (17)forlangende (18)forliggeren (21)forliggerne (21)fornaglende (18)forregnende (17)forringende (19)forvandling (22)forvaringen (20)forvaringer (20)forvirrende (19)fraregnende (16)fredeligere (19)galonerende (16)gangbroerne (18)garderingen (18)garneringer (17)garverierne (17)gaveboderne (19)gearingerne (17)genealogien (19)genealogier (19)generalerne (14)generalinde (17)genererende (14)generindrer (16)genforenede (17)geograferne (18)gnaverierne (17)gobelinerne (19)golfbanerne (19)graderinger (18)graveringen (19)graveringer (19)grevinderne (18)iberegnende (18)ignorerende (17)indgraverer (18)indrangerer (16)laborerende (16)lagringerne (18)langbordene (18)langfibrede (21)lavenergien (18)legegaderne (17)longeringer (19)navigerende (18)navnebroder (17)nederlagene (15)negligeerne (18)negligerbar (20)negligerede (19)overbringer (20)overfaldene (18)overgangene (18)overgearing (20)overgrebene (18)overliggere (21)overreagere (16)raflingerne (18)ravelinerne (16)redoblingen (20)redoblinger (20)refererende (14)regalerende (15)regederlige (19)relegerende (15)rendegraver (16)renegerende (14)renoverende (15)revaliderer (17)ridebanerne (16)ringordnere (17)ringvragene (19)valgbordene (20)vederlagene (17)

10- ord dannet med bogstaver  (320)

abonnerede (14)adlingerne (16)afblegende (18)afblegning (21)afdelingen (18)afdelinger (18)afleverede (16)aflevering (19)afregnende (15)afriggende (19)albinoerne (16)algerieren (15)algerierne (15)anderierne (13)anfordring (18)angergiven (18)angergivne (18)angivender (17)angribende (17)angriberen (16)angriberne (16)anliggende (18)anvendelig (18)arriverede (15)arveordene (14)arvingerne (16)avlingerne (17)badeferien (17)bageovnene (17)bagerierne (16)banderolen (15)banderoler (15)bandolerer (15)bandolerne (15)banevolden (17)barnevogne (17)barnligere (17)baronierne (15)barveninde (17)bederoerne (14)bedrageren (15)bedragerne (15)befalingen (19)befalinger (19)befaringen (18)befaringer (18)befingrede (19)befordring (20)begonierne (17)begravende (17)beliggende (20)bengaleren (15)bengalerne (15)bengnavere (16)bengnaveri (18)berederier (15)beregnelig (19)beregnende (15)beregneren (14)beregnerne (14)berlineren (15)berlinerne (15)beroligede (19)bevaringen (18)bevaringer (18)bevilgende (20)bifloderne (19)bilvragene (19)biografere (19)bladninger (18)blandinger (18)blegninger (19)blodrigere (19)bodegaerne (16)bodelingen (19)bodelinger (19)bogladerne (17)bondeanger (16)bondefange (18)bordvinene (18)boreriggen (19)borgergade (18)borgerlige (20)borgfreden (18)boringerne (17)brandloven (17)bredninger (17)brevordner (16)brigaderne (17)brodergarn (16)broderlige (19)brodninger (18)dagvognene (18)dealererne (12)definerbar (17)deflorerer (15)degenerere (13)delegering (18)delfinerne (16)deliberere (16)delingerne (16)derangerer (13)deriverbar (17)derovrefra (16)dialogerne (17)diarreerne (13)digegreven (19)digegrever (19)digelagene (18)dinglevorn (19)divergerer (17)dragninger (17)dragonerne (14)drengebarn (15)drilborene (17)eleverende (14)eligerende (16)eneboerliv (18)energierne (14)enerverede (13)engagerede (15)engdragene (15)englevinge (19)erfaringen (16)erfaringer (16)erigerende (15)erobringen (17)erobringer (17)evangelier (17)evangeline (17)evolerende (15)faglederen (16)faglederne (16)faneborgen (17)faneederne (13)faringerne (16)farveblind (20)farveorgie (19)farvninger (18)feriedagen (17)ferieloven (18)ferierende (15)figenblade (20)fingerende (17)fingererer (16)firbladene (18)firedobler (19)fladvognen (19)flagninger (19)flanerende (14)florerende (15)florinerne (16)foldninger (19)folierende (17)folingerne (18)forandring (18)foranledig (19)forargelig (20)forargende (16)forbedring (20)forbenende (16)forbereder (16)forbladene (17)forblinder (19)fordringen (18)fordringer (18)forebringe (19)foredrager (16)foregriber (19)foreligger (20)forenderne (14)forenelige (18)foreninger (17)forevigede (20)forgabende (18)forgivende (20)forgrenede (16)forgrening (19)foringerne (17)forivrende (18)forladeren (15)forladerne (15)forlenende (15)forlibende (19)forligende (19)forliggere (20)fornaglede (17)fornagling (20)forregnede (16)forriderne (16)forringede (18)forrivende (18)forvandler (17)forvarende (16)forvirrede (18)fraregnede (15)fravigende (19)fredninger (17)fribaderen (17)fribaderne (17)frilagerne (17)frilagrene (17)galeonerne (14)galionerne (16)galonerede (15)ganglierne (17)garderoben (16)garderober (16)gardinerne (15)garnerende (13)garvninger (18)genealogen (16)genealoger (16)generalier (15)genererede (13)generering (16)generindre (15)generobrer (15)genfangede (17)genforener (15)gengivende (19)gengiveren (18)genlevende (16)genvalgene (17)geografien (19)geografier (19)geranierne (14)giverlande (18)glidebanen (18)glidebaner (18)graverende (15)grebninger (18)grendeling (18)grobrianen (17)grovfilene (20)iberegnede (17)ignorerede (16)ildrageren (16)ildragerne (16)indgravere (17)indgrebene (17)indleverer (16)indlogerer (17)indrangere (15)innoverede (16)laborerede (15)landboeren (15)landboerne (15)langbenede (16)langfinger (19)langfingre (19)larvefoden (17)lederevnen (14)legenderne (14)legeringen (17)legeringer (17)legionerne (16)lervarerne (13)levedagene (16)leveringen (17)leveringer (17)liberoerne (16)ligebenede (18)lindenborg (19)longerende (15)navigerede (17)nedbringer (17)negeringer (16)neglebider (18)negligerer (17)nordbaggen (18)nordbagger (18)ofringerne (17)oliefarven (18)oliefarver (18)ordvalgene (17)overbringe (19)overdelene (15)overdrager (16)overfalder (17)overfladen (17)overflader (17)overgangen (17)overilende (17)overligger (20)overreager (15)raderingen (15)raderinger (15)rangerende (13)reagerende (13)rederierne (13)referendar (13)refererede (13)referering (16)regalerede (14)regederlig (18)regenerere (12)regeringen (16)regeringer (16)regionerne (15)regnebogen (17)regrediere (15)relegerede (14)relegering (17)renegerede (13)renoverede (14)renovering (17)revalidere (16)ringordner (16)roderierne (14)vandringer (17)varierende (15)velgerning (19)vendelboen (17)verdenerne (13)vibrafoner (19)vibrerende (17)vindelgang (20)vognfading (22)voliererne (16)

9- ord dannet med bogstaver  (492)

abonnerer (12)aborrerne (12)adverbiel (17)adverbier (16)afbenende (14)afblegede (17)afgivende (18)afgrenede (14)afgrening (17)aflederen (13)aflederne (13)afledning (17)afleverer (14)aflirende (15)aflivende (17)afregnede (14)afregning (17)afriggede (18)afrivende (16)afvigende (18)afvigeren (17)afvigerne (17)agenderne (12)aldringen (15)algeriere (14)anbringer (15)angivende (16)angiveren (15)angiverne (15)angrebene (13)angribere (15)badeferie (16)badninger (16)bagdelene (15)bageevnen (15)bageevner (15)bageovnen (16)bagninger (17)bagvingen (19)bagvognen (18)banderole (14)bardering (16)barnevogn (16)baronerne (12)barrieren (13)beaglerne (14)bedragene (14)bedragere (14)bedrageri (16)bedringen (16)bedringer (16)befalende (15)befarende (14)befingrer (17)befordrer (15)befriende (16)befrieren (15)befrierne (15)begavende (16)begivende (18)begloende (16)begninger (17)begoniaen (16)begoniaer (16)begravede (16)begroning (18)belavende (15)beldringe (17)belgieren (16)belgierne (16)bengalere (14)benglerne (14)bengnaver (15)benradene (12)beordring (17)beredning (16)beregnede (14)beregnere (13)beregning (17)berideren (14)beriderne (14)berigende (16)berlinere (14)beroliger (17)bevarende (14)beverding (18)bevilgede (19)bevingede (18)biavleren (16)biavlerne (16)bidragene (16)biennaler (14)bifaldene (17)bilandene (15)bindegale (17)bindegarn (16)biofagene (18)biografen (18)biografer (18)bivognene (18)blafrende (15)blanderen (13)blanderne (13)blegevand (17)blegnende (15)blegnerne (14)blenderen (13)blenderne (13)blodigere (18)blonderne (14)blondiner (16)bogvenner (16)bogverden (17)boligerne (17)bondefang (17)bordingen (17)bordvinen (17)borerigge (18)borgerlig (19)bralrende (13)brandelev (15)brandfrie (16)brandlove (16)brandofre (15)bregnerne (13)bregnerod (15)breviarer (15)briefende (16)briggerne (17)bringende (16)bringerne (15)broderier (15)brodering (17)broderlig (18)brofagene (16)broileren (15)brorfelde (16)dafnierne (14)dagregnen (14)dagvognen (17)dalboeren (14)dalboerne (14)dannebrog (15)defilerer (15)definerer (14)deflorere (14)degagerer (14)degenerer (12)delegerer (13)deliberer (15)delirerer (13)denarerne (10)derangere (12)deriverer (14)diareerne (12)digegreve (18)dinarerne (12)dinererne (12)dingoerne (15)divanerne (14)divergere (16)doblingen (18)doblinger (18)drabelige (17)drageerne (12)dragering (16)egefadene (14)egernerne (11)elegierne (14)eleverede (13)eligerede (15)eneboeren (12)eneboerne (12)enerverer (11)enfoldige (18)engagerer (13)englebarn (14)erfarende (12)erigerede (14)erobrende (13)erobreren (12)erobrerne (12)erodering (15)evergreen (13)evolerede (14)evolering (17)faderlige (17)fagledere (15)fagordene (15)faneborge (16)fangliner (16)farbroder (15)farbroren (14)farligere (16)farverier (15)farverige (17)fedevarer (14)fedninger (16)fenolerne (13)feriebarn (15)feriebold (18)feriedage (16)ferierede (14)figenblad (19)figenerne (15)filerende (15)finalerne (14)finerende (14)finererne (13)fingerede (16)fingerere (15)fingrende (16)firbenede (16)firbenene (15)firbladen (17)firdobler (18)firedoble (18)fladvogne (18)flagrende (15)flanerede (13)flangerne (14)floraerne (13)florerede (14)foderaler (14)fodringen (17)fodringer (17)fogederne (15)folderige (18)folierede (16)forandrer (13)forargede (15)forbander (15)forbedrer (15)forbenede (15)forbenene (14)forbening (18)forberede (15)forbieren (16)forbierne (16)forbinder (17)forblevne (17)forblinde (18)forbliven (19)forbliver (19)fordelene (14)fordeling (18)fordrager (15)fordreven (15)fordrevne (15)fordriver (17)forebring (18)foredrage (15)foregiven (18)foregiver (18)foregivne (18)foregribe (18)forelagde (16)foreligge (19)forenelig (17)forenende (13)forereven (14)forerevne (14)foreriver (16)foreviger (18)forgabede (17)forgangen (16)forgangne (16)forgrener (14)forgriber (18)forivrede (17)forladere (14)forlagene (15)forlanger (15)forlenede (14)forlening (17)forlibede (18)forligede (18)forligene (17)forligger (19)fornagler (15)fornedrer (13)forrangen (14)forregner (14)forringer (16)forvandle (16)forvarede (15)forvaring (18)forvilder (18)forvinder (17)forvreden (15)forvredne (15)forvrider (17)fraregner (13)fredagene (14)fredelige (17)fregnerne (13)fribadene (16)fribadere (16)fridagene (16)frilagere (16)frodigere (17)gagerende (14)galninger (16)galonerer (13)galonerne (13)gangbroen (16)gangbroer (16)gardering (16)garderobe (15)garnerede (12)garnering (15)garnvinde (16)garverier (15)gaveboden (17)gaveboder (17)gearingen (15)gearinger (15)gelerende (13)genboerne (14)gendreven (14)gendrevne (14)gendriver (16)genealogi (17)generalen (12)generaler (12)generende (12)genererer (11)generobre (14)geneveren (13)geneverne (13)genfanger (15)genfinder (16)genforene (14)gengivere (17)genlevede (15)geografen (16)geografer (16)georginer (16)gererende (12)gerninger (15)gerrigere (15)gevaldige (19)gevindene (16)gevirerne (15)girerende (14)glidebane (17)glorierne (15)gnaverier (15)gobelinen (17)gobeliner (17)golfbanen (17)golfbaner (17)gradering (16)granderne (12)graverede (14)gravering (17)grenadier (14)grenadine (14)grevinden (16)grevinder (16)griflende (17)griflerne (16)grinderne (14)grovfilen (19)iberegner (15)idealerne (13)ignorerer (14)ildragere (15)inderbane (14)indfanger (16)indfarver (16)indgraver (16)indlevere (15)indlogere (16)indranger (14)indregner (14)infernoer (14)innoverer (14)invaderer (14)laborerer (13)ladninger (15)lagenerne (12)lagringen (16)lagringer (16)landboere (14)landinger (15)langborde (16)largoerne (13)lavenergi (16)laverende (13)lavinerne (14)lavninger (16)lederevne (13)ledninger (15)legegaden (15)legegader (15)legerende (13)levefoden (16)leverende (13)levninger (16)livgarden (17)lodninger (16)logerende (14)longerede (14)longering (17)navigerer (15)navlebind (17)navnebror (14)nedbringe (16)nedringer (14)negerende (12)negligeer (16)negligere (16)nigereren (13)nordbagge (17)nordenfra (13)oldefaren (14)oldingene (16)oliefarve (17)olierende (14)onanerede (11)orangerne (12)ordenerne (11)ordinerer (13)ordninger (15)organerne (12)ornerende (11)ovarierne (14)overdelen (14)overdrage (15)overfalde (16)overflade (16)overgange (16)overilede (16)overlader (14)overlagen (15)overlegen (15)overlegne (15)overrende (13)radereren (10)radererne (10)radioerne (13)raflingen (16)raflinger (16)randinger (14)rangerede (12)rangering (15)ranglende (13)ranglerne (12)ravelinen (14)raveliner (14)reagerede (12)rebninger (15)redigerer (14)redninger (14)redobling (18)referenda (12)regalerer (12)regalerne (12)regenerer (11)regerende (12)regionale (15)regninger (15)regredere (12)regredier (14)relegerer (12)rendegarn (12)renegerer (11)renlivede (15)renoverer (12)revalider (15)reviderer (14)revirerne (13)ridebanen (14)ridebaner (14)ringlende (15)rivalerne (14)rivererne (13)valgborde (18)validerer (15)vandreren (12)vandrerne (12)varierede (14)velarerne (12)velegnede (15)vendinger (16)venerabel (14)venligere (16)vibrerede (16)videoerne (15)vildfaren (17)vingefang (19)

8- ord dannet med bogstaver  (720)

aberdeen (11)abonnere (11)adelfine (14)adlingen (14)adlinger (14)adolfine (15)adrienne (11)afbenede (13)afbening (16)afbilder (16)afbinder (15)afbleger (15)afdeling (16)afdreven (13)afdrevne (13)afdriver (15)afgrener (12)afledere (12)aflevere (13)aflirede (14)aflivede (16)afregner (12)afrigger (16)afvender (13)afvigere (16)afvinder (15)agerende (11)agernene (10)agioerne (13)albinoen (14)albinoer (14)alenerne (9)alfriede (14)algerier (13)alverden (12)anbringe (14)andelene (10)anderier (11)anfordre (12)angeline (13)angivere (14)anglende (12)angreben (12)angrebne (12)angrende (11)angriber (14)anoderne (10)anordner (10)anvender (11)arrigere (12)arrivere (12)arvelige (15)arvingen (14)arvinger (14)avlingen (15)avlinger (15)bagdelen (14)bageevne (14)bagenden (13)bageovne (15)bagerier (14)bagerovn (15)bagvinge (18)balderne (12)banderne (11)bandoler (13)barderer (11)barderne (11)barnelig (15)barnerov (13)barnlige (15)baronier (13)barrerne (10)barriere (12)bavnerne (12)bederoen (12)bederoer (12)bedragen (13)bedrager (13)bedragne (13)bedreven (13)bedrevne (13)bedriver (15)beediger (15)befalede (14)befaling (17)befarede (13)befaring (16)befinder (15)befingre (16)befordre (14)befriede (15)befriere (14)begavede (15)begloede (15)begonien (15)begonier (15)begraver (14)begroede (14)belavede (14)belgiere (15)benender (11)bengaler (13)bengelen (13)beninere (12)benovede (14)benraden (11)beordrer (12)berederi (13)beregner (12)beridere (13)berigede (15)berliner (13)beroende (12)berolige (16)bevarede (13)bevaring (16)bevidner (15)bevilger (17)biavlere (15)bidrager (15)biennale (13)bifagene (16)bifalder (16)bifloden (17)bifloder (17)bilagene (15)bilarven (15)biledene (14)bindegal (16)binderen (13)binderne (13)biordene (14)bivognen (17)bladning (16)bladring (16)blafrede (14)blandere (12)blanding (16)blegende (14)blegfede (16)blegnede (14)blegning (17)blegvand (16)blendere (12)bliderne (14)blindere (14)blivende (16)blodgang (17)blodrige (17)blondine (15)bodegaen (14)bodegaer (14)bodelene (13)bodeling (17)bogdagen (16)boggaven (17)bogierne (15)bogladen (15)boglader (15)boglager (16)bonafide (16)boninger (15)bordvine (16)borgende (14)borgeren (13)borgerne (13)borgfred (16)boringen (15)boringer (15)bornedal (13)bovnende (14)bragende (13)bralrede (12)brandene (11)brandere (11)brandfri (15)brandlov (15)bredning (15)brevlige (17)briefede (15)brigaden (15)brigader (15)broderen (12)broderer (12)brodning (16)broilere (14)brolagde (15)dagbogen (16)dagvogne (16)dalboere (13)defilere (14)definere (13)deflorer (13)degagere (13)delebarn (12)delegere (12)delfinen (14)delfiner (14)delingen (14)delinger (14)delirere (12)denieren (11)denierne (11)deranger (11)derivere (13)deroveni (14)devierer (13)dialogen (15)dialoger (15)diarreen (11)diarreer (11)diglerne (14)divaerne (13)diverger (15)drabelig (16)drageren (11)dragerer (11)dragerne (11)dragning (15)dragonen (12)dragoner (12)dralonen (11)drengene (11)driveren (13)driverne (13)drivgarn (15)drogerne (12)dronerne (10)edelgave (14)eforerne (11)egernene (10)eldreven (12)eldrevne (12)elendige (14)eleverer (11)eleverne (11)elfenben (13)elfrieda (14)elfriede (14)eliderer (12)eligerer (13)enbenede (11)endelave (12)endelige (14)endogene (12)eneboere (11)energien (12)energier (12)enervere (10)enfoldig (17)engagere (12)engeline (13)erfarede (11)erfaring (14)erigerer (12)erindlev (14)erindrer (11)erobrede (12)erobrere (11)erobring (15)eroderer (10)evnerige (14)evolerer (12)fabienne (14)fablende (14)fablerne (13)faderlig (16)fadervor (14)fagbogen (17)fagleder (14)faldereb (14)faneborg (15)faneeden (11)faneeder (11)fangende (13)fangeren (12)fangerne (12)fangline (15)faringen (14)faringer (14)farvende (13)farveren (12)farverig (16)farverne (12)farvning (16)favnende (13)federale (12)fenderen (11)fenderne (11)feriedag (15)ferielov (16)ferierer (12)ferierne (12)ferlerne (11)fernande (11)fernando (12)fignerne (14)filerede (14)filnavne (15)findeler (14)finderen (13)finderne (13)finerede (13)fingeren (14)fingerer (14)fingrede (15)fingrene (14)fiolerne (14)firdoble (17)firedobl (17)fladerne (12)fladvogn (17)flagende (14)flagerne (13)flagning (17)flagrede (14)flanende (12)flanerer (11)flanerne (11)floderne (13)flodgren (15)florerer (12)florinen (14)floriner (14)flovende (15)fobierne (15)fodlange (15)fogderne (14)folderen (13)folderig (17)folderne (13)foldning (17)folierer (14)folierne (14)folingen (16)folinger (16)fonderne (12)forandre (12)forarger (13)forbande (14)forbedre (14)forbener (13)forbered (14)forbiere (15)forbinde (16)forblade (15)forblind (17)forblive (18)fordelen (13)fordeler (13)fordrage (14)fordring (16)fordrive (16)foredrag (14)foregive (17)foregreb (15)foregrib (17)forenden (12)forender (12)forenede (12)forening (15)forerive (15)forevige (17)forgaber (15)forgiver (17)forgivne (17)forgrene (13)forgribe (17)forinden (14)foringen (15)foringer (15)forivrer (15)forlader (13)forlagde (15)forlange (14)forleden (13)forleder (13)forlegen (14)forlegne (14)forlener (12)forliber (16)forliger (16)fornagle (14)fornavne (13)forneden (12)fornedre (12)forregne (13)forreven (13)forrevne (13)forrider (14)forringe (15)forriver (15)forvandl (15)forvarer (13)forvilde (17)forvinde (16)forvirre (15)forvride (16)frabeder (13)fraregne (12)fravegne (14)fraviger (16)fredagen (13)fredelig (16)fredning (15)fregnede (13)fribader (15)fribonde (16)fridagen (15)frilagde (16)frilager (15)frilagre (15)gabriele (15)gaflende (14)gaflerne (13)gagerede (13)galeonen (12)galeoner (12)galgerne (13)galionen (14)galioner (14)galninge (15)galonere (12)gangende (13)gangeren (12)gangerne (12)ganglier (15)garderen (11)garderer (11)garderne (11)gardiner (13)garnerer (10)garnerne (10)garvende (13)garvning (16)gavnende (13)gavnlige (17)gearende (11)geleerne (11)gelerede (12)gelering (15)gendrive (15)genealog (14)generede (11)generere (10)genevere (12)genfange (14)genfinde (15)genforen (13)gengiven (16)gengiver (16)gengivne (16)genierne (12)genlever (13)genvinde (15)geografi (17)georgien (15)georgina (15)georgine (15)geranien (12)geranier (12)gerbrand (13)gererede (11)gerlinde (14)gevaldig (18)giflerne (15)gilderne (14)girerede (13)glanende (12)glibende (16)glideren (14)globerne (14)gnavende (13)gnaveren (12)gnaverne (12)goldning (17)golfbane (16)golferne (14)graderne (11)gradning (15)graferne (12)granerne (10)gravende (13)graveren (12)graverer (12)graverne (12)gravfred (15)gravning (16)grebning (16)grenader (11)grenende (11)grevelig (17)greverne (12)grevinde (15)gribende (15)griflede (16)grinende (13)grobrian (15)grovfile (18)grovgarn (15)iberegne (14)ibererne (12)iblander (14)idolerne (13)igloerne (14)ignorere (13)ildrager (14)indavlen (14)indavler (14)indbager (15)indenfor (14)indfange (15)indfarve (15)indgange (15)indlever (14)indloger (15)indregne (13)ingeborg (17)ingefred (15)ingegerd (15)ingelene (13)ingevald (16)innovere (13)invadere (13)iraneren (10)iranerne (10)laborere (12)ladegreb (14)lagnerne (11)lagrende (12)landboen (13)landboer (13)landvine (14)langbord (15)langeben (13)langende (12)langrend (12)larvefod (15)larverne (11)laverede (12)lavering (15)lebendig (16)ledeevne (12)legebarn (13)legegade (14)legenden (12)legender (12)legerede (12)legering (15)legionen (14)legioner (14)lervaren (11)lervarer (11)levedage (14)leverede (12)levering (15)levnende (12)levrende (12)lianerne (11)liberoen (14)liberoer (14)lierende (12)ligaerne (13)liggende (16)liggeren (15)lignende (14)lindberg (16)linefeed (14)livgarde (16)logerede (13)loggende (15)loggeren (14)loggerne (14)logrende (13)longerer (12)longerne (12)lorraine (12)naboerne (11)nadveren (11)naglende (12)narrende (9)narvende (11)naverbor (13)navigere (14)navlende (12)navlerne (11)navnebog (15)navneord (12)nedarver (11)nedbring (15)nedenfor (12)nedenfra (11)nederlag (12)nedgange (13)nedgrave (13)nedreven (11)nedrevne (11)nedringe (13)nedriver (13)negerede (11)negering (14)neglende (12)neglerod (13)negliger (15)negroide (14)nerverne (10)nordlige (15)ofringen (15)ofringer (15)oldebarn (13)oldingen (15)oleander (11)oleandre (11)olierede (13)onanerer (9)orangeri (13)ordinere (12)ordnerne (10)ordrerne (10)orgierne (13)orglerne (12)ornerede (10)overdele (13)overdrag (14)overfald (15)overgang (15)overgear (13)overgreb (15)overiler (14)overlade (13)rablende (12)raderere (9)radering (13)radierer (11)radierne (11)raflende (12)raggeren (12)raggerne (12)raiderne (11)rangerer (10)ranglede (12)reagerer (10)redelige (14)rederier (11)redigere (13)redobler (13)referere (10)regalere (11)regalier (13)regerede (11)regering (14)reginald (14)regional (14)regionen (13)regioner (13)reglerne (11)regnebog (15)regnende (11)regnfang (14)regnvald (14)regreder (11)reinvald (14)relegere (11)renegere (10)renovere (11)reolerne (10)revidere (13)revlerne (11)revnende (11)revnerne (10)ridebane (13)riflerne (13)riggende (15)riggeren (14)riggerne (14)riglende (14)riglerne (13)ringende (13)ringlede (14)ringvrag (16)roderier (12)roligere (14)roninger (13)vablerne (13)valgbord (17)validere (14)vandgren (13)vandrere (11)vandring (15)vangerne (12)varierer (12)vederlag (14)vegnende (13)vendelbo (15)venderen (11)venderne (11)veninder (13)vennelag (13)verdenen (11)verdener (11)verfende (13)vibrafon (17)vibrerer (14)vidnerne (13)vinbonde (16)vindebro (16)vinderen (13)vinderne (13)vindfang (17)vingeben (16)vingerne (14)vingerod (16)violerne (14)virrende (13)vognbane (15)volfende (15)volieren (14)volierer (14)vragende (13)

7- ord dannet med bogstaver  (921)

abeline (12)abelone (11)abonner (10)aborren (10)aborrer (10)adelige (13)adeline (11)afbener (11)afbilde (15)afbinde (14)afblege (14)afdrive (14)afgiven (15)afgiver (15)afgivne (15)afgnide (14)afgrene (11)afleder (11)aflever (12)aflirer (12)afliver (14)afregne (11)afreven (11)afrevne (11)afrigge (15)afriver (13)afvende (12)afviger (15)afvinde (14)agenden (10)agender (10)agerede (10)agerren (9)aggeboe (14)agnende (10)agonien (12)alderen (9)aldrene (9)aldring (13)alferne (10)alferov (13)alfrede (11)alfride (13)algerne (10)aloerne (9)alvoren (11)anbring (13)andelen (9)andrine (10)angelbo (13)angelie (12)angeren (9)angiven (13)angiver (13)angivne (13)anglede (11)angrede (10)angribe (13)annelie (10)anordne (9)anvende (10)arieren (9)arierne (9)arnerne (7)arnfred (10)arninge (11)arnoldi (12)arrende (8)arvelig (14)arvende (10)arveord (11)arverne (9)avlende (11)avleren (10)avlerne (10)avnerne (9)badeliv (15)badning (14)bagdele (13)bagende (12)bageovn (14)bageren (11)bagerne (11)bagning (15)bagover (14)bagvogn (16)baldrer (11)balgene (12)bandene (10)banende (10)banerne (9)bannere (9)bardere (10)barende (10)barerne (9)barnlig (14)baronen (10)baroner (10)bavnene (11)beaglen (12)beagler (12)bederne (10)bederoe (11)bedrage (12)bedring (14)bedrive (14)beedige (14)befaler (12)befaren (11)befarer (11)befarne (11)befinde (14)befordr (13)befrier (13)begaver (13)begende (12)begiver (15)begning (15)begonia (14)begonie (14)begrave (13)belagde (13)belaver (12)belenda (11)beleven (12)belevne (12)belgien (14)belgier (14)beligge (16)belinda (13)belinde (13)bendine (12)benende (10)benfrie (13)bengali (14)bengerd (12)benglen (12)bengler (12)benigne (13)beniner (11)benrade (10)beoerne (10)beograd (13)beordre (11)bereden (10)bereder (10)beredne (10)beregne (11)berider (12)beriger (13)bernard (10)bernino (12)beroede (11)berolig (15)bevarer (11)bevidne (14)bevilge (16)biavlen (14)biavler (14)bidrage (14)biennal (12)bifalde (15)bilagde (15)bilande (13)bilarve (14)bilende (13)bilerne (12)bilvrag (16)bindene (12)bindere (12)bioerne (12)biograf (16)bivogne (16)bladene (11)bladrer (11)blafren (12)blafrer (12)blander (11)bleerne (10)blegede (13)blegere (12)blegfed (15)blegnen (12)blegner (12)blenden (11)blender (11)blidere (13)blinder (13)blodige (16)blodrig (16)blonden (12)blonder (12)boaerne (10)bodelen (12)boderne (11)boeline (13)bogende (13)boggave (16)boglade (14)boglige (17)bogvalg (17)boldene (12)bolende (12)boligen (15)boliger (15)bondage (13)bonende (11)bonerne (10)bordene (11)bording (15)bordvin (15)borende (11)borerig (14)borgede (13)borgene (12)borgere (12)borland (12)borvand (13)bovnede (13)bragede (12)bragene (11)bralrer (10)branden (10)brander (10)bravere (11)bredere (10)bregnen (11)bregner (11)brevene (11)breviar (13)brevlig (16)brianne (11)bridgen (14)briefer (13)brierne (11)brigade (14)briggen (15)brigger (15)bringen (13)bringer (13)broager (12)brodere (11)broderi (13)broerne (10)brogede (13)broiler (13)dafnien (12)dafnier (12)dagfinn (14)daglige (15)dagning (14)dagregn (12)dagvogn (15)dalboen (12)dalboer (12)daleren (9)dalerne (9)danboen (11)danerne (8)daniele (11)darlene (9)defiler (13)definer (12)degager (12)degnene (10)delbare (11)deleger (11)deliane (11)delirer (11)denaren (8)denarer (8)dengang (12)deriver (12)derover (11)derovre (11)deviere (12)diaerne (10)diareen (10)diareer (10)diebarn (12)digelag (15)digelen (13)digerne (12)dinaren (10)dinarer (10)dineren (10)dinerer (10)dingler (13)dingoen (13)dingoer (13)divanen (12)divaner (12)dobling (16)dogerne (11)donerer (9)donerne (9)donnaer (9)doreren (9)dorerne (9)dorgene (11)doriane (11)dovnere (11)drabene (10)drageen (10)drageer (10)dragene (10)dragere (10)drengen (10)drevene (10)dribler (13)drilbor (14)drivere (12)drogene (11)egefade (12)egerner (9)egnende (10)egoerne (10)elanden (9)eleanor (9)elegien (12)elegier (12)elendig (13)elenora (9)elevere (10)elfrede (11)elfrida (13)elfride (13)elidere (11)eligere (12)elveren (10)elverne (10)endelig (13)enderne (8)endogen (11)enebarn (9)eneboer (10)enegang (11)enerver (9)enevold (12)engager (11)engdrag (12)engelen (10)england (11)englene (10)erfaren (9)erfarer (9)erfarne (9)erigere (11)erindre (10)erlagde (11)ernfred (10)erobrer (10)erodere (9)erogene (10)evaline (12)eveleen (10)eveline (12)everard (10)evnende (10)evnerig (13)evnerne (9)evolere (11)fabelen (12)fablede (13)faderen (10)faderne (10)faglige (16)faldene (11)fanerne (9)fangede (12)fangere (11)farbror (12)farende (10)farerne (9)farinen (11)farlige (14)farvede (12)farvere (11)farveri (13)favnede (12)favnene (11)feberen (11)febrene (11)febrile (14)federal (11)fedning (14)felding (15)fendere (10)fendrer (10)fenolen (11)fenoler (11)feriere (11)ferrari (11)ferring (13)fiberen (13)fibrene (13)figenen (13)figener (13)filende (13)filerer (12)filerne (12)filnavn (14)finalen (12)finaler (12)findele (13)findere (12)fineren (11)finerer (11)fingere (13)fingrer (13)finland (13)finnede (12)finregn (13)firblad (15)firdobl (16)firende (12)fireren (11)firerne (11)flabede (13)flabene (12)fladere (11)flagede (13)flagene (12)flagrer (12)flanede (11)flanere (10)flangen (12)flanger (12)fligede (15)fligene (14)floraen (11)floraer (11)florene (11)florere (11)florian (13)florida (14)flovede (14)flovere (13)foderal (12)fodlang (14)fodring (15)fogeden (13)fogeder (13)foldene (12)foldere (12)folende (12)folerne (11)foliere (13)fondene (11)foraene (10)forandr (11)forarge (12)forband (13)forbedr (13)forbene (12)forbier (14)forbind (15)forblad (14)forblev (15)forbliv (17)fordele (12)fordrer (11)fordrev (13)fordriv (15)foregav (14)foregiv (16)forende (11)forener (10)forerev (12)forevig (16)forgabe (14)forgang (14)forgive (16)forgreb (14)forgren (12)forgrib (16)forivre (14)forlade (12)forland (12)forlang (13)forlede (12)forlene (11)forlibe (15)forlige (15)fornagl (13)fornavn (12)fornedr (11)forrang (12)forregn (12)forrige (14)forring (14)forrive (14)forvalg (15)forvare (12)forvild (16)forvind (15)forvred (13)forvrid (15)frabede (12)fragile (14)fraregn (11)fravige (15)fredage (12)fregnen (11)fregner (11)freilev (14)fribade (14)fribord (15)fridage (14)fridlev (15)friende (12)frieren (11)frierne (11)frigear (13)friland (13)frivole (15)frodige (15)gabende (12)gabriel (14)gaderne (10)gaflede (13)gafning (15)gagerer (11)gagerne (11)galende (11)galning (14)galonen (11)galoner (11)ganerne (9)gangbro (14)gangede (12)gangene (11)gangere (11)ganglie (14)gardere (10)garnene (9)garnere (9)garvede (12)garveri (13)gavebod (15)gaverne (11)gavlene (12)gavnede (12)gavnlig (16)gearede (10)gearene (9)gearing (13)gederne (10)gedigen (14)gedigne (14)gelerer (10)gelinde (13)genboen (12)genboer (12)gendrev (12)gendriv (14)general (10)generel (10)generer (9)generne (9)genever (11)genfang (13)genfind (14)gengive (15)geniale (12)genleve (12)gennede (10)genvalg (14)geogina (14)geograf (14)georgia (14)geranie (11)gerbera (11)gerende (10)gererer (9)gerland (11)gerning (13)gerrige (13)gervind (14)gevirer (13)ginerne (11)girende (12)girerer (11)givende (14)giveren (13)giverne (13)gladere (11)glanede (11)glavind (15)glennie (12)glibede (15)gloende (12)glorien (13)glorier (13)glorrig (15)gnavede (12)gnavere (11)gnaveri (13)gnidrer (12)gnieren (11)gnierne (11)gobelin (15)goderne (11)gradere (10)granden (10)grander (10)gravede (12)gravene (11)gravere (11)gravide (14)grebene (11)grenede (10)grenene (9)grenfag (13)grenlav (12)griflen (14)grifler (14)grinden (12)grinder (12)grinede (12)grinene (11)groende (11)groning (14)grovere (12)grovfil (17)iberegn (13)iblande (13)iboende (13)idealer (11)ideerne (10)ifalden (13)ifalder (13)ifaldne (13)iglerne (12)ignorer (12)ilderen (11)ilderne (11)indavle (13)indbage (14)indebar (12)indefra (12)inderen (10)inderne (10)indfang (14)indfarv (14)indgang (14)indgreb (14)indleve (13)indover (13)indregn (12)indvalg (15)inferno (12)ingfred (14)ingvald (15)ingvard (14)innover (12)invader (12)ionerne (10)iranere (9)irgange (13)irreale (10)irrende (10)ivrende (12)laborer (11)laderne (9)ladning (13)lagende (11)lagener (10)lagerne (10)lagrede (11)lagrene (10)lagring (14)landene (9)landing (13)landvin (13)langede (11)largoen (11)largoer (11)lavende (11)laverer (10)laverne (10)lavinen (12)laviner (12)lavning (14)lavrine (12)leander (9)lederen (9)lederne (9)ledning (13)legende (11)legerer (10)lennard (9)lennore (9)leonard (10)lervare (10)levefod (14)levende (11)leveren (10)leverer (10)leverne (10)levnede (11)levnene (10)levning (14)levrede (11)libanon (13)lierede (11)ligedan (13)ligefor (15)lignede (13)lindene (11)lindrer (11)lineare (10)linende (11)linerne (10)lirende (11)livegen (14)livende (13)lodning (14)logerer (11)logerne (11)loggede (14)loggene (13)loggere (13)logning (15)logrede (12)longere (11)lovende (12)lovning (15)nagende (10)naglede (11)nagling (14)narrede (8)narrene (7)narreri (9)narvede (10)naveren (9)naverne (9)naviger (13)navlede (11)navnlig (14)nedarve (10)nedefra (10)nedfare (10)nedgang (12)nedgarn (10)nedgrav (12)nedover (11)nedrige (12)nedring (12)nedrive (12)negeren (9)negerer (9)neglede (11)neglene (10)neglige (14)negrene (9)negride (12)negroid (13)nereide (10)nigerer (11)noderne (9)nolende (10)nordfra (11)nordlig (14)ofrende (11)olander (10)oldefar (12)oldinge (14)olefine (13)oliende (12)olierer (11)olierne (11)onanere (8)onderne (9)orangen (10)oranger (10)ordenen (9)ordener (9)ordiner (11)ordning (13)ordvalg (14)organdi (13)organer (10)ornerer (8)ornerne (8)ovarier (12)ovenfra (12)ovenind (13)overbid (15)overdel (12)overile (13)overlig (15)ovrefra (12)rablede (11)raderer (8)raderne (8)radiere (10)radioen (11)radioer (11)raflede (11)rafling (14)ragende (10)rageren (9)ragerne (9)raggere (11)raidene (10)randene (8)randing (12)randolf (12)ranende (8)rangere (9)ranglen (10)rangler (10)ranveig (13)ravelin (12)ravende (10)ravnene (9)reagere (9)rebende (10)rebning (13)redebon (11)redelig (13)rederne (8)rediger (12)redning (12)redoble (12)referer (9)regaler (10)regelen (10)regerer (9)regnede (10)regning (13)reinold (12)releger (10)rending (12)reneger (9)renerne (7)renlige (12)renover (10)revider (12)revirer (11)revling (14)revnede (10)riderne (10)rigborg (16)rigerne (11)riggede (14)riggere (13)riglede (13)ringede (12)ringene (11)ringere (11)ringler (12)rivalen (12)rivaler (12)rivegal (14)rivende (12)riveren (11)riverne (11)roberne (10)roderne (9)roligan (13)vaderne (10)valborg (15)valerie (12)valfred (13)valfrid (15)valgene (12)valgerd (13)valgfri (16)valider (13)vandene (10)vanding (14)vandrer (10)vandrig (14)vangede (12)vangene (11)varende (10)varerne (9)variere (11)veganer (11)vegnede (12)velaren (10)velarer (10)vendbar (12)vendela (11)vendele (11)vendere (10)vending (14)venerne (9)veninde (12)venlige (14)verbale (12)verfede (12)viberne (13)vibrere (13)videoen (13)videoer (13)vigende (14)vildene (13)vildere (13)vilfred (15)vindene (12)vindere (12)vinfred (14)vingede (14)vingele (14)viraene (11)virrede (12)vognene (12)vognlad (14)voldene (12)volding (16)volfede (14)voliere (13)vragdel (13)vragede (12)vragene (11)vrangen (11)vridbor (15)vridere (12)

6- ord dannet med bogstaver  (862)

abende (9)aberne (8)aborre (9)adelen (8)adelig (12)adling (12)adolfe (11)afbene (10)afbild (14)afbleg (13)afdele (10)afdrev (11)afdriv (13)afdrog (12)afgive (14)aflede (10)aflire (11)aflive (13)afregn (10)afrigg (14)afrive (12)afvend (11)afvige (14)afvind (13)agende (9)ageren (8)agerer (8)agioen (11)agioer (11)agnede (9)agning (12)agrene (8)albine (11)albino (12)aldrig (12)alenen (7)alener (7)alfred (10)algier (11)alvine (11)andele (8)anderi (9)andrei (9)androg (10)anende (7)anerne (6)anfred (9)angelo (10)angive (12)angler (9)angreb (10)angrer (8)angrib (12)anline (9)anneli (9)anoden (8)anoder (8)anordn (8)anvend (9)ariere (8)arnold (9)arrede (7)arrene (6)arrige (10)arrild (10)arvede (9)arving (12)avende (9)avlede (10)avlene (9)avlere (9)avling (13)avnede (9)badene (9)bagdel (12)bagene (10)bagere (10)bageri (12)bagger (12)bagind (13)bagved (13)balden (10)balder (10)baldre (10)balgen (11)banden (9)bander (9)banede (9)banner (8)barden (9)barder (9)barede (9)baroni (11)barren (8)barrer (8)bavnen (10)bavner (10)beagle (11)bedene (9)bedrag (11)bedrer (9)bedrev (11)bedriv (13)bedrog (12)beedig (13)befale (11)befare (10)befind (13)befrir (12)begave (12)begede (11)begive (14)beglor (12)begrav (12)belave (11)beline (11)bendie (11)benede (9)benene (8)benfri (12)bengel (11)benign (12)bennie (10)benoni (11)benrad (9)benved (11)beordr (10)berdal (10)berede (9)beregn (10)berend (9)bergen (10)berger (10)beride (11)berige (12)berild (12)berlin (11)bevare (10)bevidn (13)bevilg (15)bidrag (13)bidrog (14)biende (11)bierne (10)bifald (14)biflod (15)biland (12)bilder (12)bilede (12)binder (11)biofag (15)birger (12)bivogn (15)blader (10)bladre (10)blafre (11)blande (10)bleger (11)blegne (11)blenda (10)blende (10)bliden (12)blider (12)blinde (12)bliven (13)bliver (13)blodig (15)blonde (11)bodega (12)bodele (11)boeing (13)boende (10)boeren (9)boerne (9)bogdag (14)bogede (12)bogene (11)bogien (13)bogier (13)boglig (16)bolden (11)bolede (11)bolene (10)boline (12)bonden (10)bondie (12)bonede (10)boning (13)bonnie (11)bordel (11)border (10)borede (10)borene (9)borgen (11)borger (11)boring (13)bovene (11)bovner (11)brager (10)bralre (9)brande (9)brando (10)breder (9)bregne (10)brenda (9)bridge (13)briefe (12)bringe (12)brodal (11)broder (10)brodne (10)brofag (13)brolin (12)broren (9)dafnie (11)dagbog (14)dagene (9)dagfin (13)daglig (14)dalene (8)dalere (8)dalrer (8)daniel (10)danilo (11)danine (9)danner (7)dannie (9)darvin (11)davren (9)dealer (8)deanie (9)deanne (7)debian (11)debile (12)debora (10)degnen (9)delbar (10)delene (8)delfin (12)deling (12)denier (9)dennie (9)derfor (10)derfra (9)devier (11)dialog (13)dianne (9)diarre (9)dibler (12)diglen (12)digler (12)digraf (13)dinere (9)dingle (12)dirrer (9)divaen (11)divaer (11)dobler (11)donere (8)donnie (10)doreen (8)dorere (8)dorgen (10)dorina (10)dorine (10)dorner (8)dovner (10)dragen (9)drager (9)dragne (9)dragon (10)dralon (9)drenge (9)dreven (9)drevne (9)drible (12)driven (11)driver (11)drogen (10)droger (10)dronen (8)droner (8)dvalen (10)edelig (12)ederne (7)efarne (8)eforen (9)eforer (9)egefad (11)egeren (8)egerne (8)egnede (9)egnene (8)eileen (9)eireen (8)elaine (9)elende (8)elenna (7)eleven (9)elever (9)elfred (10)elgene (9)eliane (9)elider (10)eliger (11)elinor (10)elvard (10)elvene (9)elvere (9)elvina (11)elvind (12)elvine (11)elvira (11)elvire (11)eneren (6)energi (10)enerne (6)enfold (11)engang (10)engene (8)englen (9)enlige (11)erfare (8)erindr (9)erland (8)erlind (10)erling (11)erobre (9)eroder (8)erogen (9)ervind (11)evelin (11)evnede (9)evoler (10)fablen (11)fabler (11)fadene (9)fadere (9)fading (13)fagbog (15)fagene (10)faglig (15)fagord (12)faible (13)falden (10)falder (10)faldne (10)fanden (9)faneed (9)fangel (11)fangen (10)fanger (10)fangne (10)farede (9)faring (12)farlig (13)farvel (11)farven (10)farver (10)favnen (10)favner (10)febril (13)federe (9)feerne (8)felina (11)feline (11)fender (9)fendre (9)fenger (10)fenner (8)ferien (10)ferier (10)ferlen (9)ferler (9)fidele (12)figaro (13)fignen (12)figner (12)filede (12)filene (11)filere (11)finale (11)findel (12)finder (11)finere (10)finger (12)fingre (12)finner (10)fiolen (12)fioler (12)firben (12)firede (11)firere (10)flaben (11)fladen (10)flader (10)flagen (11)flager (11)flagre (11)flanen (9)flaner (9)flange (11)fliden (12)fligen (13)floden (11)floder (11)florer (10)florin (12)flover (12)fobien (13)fobier (13)fodrer (10)fogden (12)fogder (12)fogene (11)folden (11)folder (11)folede (11)folien (12)folier (12)foling (14)fonden (10)fonder (10)forarg (11)forben (11)fordel (11)fordre (10)forede (10)forene (9)forgab (13)forgav (13)forgiv (15)forind (12)foring (13)forivr (13)forlad (11)forlag (12)forled (11)forlen (10)forlib (14)forlig (14)forrev (11)forvar (11)forvir (13)frabed (11)fragil (13)fraveg (12)fravig (14)fredag (11)freden (9)freder (9)fregne (10)fribad (13)fridag (13)frieda (11)friede (11)friere (10)frigav (14)frigga (14)frivol (14)frodig (14)gabede (11)gabene (10)gaflen (11)gafler (11)gagere (10)galden (10)galder (10)galdre (10)galede (10)galene (9)galeon (10)galgen (11)galger (11)galion (12)gangen (10)ganger (10)garden (9)garder (9)gardin (11)garner (8)garver (10)gavlen (11)gavner (10)gearer (8)geleen (9)geleer (9)gelere (9)gendan (9)genera (8)genere (8)gengav (12)gengiv (14)genial (11)genier (10)genlev (11)genliv (13)genner (8)genren (8)genrer (8)geofag (13)geoide (12)george (11)gerald (10)gerede (9)gerere (8)gering (12)gerlef (11)gerner (8)gerrig (12)gevind (13)giflen (13)gifler (13)gilder (12)ginner (10)girede (11)girere (10)givere (12)glaner (9)glenda (10)glenna (9)gliber (13)glider (12)globen (12)glober (12)gloede (11)gloria (12)glorie (12)gnaven (10)gnaver (10)gnavne (10)gnider (11)gnidre (11)gniere (10)godvin (14)golder (11)golfen (12)golfer (12)graden (9)grader (9)grafen (10)grafer (10)grande (9)granen (8)graner (8)graven (10)graver (10)gravid (13)greben (10)greger (10)gregor (11)grenen (8)grener (8)greven (10)grever (10)griber (12)grifle (13)grinde (11)griner (10)groede (10)iberer (10)ibland (12)ideale (10)idoler (11)ifalde (12)igloen (12)igloer (12)ildere (10)ildner (10)ilende (10)indavl (12)indbag (13)indere (9)indgav (13)indlev (12)ingard (11)ingela (11)ingerd (11)ingolf (14)ingred (11)ingvar (12)ingver (12)ingvor (13)iraner (8)irerne (8)irgang (12)irland (10)irreal (9)irrede (9)irreel (9)iveren (10)ivonne (11)ivrede (11)lagede (10)lagene (9)lagere (9)lagner (9)lagrer (9)landbo (11)lander (8)langer (9)larven (9)larver (9)lavede (10)lavene (9)lavere (9)lavine (11)leanne (7)ledere (8)ledige (12)leding (12)leende (8)leerne (7)legede (10)legene (9)legere (9)legion (12)lenene (7)lenina (9)lennie (9)lenore (8)leonia (10)leonie (10)lerede (8)levede (10)levere (9)levned (10)levner (9)levrer (9)lianen (9)lianer (9)lianne (9)libero (12)lierer (9)lierne (9)ligaen (11)ligaer (11)ligene (11)ligger (13)ligner (11)linden (10)linder (10)lindre (10)linear (9)linede (10)linene (9)linnea (9)linned (10)lirede (10)livede (12)livene (11)livord (13)logere (10)loggen (12)logger (12)loggia (14)logind (13)logrer (10)longen (10)longer (10)lonnie (10)lorena (8)lorene (8)lovede (11)lovene (10)naboen (9)naboer (9)nadine (9)nadver (9)nagede (9)nagler (9)narren (6)narrer (6)narven (8)narver (8)navene (8)navere (8)navier (10)navlen (9)navler (9)nedarv (9)nedrev (9)nedrig (11)nedriv (11)negere (8)neglen (9)negler (9)negrid (11)nerven (8)nerver (8)nielda (10)niende (9)nieren (8)nierne (8)nigger (12)nolede (9)nonier (9)norden (8)nordre (8)noreen (7)norene (7)oderne (8)ofelia (12)ofrede (10)ofrene (9)ofring (13)olding (13)oliede (11)oliere (10)oliven (12)oliver (12)onaner (7)online (10)orange (9)ordene (8)ordnen (8)ordner (8)ordren (8)ordrer (8)ordrig (12)orgier (11)orgler (10)ornere (7)ovarie (11)overil (12)ovnene (9)rabler (9)radere (7)radier (9)radolf (11)rafler (9)ragede (9)ragere (8)ragger (10)ragner (8)raiden (9)raider (9)rainer (8)randen (7)rander (7)ranede (7)ranger (8)rangle (9)ravede (9)ravine (10)ravnen (8)reager (8)rebede (9)rebene (8)rebild (12)rederi (9)redobl (11)regale (9)regere (8)reggae (10)regina (10)regine (10)region (11)reglen (9)regler (9)regnar (8)regnen (8)regner (8)reidar (9)reider (9)reinar (8)reiner (8)relief (11)render (7)renere (6)renlig (11)rennie (8)reolen (8)reoler (8)revene (8)revlen (9)revler (9)revnen (8)revner (8)riborg (13)riflen (11)rigere (10)riggen (12)rigger (12)riglen (11)rigler (11)ringen (10)ringer (10)ringle (11)rivere (10)roderi (10)roende (8)roeren (7)roerne (7)roland (9)rolige (12)ronald (9)rondel (9)roning (11)ronnie (9)rorene (7)rovena (9)rovene (9)vablen (11)vabler (11)vaflen (11)vafler (11)vagner (10)valder (10)vandel (10)vander (9)vandig (13)vandre (9)vangen (10)vanger (10)vanlig (13)varede (9)varier (10)varlig (13)veerne (8)vegger (12)vegner (10)vender (9)vendla (10)venlig (13)venner (8)verbal (11)verber (10)verden (9)verena (8)verfer (10)verner (8)vernie (10)vernon (9)verona (9)vianne (10)viborg (15)vibrer (12)videre (11)vidner (11)vigand (13)vigene (12)vilden (12)vinden (11)vinder (11)vinene (10)vinfad (13)vingen (12)vinger (12)violen (12)violer (12)virrer (10)vognen (11)volden (11)volfer (12)vonnie (11)vorden (10)vorned (10)vrager (10)vrange (10)vreden (9)vrider (11)

5- ord dannet med bogstaver  (767)

abdel (9)abede (8)abild (11)adele (7)adine (8)adler (7)adolf (10)aende (6)aerob (8)afben (9)afgiv (13)afled (9)aflir (10)afliv (12)afrev (9)afrig (11)afriv (11)afveg (11)afvig (13)agede (8)agere (7)agern (7)agger (9)agile (10)agnen (7)agner (7)agoni (10)albin (10)alder (7)aldre (7)alene (6)alfen (8)alfer (8)algen (8)alger (8)algod (10)aline (8)aloen (7)aloer (7)alver (8)alvin (10)alvor (9)andel (7)anden (6)andre (6)anede (6)angel (8)anger (7)angie (9)angiv (11)angle (8)angre (7)anine (7)anion (8)annie (7)annli (8)anode (7)arden (6)arene (5)argon (8)ariel (8)arien (7)arier (7)arild (9)arnen (5)arner (5)arrer (5)arrig (9)arved (8)arven (7)arver (7)arvid (10)avede (8)avind (10)avlen (8)avler (8)avnen (7)avner (7)bader (8)badge (10)bagen (9)bager (9)bagge (11)balde (9)balge (10)bande (8)banen (7)baner (7)bange (9)barde (8)baren (7)barer (7)baron (8)barre (7)bavne (9)beden (8)beder (8)bedre (8)befal (10)befar (9)befor (10)befri (11)begav (11)beger (9)begge (11)begiv (13)beglo (11)beige (11)belav (10)benda (8)bende (8)bener (7)benin (9)benna (7)benne (7)benni (9)benno (8)beoen (8)beoer (8)bered (8)berig (11)berna (7)bernd (8)berni (9)berno (8)beror (8)bevar (9)biavl (12)bider (10)biede (10)bifag (13)bilag (12)bilde (11)biled (11)bilen (10)biler (10)binde (10)bingo (12)bioen (10)bioer (10)biord (11)birde (10)birge (11)birla (10)birna (9)blade (9)bladr (9)blafr (10)blair (10)bland (9)bleen (8)bleer (8)blege (10)blegn (10)blend (9)blide (11)blind (11)blive (12)blond (10)boaen (8)boaer (8)bodel (10)boden (9)boder (9)bodil (12)boede (9)boere (8)bogen (10)bogie (12)bolde (10)boler (9)bolig (13)bonde (9)bonen (8)boner (8)bonna (8)bonne (8)borde (9)boren (8)borer (8)borge (10)borre (8)boven (10)bovne (10)brage (9)bralr (8)brand (8)brave (9)bravo (10)brede (8)breve (9)brian (9)brief (11)brien (9)brier (9)brina (9)bring (11)brion (10)broen (8)broer (8)bvadr (10)dafne (8)dagen (8)dalbo (10)dalen (7)daler (7)dalre (7)danbo (9)daner (6)danne (6)danni (8)dargo (9)dario (9)davie (10)davre (8)debil (11)deger (8)degne (8)delen (7)deler (7)delia (9)denar (6)denia (8)denne (6)denni (8)deraf (8)derri (8)devin (10)devon (9)diaer (8)diane (8)diare (8)dible (11)diego (11)digel (11)diger (10)digre (10)dinar (8)diner (8)dingl (11)dingo (11)dinna (8)dinne (8)diona (9)dirre (8)divan (10)doble (10)dogen (9)doger (9)donen (7)doner (7)donna (7)donni (9)dorer (7)dorge (9)doria (9)dorne (7)doven (9)dover (9)dovne (9)drage (8)dreng (8)dribl (11)drine (8)drive (10)droge (9)drone (7)dvale (9)ebola (9)edele (7)edgar (8)edlef (9)edvia (10)edvin (10)egale (8)egede (8)egene (7)egern (7)egild (11)egina (9)egnen (7)egner (7)egoer (8)eilef (10)eiler (8)eilev (10)einar (7)einer (7)eivor (10)elben (8)elegi (10)elena (6)elene (6)eleni (8)elgar (8)elgen (8)elian (8)elida (9)elina (8)eline (8)elvar (8)elven (8)elver (8)elvin (10)enden (6)ender (6)endog (9)enere (5)engel (8)engen (7)engle (8)enige (9)enlig (10)enver (7)erena (5)erene (5)erfar (7)erlan (6)erlin (8)erobr (8)errol (7)error (6)ervin (9)evald (9)evige (11)evind (10)evnen (7)evner (7)fabel (10)faber (9)fable (10)fader (8)fager (9)fagre (9)faire (9)falde (9)fanen (7)faner (7)fange (9)faren (7)farer (7)farin (9)farne (7)farve (9)favne (9)feber (9)febre (9)feder (8)fenne (7)fenol (9)ferie (9)ferle (8)fiber (11)fibre (11)fidel (11)figen (11)filen (10)filer (10)final (10)finde (10)finer (9)fingr (11)finne (9)fiona (10)firer (9)flabe (10)flade (9)flage (10)flagr (10)flair (10)flane (8)flere (8)flige (12)flire (10)flora (9)flove (11)foden (9)foder (9)fodre (9)foged (11)folde (10)folen (9)foler (9)folie (11)fonde (9)foran (8)forbi (12)fordi (11)fordr (9)forel (9)foren (8)forer (8)forne (8)freda (8)frede (8)fredi (10)freon (8)fribo (12)frida (10)fride (10)frier (9)frigg (13)frilo (11)frode (9)gaber (9)gabon (10)gaden (8)gader (8)gafle (10)gagen (9)gager (9)galde (9)galer (8)galge (10)galon (9)ganen (7)ganer (7)gange (9)garde (8)garve (9)gaven (9)gaver (9)gavin (11)gavle (10)gavne (9)geare (7)geden (8)geder (8)geira (9)geled (9)geler (8)genbo (10)genen (7)gener (7)genne (7)genre (7)georg (10)geran (7)gerda (8)gerer (7)gerne (7)gevir (11)gider (10)gilda (11)gilde (11)ginen (9)giner (9)ginna (9)ginne (9)giraf (11)girer (9)given (11)giver (11)givne (11)glade (9)glane (8)glenn (8)gleve (10)glibe (12)glide (11)globe (11)gnave (9)gnide (10)gnidr (10)gnier (9)goden (9)goder (9)golde (10)grade (8)grand (8)grave (9)green (7)greif (11)grene (7)greve (9)gribe (11)grifl (12)grind (10)grine (9)grove (10)ianne (7)ideal (9)ideel (9)ideen (8)ideer (8)ifald (11)igere (9)iglen (10)igler (10)ilden (9)ilder (9)ildne (9)ilede (9)ilena (8)ilene (8)ilona (9)ilone (9)indbo (11)inden (8)inder (8)indre (8)ingen (9)inger (9)ionen (8)ioner (8)irela (8)irena (7)irene (7)irren (7)irrer (7)ivalo (11)ivrer (9)laber (8)labre (8)laden (7)lader (7)lagde (9)lagen (8)lager (8)lagre (8)laide (9)lande (7)lange (8)lanni (8)large (8)largo (9)larve (8)laven (8)laver (8)leane (6)leben (8)leden (7)leder (7)ledig (11)ledna (7)leena (6)legen (8)leger (8)legio (11)lenda (7)lenia (8)lenie (8)lenna (6)lenni (8)leona (7)leone (7)lever (8)levne (8)levre (8)liane (8)liann (8)liden (9)lider (9)liebe (10)liere (8)ligge (12)ligne (10)linda (9)linde (9)lindr (9)linea (8)linen (8)liner (8)linna (8)liren (8)lirer (8)liver (10)livre (10)lodne (8)logen (9)loger (9)logge (11)logre (9)longe (9)lonia (9)lonna (7)lonni (9)loran (7)lorea (7)loren (7)lorna (7)loven (9)lover (9)nadir (8)nager (7)nagle (8)naive (9)narre (5)narve (7)naver (7)navle (8)navne (7)neden (6)nedre (6)neela (6)neger (7)negle (8)negre (7)nelie (8)nerie (7)nerve (7)nevil (10)niela (8)niere (7)nigel (10)niger (9)nilda (9)nilen (8)ninel (8)nivan (9)nobel (9)noble (9)noden (7)noder (7)nogen (8)nogle (9)noler (7)nonie (8)norge (8)norne (6)odger (9)odile (10)odine (9)odlev (10)ofrer (8)olden (8)olien (9)olier (9)olina (9)oline (9)oliva (11)olive (11)onani (8)onder (7)orden (7)ordne (7)ordre (7)organ (8)orgel (9)orgie (10)ornen (6)orner (6)ovale (9)ovard (9)oveni (10)ovnen (8)rable (8)raden (6)rader (6)radio (9)radon (7)rafle (8)rager (7)rande (6)randi (8)raner (5)range (7)rangl (8)raver (7)ravne (7)rebel (8)reber (7)reden (6)reder (6)regal (8)regel (8)reger (7)regin (9)regne (7)reier (7)reila (8)reino (8)rende (6)renee (5)renen (5)rener (5)renie (7)reven (7)revir (9)revle (8)revne (7)riber (9)riden (8)rider (8)rigel (10)riger (9)rigge (11)rigle (10)rinda (8)rinde (8)ringe (9)ringl (10)rinna (7)rival (10)riven (9)river (9)roald (8)roben (8)rober (8)robin (10)roden (7)roder (7)roere (6)roger (8)rolig (11)ronia (8)ronni (8)rover (8)vabel (10)vable (10)vader (8)vager (9)vaino (10)valdo (10)valen (8)valid (11)vande (8)vandr (8)vange (9)varde (8)varen (7)varer (7)varig (11)vegne (9)velan (8)velar (8)velin (10)vende (8)venen (7)vener (7)venia (9)verfe (9)verna (7)viben (11)viber (11)vidar (10)viden (10)video (11)vider (10)vidne (10)viede (10)vigan (11)vigen (11)viger (11)vigga (13)vigge (13)viggo (14)vilda (11)vilde (11)vilna (10)vinde (10)vinen (9)vinge (11)vinna (9)viola (11)virre (9)vogne (10)voila (11)voile (11)volde (10)volfe (11)vonge (10)vorde (9)vrage (9)vrang (9)vrede (8)vride (10)

4- ord dannet med bogstaver  (536)

abel (7)aben (6)aber (6)adel (6)adie (7)adle (6)aede (5)ager (6)agge (8)aggi (10)agil (9)agio (9)agne (6)agre (6)aino (7)aldi (8)aldo (7)alen (5)alge (7)aloe (6)andi (7)aner (4)anie (6)anli (7)anne (4)anni (6)anno (5)aren (4)arge (6)arie (6)arne (4)arni (6)arno (5)aron (5)arre (4)arve (6)aver (6)avle (7)avne (6)bade (7)bage (8)bagi (10)balg (9)band (7)bane (6)bang (8)bare (6)barn (6)bavl (9)bavn (8)bede (7)bege (8)belg (9)bene (6)benn (6)berd (7)berg (8)bero (7)bide (9)bien (8)bier (8)bild (10)bile (9)bina (8)bind (9)bine (8)bing (10)blad (8)blaf (9)bleg (9)blev (9)blia (9)blid (10)bliv (11)blod (9)bode (8)boel (8)boen (7)boer (7)boge (9)boie (9)bola (8)bold (9)bole (8)bond (8)bone (7)bonn (7)bord (8)bore (7)borg (9)bove (9)bovn (9)brag (8)brav (8)bred (7)brev (8)brie (8)brig (10)brod (8)bror (7)daen (5)dage (7)dale (6)dang (7)dani (7)dann (5)dave (7)dean (5)degn (7)dele (6)dena (5)deri (7)deva (7)dial (8)dian (7)dien (7)dier (7)dige (9)dina (7)dine (7)ding (9)dino (8)dion (8)dior (8)diva (9)doge (8)dole (7)done (6)dora (6)dorg (8)dori (8)dorn (6)dovn (8)drab (7)drag (7)drea (5)drev (7)dril (8)driv (9)drog (8)earl (5)eber (6)edel (6)eden (5)eder (5)edla (6)edle (6)edna (5)efor (7)egal (7)egan (6)egen (6)eger (6)egil (9)egne (6)egon (7)eide (7)eila (7)eina (6)eino (7)eire (6)elaf (7)elan (5)elav (7)elbo (8)elef (7)elev (7)elfi (9)elga (7)elge (7)elia (7)elie (7)elif (9)elin (7)elna (5)elof (8)elon (6)elva (7)elve (7)elvi (9)ende (5)ener (4)enge (6)enid (7)enig (8)enno (5)ergo (7)eria (6)erin (6)erla (5)erna (4)erni (6)erno (5)eron (5)evan (6)even (6)evig (10)evin (8)evne (6)fade (7)fair (8)fald (8)fane (6)fang (8)fare (6)farv (8)favn (8)fede (7)feen (6)feer (6)file (9)find (9)fine (8)finn (8)fiol (10)fire (8)flab (9)flad (8)flag (9)flan (7)flid (10)flig (11)flod (9)flor (8)flov (10)fobi (11)fodr (8)fold (9)fole (8)fond (8)fora (7)ford (8)fore (7)fred (7)frie (8)frir (8)gabe (8)gabi (10)gade (7)gafl (9)gage (8)gale (7)gane (6)gang (8)garn (6)garv (8)gave (8)gavl (9)gavn (8)gear (6)geir (8)gela (7)gele (7)gena (6)gene (6)geni (8)geno (7)gerd (7)gere (6)gian (8)gida (9)gide (9)giga (10)gige (10)gila (9)gild (10)gina (8)gine (8)gino (9)gire (8)giro (9)give (10)glad (8)glan (7)gled (8)glen (7)glib (11)glid (10)glor (8)gnav (8)gned (7)gnid (9)gode (8)gold (9)golf (10)gong (9)grab (8)grad (7)graf (8)gral (7)gran (6)grav (8)greb (8)greg (8)grel (7)gren (6)grev (8)grib (10)grif (10)grin (8)groa (7)grog (9)gror (7)grov (9)iane (6)iben (8)idel (8)idol (9)igen (8)igle (9)iglo (10)igor (9)ilde (8)ildn (8)iler (7)inde (7)info (9)inga (8)inge (8)ingo (9)inna (6)iran (6)iren (6)irer (6)irna (6)irre (6)ivan (8)ivar (8)iver (8)ivre (8)lade (6)lage (7)lagr (7)land (6)lane (5)lang (7)lani (7)lari (7)lave (7)lean (5)leda (6)lede (6)leen (5)leer (5)lege (7)leia (7)leib (9)leif (9)lena (5)lene (5)leni (7)leon (6)leve (7)levi (9)levn (7)levr (7)lian (7)liba (9)lida (8)lide (8)lido (9)lied (8)lien (7)lier (7)liga (9)lige (9)lign (9)lina (7)lind (8)line (7)linn (7)lire (7)liva (9)live (9)loge (8)logi (10)logr (8)lona (6)lone (6)loni (8)lora (6)lord (7)lore (6)lori (8)lova (8)love (8)nabo (7)nage (6)nagl (7)naiv (8)nane (4)nano (5)narv (6)navl (7)navn (6)navr (6)neal (5)nede (5)neel (5)negl (7)neia (6)neil (7)nele (5)nene (4)neon (5)nibe (8)niel (7)nier (6)nile (7)nina (6)nine (6)nino (7)nive (8)noal (6)node (6)noel (6)nole (6)nona (5)none (5)nora (5)nord (6)nore (5)nova (7)odel (7)oden (6)oder (6)odin (8)ofre (7)olaf (8)olai (8)olav (8)olea (6)oleg (8)olen (6)olga (8)olie (8)onde (6)oral (6)orde (6)ordn (6)orla (6)orne (5)oval (8)oven (7)over (7)ovne (7)ovre (7)rabl (7)rafl (7)rage (6)ragn (6)raid (7)ralf (7)rand (5)rane (4)rang (6)rare (4)rave (6)ravn (6)real (5)rebe (6)rede (5)reel (5)regi (8)regn (6)rena (4)rend (5)rene (4)reni (6)reno (5)reol (6)revl (7)revn (6)ribe (8)ride (7)rief (8)rige (8)rigl (9)rigo (9)rina (6)rine (6)ring (8)rino (7)rive (8)roan (5)roar (5)robe (7)rode (6)roen (5)roer (5)rogn (7)rola (6)rold (7)rolf (8)rona (5)rone (5)ronn (5)vade (7)vadi (9)vage (8)vagn (8)valg (9)vand (7)vane (6)vang (8)vare (6)veda (7)veen (6)veer (6)vega (8)vegn (8)vela (7)vend (7)vene (6)veni (8)vera (6)verf (8)vibe (10)vide (9)vidn (9)vier (8)vige (10)vild (10)vina (8)vind (9)vine (8)viol (10)vira (8)vire (8)vogn (9)vold (9)volf (10)vore (7)vrag (8)vred (7)vrid (9)

3- ord dannet med bogstaver  (240)

abe (5)adi (6)aer (3)age (5)agf (7)agn (5)air (5)alf (6)ali (6)and (4)ane (3)ani (5)ann (3)aof (6)ard (4)are (3)arg (5)ari (5)arn (3)arv (5)ave (5)avl (6)bad (6)bag (7)bal (6)ban (5)bar (5)bea (5)bed (6)beg (7)bel (6)ben (5)beo (6)bia (7)bid (8)bie (7)bil (8)bio (8)ble (6)boa (6)bod (7)boe (6)bog (8)boi (8)bol (7)bon (6)bor (6)bov (8)bra (5)bro (6)dag (6)dal (5)dan (4)dav (6)dea (4)del (5)den (4)der (4)dia (6)die (6)dig (8)din (6)dna (4)dog (7)eda (4)edb (6)edi (6)efg (7)ega (5)ege (5)egn (5)ego (6)eia (5)ela (4)elg (6)eli (6)elo (5)elv (6)ena (3)end (4)ene (3)eng (5)eno (4)erg (5)eri (5)eva (5)eve (5)evi (7)evn (5)fad (6)fag (7)fan (5)far (5)fbi (9)fdb (8)fed (6)fer (5)fia (7)fie (7)fil (8)fin (7)fir (7)fob (8)fod (7)fog (8)fol (7)fon (6)for (6)fra (5)fri (7)fro (6)gab (7)gad (6)gaf (7)gag (7)gal (6)gav (7)ged (6)gel (6)gen (5)geo (6)ger (5)gia (7)gib (9)gid (8)gie (7)gig (9)gin (7)giv (9)glo (7)god (7)gro (6)ian (5)ida (6)ide (6)ila (6)ild (7)ile (6)ina (5)ind (6)ine (5)ino (6)iod (7)ion (6)ira (5)ivo (8)ivr (7)lab (6)lad (5)laf (6)lag (6)lan (4)lav (6)lea (4)led (5)lee (4)leg (6)len (4)leo (5)ler (4)lev (6)lia (6)lid (7)lie (6)lif (8)lig (8)lin (6)lir (6)liv (8)loa (5)lob (7)lod (6)log (7)lov (7)nag (5)nan (3)nar (3)nav (5)nbi (7)ned (4)neg (5)nel (4)nen (3)nev (5)ngo (6)nia (5)nid (6)nnf (5)noa (4)nol (5)nor (4)oda (5)ode (5)ofr (6)ole (5)oli (7)ona (4)ond (5)ord (5)ova (6)ove (6)ovn (6)rad (4)rag (5)ral (4)ran (3)rar (3)rav (5)reb (5)red (4)ren (3)rev (5)ria (5)rib (7)rid (6)rie (5)rig (7)riv (7)rob (6)rod (5)roe (4)ror (4)rov (6)vad (6)vag (7)val (6)van (5)var (5)ved (6)veg (7)vel (6)ven (5)via (7)vid (8)vie (7)vig (9)vil (8)vin (7)vod (7)vor (6)

2- ord dannet med bogstaver  (55)

ab (4)ad (3)ae (2)af (4)ag (4)al (3)an (2)ar (2)av (4)bi (6)bl (5)bo (5)da (3)db (5)de (3)dg (5)di (5)dl (4)do (4)dr (3)ea (2)ed (3)ef (4)eg (4)el (3)en (2)er (2)fa (4)fe (4)fn (4)gb (6)gi (6)go (5)ib (6)id (5)il (5)in (4)io (5)ir (4)la (3)le (3)li (5)lo (4)nb (4)ni (4)nn (2)no (3)od (4)og (5)ol (4)re (2)ri (4)ro (3)ve (4)vi (6)