Bogstaverne o, r, g, a, n, i, s, a, t, i, o, n, s, t, a, l, e, n, t, s kan danne nedenstående ord:

20- ord dannet med bogstaver  (1)

organisationstalents (35)

19- ord dannet med bogstaver  (1)

organisationstalent (33)

15- ord dannet med bogstaver  (5)

loranstationens (24)nationalstatens (24)organisationens (26)sortlistningens (28)statsgarantiens (25)

14- ord dannet med bogstaver  (14)

internationalt (23)loranstationen (22)nationalisters (24)nationalstaten (22)nationalstater (22)organisationen (24)rationalistens (24)sortlistningen (26)startsignalets (25)statsgarantien (23)totalisatorens (24)totalsanerings (24)translationens (22)transnationale (21)

13- ord dannet med bogstaver  (24)

annotationers (20)antagonistens (22)antagonisters (22)international (21)interstatslig (25)intonationers (22)loranstations (22)nationalister (22)nationalitets (23)nationalsange (21)organisations (24)rationalisten (22)rationalitets (23)sortlistnings (26)stagnationens (22)stagnationers (22)startsignalet (23)stationerings (24)statsgarantis (23)stiltonostens (24)totalisatoren (22)totalsanering (22)translationen (20)transnational (20)

12- ord dannet med bogstaver  (40)

agitationens (22)agitationers (22)alternations (19)annotationer (18)antagonisten (20)antagonister (20)astrologiens (22)gastritisens (23)gastritissen (23)integrations (22)intonationer (20)isolationens (22)isolationers (22)loranstation (20)nationaliser (20)nationalitet (21)nationalrets (19)nationalsang (20)nationalstat (20)organisation (22)rationalists (22)rationalitet (21)realisations (21)sortlistning (24)stagnationen (20)stagnationer (20)stalinistens (22)stalinisters (22)stansningers (20)startsignals (22)stationering (22)statsgaranti (21)statsretslig (23)stilretnings (23)stiltonosten (22)stiltonostes (23)tasteanslags (20)tilraningens (21)totalisators (22)translations (20)

11- ord dannet med bogstaver  (79)

agitationen (20)agitationer (20)agitatorens (19)alterations (18)alternation (17)annalistens (17)annalisters (17)annotations (18)annoterings (18)antagonists (20)antoinettas (18)antologiens (20)antologiers (20)astrologens (19)astrologien (20)atonalitets (19)erstatnings (19)garnisonens (18)gastritisen (21)gastritises (22)ignorantens (18)integration (20)intonations (20)intonerings (20)intrigantes (20)isolationen (20)isolationer (20)isolatorens (19)lastningens (19)lastningers (19)latinisters (20)nationalist (20)nationalret (17)netsatsning (19)nostalgiens (20)nostalgiers (20)notationens (18)notationers (18)organistens (19)orientalist (20)originalens (20)ranglistens (19)rationalist (20)realisation (19)resignation (20)ristningens (20)rotationens (18)saltningens (19)saltningers (19)sanseorgans (17)sansningers (18)satsningens (19)satsningers (19)solosangens (19)sortlistens (20)stagnations (20)stalinisten (20)stalinister (20)stanniolens (18)stansninger (18)startsignal (20)statsretlig (21)stenansigts (20)stilretning (21)stiltonoste (21)stiltonosts (22)stortingets (21)stosningens (20)stosningers (20)tasteanslag (18)tastningens (19)tastningers (19)tilraningen (19)tiltningens (21)tiltningers (21)tintningers (20)totalisator (20)translation (18)tronstolens (18)

10- ord dannet med bogstaver  (137)

agitations (20)agitatoren (17)alteration (16)analogiens (17)analogiers (17)analogiser (17)ananassens (13)ananassers (13)anatoliens (16)anglistens (18)anglisters (18)angolaners (15)annalisten (15)annalister (15)annotation (16)annotering (16)anretnings (16)anstaltens (15)anstalters (15)antagonist (18)antoinetta (16)antologien (18)antologier (18)argentinas (16)assonansen (14)assonanser (14)astrologen (17)astrologis (20)atonalitet (17)erstatning (17)galanteris (17)garantiens (16)garnisonen (16)gasolinens (18)granittens (17)gratialets (18)gratistens (18)grossisten (19)ignoranten (16)iltningens (19)instansens (16)instansers (16)intentions (18)intolerant (16)intonation (18)intonering (18)intrigante (18)isolations (20)isolatoren (17)isolerings (20)issalaters (17)isternings (19)lastningen (17)lastninger (17)liaisonens (18)liaisoners (18)linningers (18)listigstes (22)losningens (18)losningers (18)nasalering (16)nationales (16)nostalgien (18)nostalgier (18)notationen (16)notationer (16)organisten (17)originalen (18)originales (19)ranglisten (17)ranglistes (18)risottoens (18)ristingets (20)ristningen (18)rotationen (16)rottingens (18)saltningen (17)saltninger (17)sangriaens (16)sanseorgan (15)sansninger (16)satsningen (17)satsninger (17)sensations (17)serialists (19)signaliser (19)singletons (19)sinologens (19)sinologers (19)snoningers (17)solosangen (17)solosanges (18)solsortens (17)sonatinens (16)sonatiners (16)sortlisten (18)sortlistes (19)sortlistet (19)stagnation (18)stalinists (20)stansnings (18)stationens (17)stationers (17)statistens (18)statisters (18)statsansat (16)stenansigt (18)stilartens (17)stilistens (20)stilisters (20)stiltonost (20)storstilet (19)stortinget (19)stosningen (18)stosninger (18)taleorgans (16)tastningen (17)tastninger (17)testations (18)tilranings (19)tilsagnets (19)tiltningen (19)tiltninger (19)tintninger (18)titoistens (20)titoisters (20)tonalitets (18)torsionens (17)torsteinns (17)totalsaner (15)trassatens (15)trianglens (17)trilogiens (20)tronstolen (16)tronstoles (17)trontalens (15)trossagens (17)

9- ord dannet med bogstaver  (270)

agilitets (19)agitation (18)agitators (17)alsangens (14)alsingens (16)alsingers (16)altingets (17)analogien (15)analogier (15)ananasens (11)ananasers (11)ananassen (11)ananasser (11)anastasio (15)anatolien (14)angelinas (15)angelitas (16)anginaens (14)anglisten (16)anglister (16)angolaner (13)angoraens (13)anilinens (15)aniliners (15)anilinets (16)annalines (13)annalisas (14)annalises (14)annalists (15)annelisas (14)anretning (14)ansatsens (13)ansatsers (13)anseligst (17)ansigters (16)ansigtets (17)anslagets (15)anstalten (13)anstalter (13)anstrengt (14)antologis (18)antoninas (14)antonines (14)antonsens (13)argelists (17)argentina (14)arlington (16)arsensalt (13)artigstes (17)artistens (15)asatroens (13)assistent (16)astragels (15)astrologi (18)astrologs (17)atlantens (13)atlassers (14)atlassets (15)attention (15)estragons (15)etnologis (18)galanteri (15)galionens (16)galioners (16)garantens (13)garantien (14)garnisons (16)gasolinen (16)gastritis (19)genstarts (15)gianninas (16)gianninos (17)glatisens (17)glosarets (16)granatens (13)granitten (15)gratiales (16)gratialet (16)gratinens (15)gratisten (16)ignorants (16)iltningen (17)iltninger (17)instansen (14)instanser (14)integrals (16)intention (16)internats (14)intrigant (17)intrigens (17)iongitret (18)iongitter (18)isolation (18)isolators (17)isolering (18)israelits (17)isslagets (18)isterning (17)iteration (16)larsignes (16)lastnings (17)latiniser (16)latinitet (17)latrinens (14)latrinets (15)lattergas (15)legations (17)leontinas (15)liaisonen (16)liaisoner (16)linninger (16)litaniers (16)litterats (16)losningen (16)losninger (16)lotionens (16)lotioners (16)nasalitet (15)natalinas (14)natalitet (15)natanaels (12)nataniels (14)nationale (14)nationalt (15)nationens (14)nationers (14)natronens (12)natronets (13)nattelang (14)nattergal (14)nattogets (16)negations (16)nitratens (14)nitratets (15)nostalgis (18)notations (16)noterings (16)organists (17)originale (17)originals (18)originalt (18)ottolines (17)rangliste (16)rationale (14)rationelt (15)rationens (14)relations (15)religions (18)rensnings (15)resistans (15)retsstats (15)riningens (16)risottoen (16)ristinget (18)ristnings (18)roningens (15)rosalinas (15)roseannas (12)rotations (16)rottingen (16)salateris (15)saloonens (14)salooners (14)saltnings (17)sanerings (15)sangriaen (14)sanseligt (17)sansnings (16)sarongens (14)satsnings (17)seniorats (15)sensation (15)serialist (17)signalers (16)signalets (17)singleton (17)siningens (17)siningers (17)sinologen (17)sinologer (17)slagteris (17)sletnings (17)slitagens (17)slitagers (17)sloganers (15)sloganets (16)snarliges (16)snoninger (15)solariets (16)solingens (17)solingers (17)solistens (17)solisters (17)solosange (16)solosangs (17)solsorten (15)solsortes (16)soltagets (17)sonatinen (14)sonatiner (14)sonatines (15)soningens (16)soningers (16)sonoritet (16)sortliste (17)stalinist (18)stansning (16)stationen (15)stationer (15)statisten (16)statister (16)statslige (18)stilarten (15)stilisten (18)stilister (18)stortings (18)stosnings (18)strategis (17)striglens (17)stringens (16)stringent (16)strintets (16)taleorgan (14)taoistens (16)taoisters (16)tarantels (13)tastnings (17)tattooers (15)teltstang (16)tenorists (16)testation (16)testators (15)testnings (17)tetralogi (17)tilgitres (19)tilgitret (19)tilgrises (19)tilgriset (19)tilraning (17)tilsagnet (17)tilsigter (19)tilsigtes (20)tilsigtet (20)tiltnings (19)tintnings (18)titoisten (18)titoister (18)tonalitet (16)tonartens (13)tonganers (14)toningens (16)toningers (16)tonnagens (14)tonnagers (14)tontinens (15)tontiners (15)torsionen (15)torsteinn (15)torsteins (16)transient (14)trassaten (13)trassents (14)trianglen (15)trilogien (18)tritonens (15)tronstole (15)tronstols (16)trontalen (13)trontales (14)trossagen (15)

8- ord dannet med bogstaver  (456)

aerolits (14)aerosols (13)agestols (15)agilitet (17)agitator (15)agnatens (12)agoniens (14)agoraens (12)aloisias (16)alsangen (12)alsingen (14)alsinger (14)alsinges (15)altanens (11)altaners (11)altinget (15)analoges (13)analogis (15)ananasen (9)ananaser (9)anatoler (11)anatoles (12)angelina (13)angelita (14)anginaen (12)anglists (16)angoraen (11)angstens (13)anilinen (13)aniliner (13)anilinet (14)anissens (13)anlagtes (13)annalens (10)annalers (10)annaline (11)annalisa (12)annalise (12)annalist (13)annelisa (12)annittas (13)annlisas (13)annlises (13)ansagers (12)ansatsen (11)ansatser (11)ansatses (12)ansattes (12)anseligt (15)ansigter (14)ansigtet (15)anslaget (13)ansloges (14)anstalts (13)anstiger (14)anstreng (12)antagnes (12)antaster (11)antastes (12)antastet (12)antigens (14)antoines (13)antologi (16)antonias (13)antonies (13)antonina (12)antonine (12)antonios (14)antonsen (11)aortaens (11)araliens (12)argelist (15)argonets (13)arninges (13)arsenals (11)artigste (15)artisten (13)asatroen (11)asiatens (13)asiaters (13)assister (14)assonans (12)astragel (13)astrolog (15)atlantas (12)atlanten (11)atlantis (14)atlasers (12)atlasets (13)atlasser (12)atlasset (13)atonales (12)atoniens (13)elisions (16)enstonig (15)entrings (14)erosions (14)estragon (13)etnologi (16)etnologs (15)etologis (17)galanens (12)galaners (12)galantes (13)galarens (12)galionen (14)galioner (14)galonens (13)galoners (13)garanten (11)garantis (14)garnison (14)gasolins (16)genitalt (15)genstart (13)gestalts (15)giannina (14)giannino (15)glasnost (15)glassets (15)glatisen (15)glattest (15)gloriens (15)glosaret (14)gnistres (15)gnistret (15)granaten (11)gratiale (14)gratiens (14)gratinen (13)gratists (16)grisesti (17)grossets (15)grossist (17)grottens (14)ignorant (14)iltnings (17)inserats (13)insister (15)integral (14)internat (12)intrigen (15)intriges (16)iongitre (16)ironiens (14)isalenas (13)islagets (16)isolator (15)israelit (15)isslaget (16)italiens (15)lagerist (15)largoens (13)largoets (14)larissas (14)larsigne (14)larsines (13)lasering (14)lassoens (13)lassoers (13)lastning (15)latinens (13)latiners (13)latinist (16)latrinen (12)latrinet (13)leasings (15)legation (15)leninist (15)lennarts (11)leonoras (12)leontina (13)liaisons (16)linettas (14)lingeris (16)linnings (16)lisannes (13)listiges (18)litotens (15)litoters (15)litterat (14)losnings (16)lotionen (14)lotioner (14)lotteris (15)natalias (13)natalies (13)natalina (12)natanael (10)nataniel (12)national (13)nationen (12)nationer (12)natliges (15)natronen (10)natronet (11)nattegns (13)natteros (12)nattoges (14)nattoget (14)negation (14)nigerias (15)nilsines (15)ninianes (13)niogtres (15)nissines (15)nitratet (13)nitrogen (14)nonnetit (13)nostalgi (16)notarens (11)notariel (13)notaters (12)notatets (13)notation (14)notering (14)oliering (16)orangens (12)oreganos (13)organets (13)organist (15)original (16)ornatets (12)ottesang (14)ottilias (17)ottilies (17)ottoline (15)ranglens (12)ransages (12)ransaget (12)ratioens (13)rational (13)rationel (13)rationen (12)realists (14)regattas (13)regional (14)regittas (15)relation (13)religion (16)rensning (13)reostats (13)resonans (11)restants (12)retnings (14)retsinas (13)retssags (14)retssals (13)retsstat (13)riningen (14)risottos (16)ristings (17)ristning (16)roningen (13)rosalias (14)rosalies (14)rosalina (13)rosannas (11)roseanna (10)rosinens (13)rosittas (15)rotation (14)rottings (16)salatens (12)salateri (13)salaters (12)salonens (12)saloners (12)saloonen (12)salooner (12)salsaens (12)salteris (14)saltning (15)saltoens (13)saltoers (13)sanering (13)sangitas (15)sangrias (14)sanselig (15)sansning (14)santiago (15)santinos (14)sarongen (12)satanist (14)satinens (13)satiners (13)satinets (14)satirens (13)satsning (15)senators (12)seniorat (13)serologi (16)signaler (14)signalet (15)singlens (15)singlers (15)siningen (15)sininger (15)sinister (15)sinologi (18)sinologs (17)sintring (16)siratets (14)sitarens (13)slagteri (15)slagters (14)slangens (13)slangers (13)slangets (14)slantens (12)slanters (12)sletning (15)slingres (15)slingret (15)slitagen (15)slitager (15)slitages (16)sloganer (13)sloganet (14)slottets (15)snarlige (14)snittens (14)snitters (14)snittets (15)snonings (15)snorlige (15)solariet (14)solingen (15)solinger (15)solisten (15)solister (15)solosang (15)solsorte (14)solsorts (15)soltages (15)soltaget (15)sonarens (11)sonatens (12)sonaters (12)sonatine (13)soningen (14)soninger (14)sortiens (14)sortlist (16)stangens (13)stanniol (14)stansens (12)stansers (12)startens (12)statelig (16)stations (15)statists (16)statslig (17)statsret (13)stearins (13)steinars (13)stenings (15)sterling (15)stilarts (15)stiliser (16)stilists (18)stilrent (14)stingets (16)stolaens (13)stolaers (13)stoltser (14)storting (16)stosning (16)stranges (13)strategi (15)strategs (14)striglen (15)strigles (16)striglet (16)strintet (14)strittes (15)talarens (11)talonens (12)taloners (12)taltegns (14)tangents (13)tangoens (13)tangoers (13)taoisten (14)taoister (14)tarantel (11)tarlatan (11)tastning (15)tatarens (11)tatianas (13)tattooer (13)teltning (15)tenorist (14)tensions (14)teologis (17)ternings (14)testator (13)testning (15)tiaraens (12)tilgitre (17)tilgrise (17)tilgroet (16)tilranes (13)tilranet (13)tilsagns (16)tilsigte (18)tilsnige (17)tiltager (15)tiltaget (16)tiltning (17)tingests (16)tingsret (15)tintning (16)titanens (13)titaners (13)titanets (14)titoists (18)toastens (13)toasters (13)tolerant (12)tonarten (11)tonetrin (13)tonganer (12)toningen (14)toninger (14)tonnagen (12)tonnager (12)tonnages (13)tontinen (13)tontiner (13)tontines (14)toogtres (15)torsions (15)torsoens (13)torstein (14)torstens (13)tosseris (15)totalens (13)totalers (13)tragtens (13)trassats (13)trassent (12)trattens (12)triangel (14)triatlet (14)trilogis (18)triolens (14)trissens (14)tristans (14)tristest (15)tritonen (13)tronstol (14)trontale (12)trossags (15)trossens (13)trossets (14)

7- ord dannet med bogstaver  (704)

aerolit (12)aerosol (11)agarens (10)agatens (11)agaters (11)agestol (13)agioens (13)agioers (13)agnetas (11)agonien (12)agoraen (10)alaines (11)aliaser (11)aliaset (12)alienas (11)alineas (11)alisons (13)alittas (13)aloisia (14)alsangs (12)alsinge (13)alsings (14)altanen (9)altaner (9)altings (14)altrets (11)analoge (11)analogi (13)analogt (12)anatole (10)anatols (11)anettas (10)angelas (11)angelos (12)anglist (14)angolas (12)angoras (11)angsten (11)aniaras (10)anielas (11)anilins (13)aninnas (10)anisens (11)anissas (12)anissen (11)anisser (11)anisses (12)anittas (12)anlagte (11)anlines (11)annalen (8)annaler (8)annalis (11)annelis (11)annetts (10)anninas (10)annines (10)annitas (11)annitta (11)annlisa (11)annlise (11)annoter (9)ansager (10)ansatte (10)anselig (13)ansgars (11)ansigts (14)ansines (11)anslags (12)anstalt (11)antagen (10)antager (10)antages (11)antaget (11)antagne (10)antaste (10)antigen (12)antines (11)antoges (12)antoine (11)antonia (11)antonie (11)antonio (12)antonis (12)antrits (12)aortaen (9)aralien (10)aralies (11)argonet (11)arianes (10)arietta (11)arninge (11)arsenal (9)artiges (13)artigst (14)artists (13)asatros (11)asiaten (11)asiater (11)assings (14)astaire (11)astenis (12)astrale (10)astralt (11)atalias (12)atalies (12)ateists (13)atlanta (10)atlaser (10)atlaset (11)atonale (10)atonalt (11)atriets (12)attests (12)attilas (13)egoists (15)elainas (11)elianas (11)elinors (12)elision (14)elissas (13)elittas (13)entring (12)erantis (11)erlings (13)erosion (12)essigts (15)essings (14)estonia (12)etnolog (13)etologi (15)galanen (10)galaner (10)galante (11)galaren (10)galeons (12)galinas (13)galions (14)galonen (11)galoner (11)galtens (12)garanti (12)garants (11)garnets (11)gasolin (14)gassens (12)gassers (12)gastens (12)gasters (12)gastons (13)gatters (12)gattets (13)genialt (13)genital (13)gentilt (14)gersons (12)gestalt (13)giannis (14)ginnens (12)ginners (12)ginnies (14)giselas (14)gitters (14)glanses (12)glasset (13)glatter (12)glattes (13)glattet (13)glennas (11)glinser (13)glinses (14)glinset (14)glitres (14)glitret (14)glitter (14)glittes (15)glittet (15)glorias (14)glorien (13)glories (14)glosars (13)glosens (13)glosers (13)glossar (13)glosser (13)gnister (13)gnistre (13)gonores (12)granats (11)granens (10)granits (13)grassat (12)gratien (12)graties (13)gratins (13)gratist (14)grinets (13)grintes (13)grisens (13)griseso (14)grosset (13)grotten (12)grottes (13)igloens (14)igloers (14)ilannas (11)iltning (15)inannas (10)ingelas (13)ingelis (15)inserat (11)instans (12)intenst (12)internt (11)intoner (11)intrige (14)ioannas (11)ioannis (13)ioniser (13)iranist (13)ironien (12)isalena (11)isattes (13)iselins (14)isingen (14)islaget (14)israels (12)issalat (13)isslags (15)italien (13)lagners (11)lagnets (12)lansens (10)lansers (10)largoen (11)largoet (12)larisas (12)larissa (12)larsine (11)lasagne (11)lassoen (11)lassoer (11)lassoes (12)lassoet (12)lastens (11)lasters (11)lasting (14)latinen (11)latiner (11)latrins (12)latters (11)leasing (13)legarts (12)legatar (11)legions (14)leninas (11)lennart (9)lennons (10)leonias (12)leonora (10)letargi (13)letning (13)liaison (14)liannas (11)liannes (11)liering (14)ligaens (13)ligaers (13)ligtorn (14)lineart (11)linetta (12)linetts (13)lingeri (14)linneas (11)linning (14)linsens (12)linsers (12)lisanne (11)lisanns (12)lissens (13)lissias (15)lissies (15)listens (13)listers (13)listige (16)listigt (17)litoten (13)litoter (13)litotes (14)littens (13)longens (12)longers (12)lonnies (12)lorenas (10)lorents (11)lorgnet (12)loritas (13)losning (14)lossens (12)lossers (12)lossets (13)lotions (14)lotteri (13)lotties (14)nanetts (10)naninas (10)nanines (10)nannies (10)nasales (10)natalia (11)natalie (11)natalis (12)nations (12)natlige (13)natligt (14)natrons (10)nattegn (11)nattens (10)nattero (10)nattoge (12)nattogs (13)nelsons (11)nigeria (13)nilsine (13)ninetts (12)niniane (11)ninnies (12)nissens (12)nissers (12)nissine (13)nistret (12)nitning (14)nitrats (12)nittens (12)nitters (12)noniens (11)noniers (11)nonners (9)nonsens (10)notaens (10)notaers (10)notaren (9)notater (10)notatet (11)notning (13)onanist (12)orangen (10)oranges (11)oregano (11)organet (11)orgiets (14)orglets (13)ornatet (10)ossians (13)osteris (13)otilias (15)otilies (15)ottetal (12)ottilia (15)ottilie (15)ottines (13)ragaens (10)railion (13)ranglen (10)rangles (11)ranglet (11)ransage (10)rastens (10)ratioen (11)rations (12)realist (12)regatta (11)reginas (12)regions (13)regitta (13)renatas (9)renatos (10)reologi (14)reostat (11)restant (10)retning (12)retsina (11)retslig (14)retssag (12)retssal (11)riglens (13)riittas (14)ringens (12)ringles (13)ringlet (13)rinings (14)rinnies (12)risotto (14)ristens (12)risting (15)rittens (12)roligan (13)roliges (14)roligst (15)ronings (13)ronnies (11)rosalia (12)rosalie (12)rosanna (9)rosinas (12)rosinen (11)rosines (12)rositas (13)rositta (13)rottens (11)rotting (14)sagaens (11)sagaers (11)sagnets (12)sagtens (12)sagtner (11)sagtnes (12)sagtnet (12)salaten (10)salater (10)salgets (13)salinas (12)salonen (10)saloner (10)saloons (12)salteri (12)saltets (12)saltoen (11)saltoer (11)sangens (11)sangers (11)sangita (13)sangria (12)sanitas (12)sanitet (12)sannies (11)sansens (10)sansers (10)santino (12)sargens (11)sariens (11)sarinas (11)sarinos (12)sarongs (12)satinen (11)satiner (11)satinet (12)satiren (11)satires (12)satsens (11)satsers (11)selinas (12)senator (10)seniors (12)sensors (11)serails (12)serinas (11)session (13)siestas (13)signals (14)signets (14)sigtens (14)sigters (14)sigtets (15)siloens (13)siloers (13)singels (14)singlen (13)singler (13)singles (14)sinings (15)sinnets (12)sinolog (15)sintres (12)sintret (12)siratet (12)sirtses (13)sitaren (11)slagers (12)slagets (13)slagsen (12)slagter (12)slagtes (13)slagtet (13)slangen (11)slanger (11)slanges (12)slanget (12)slanten (10)slanter (10)slatten (11)slinger (13)slinges (14)slinget (14)slingre (13)slitage (14)slogans (13)slottet (13)snalret (10)snarens (9)snarest (10)snarlig (13)sneglat (12)snitsel (13)snitten (12)snitter (12)snittes (13)snittet (13)snogens (12)snoning (13)snorens (10)snotter (11)snottes (12)snottet (12)sognets (13)soigner (13)solings (15)solists (15)soloens (12)soloers (12)solrige (14)solsort (13)soltage (13)soltags (14)sonaren (9)sonaten (10)sonater (10)sonates (11)sonings (14)sorgens (12)sortens (11)sortien (12)sorties (13)stagens (12)stagers (12)stagets (13)stagner (11)stangen (11)stanger (11)stanges (12)stanget (12)stansen (10)stanser (10)stanses (11)stanset (11)stanton (11)starlet (11)starten (10)startes (11)startet (11)stasens (11)stasers (11)stasias (13)stasies (13)statens (11)staters (11)station (13)statist (14)statoil (14)stearin (11)steinar (11)stenias (12)stening (13)stennas (10)stenrig (13)stianes (12)stigens (14)stigers (14)stilart (13)stilens (13)stilets (14)stilist (16)stilner (12)stilnes (13)stilnet (13)stilren (12)stinget (14)stinnas (12)stinnes (12)stolaen (11)stolaer (11)stolens (12)strange (11)strateg (12)strengs (12)strengt (12)strigle (14)strinte (12)strints (13)stritte (13)tagsten (12)talaren (9)talents (11)talitas (13)talonen (10)taloner (10)talrige (13)taltegn (12)tangens (11)tangent (11)tangers (11)tangoen (11)tangoer (11)tannias (11)tannies (11)tantens (10)tanters (10)tantets (11)taoists (14)taraens (9)taritas (12)tarsens (10)tastens (11)tasters (11)tataren (9)tatiana (11)tattoos (13)tension (12)teologi (15)teologs (14)terning (12)tetinas (12)tiaraen (10)tiennas (11)tilgitr (16)tilgris (16)tiliser (14)tilises (15)tiliset (15)tilrane (11)tilregn (13)tilsagn (14)tilsats (14)tilsige (16)tilsigt (17)tilsnit (15)tiltage (14)tingens (13)tingest (14)tingets (14)tinnies (13)tintens (12)tinters (12)titanen (11)titaner (11)titanet (12)titinas (14)titlens (13)titoist (16)toasten (11)toaster (11)togaens (12)togaers (12)togters (13)togtets (14)tonarts (11)toneart (10)tonings (14)tonitas (13)tonnage (11)tonnies (12)tonsils (14)tontine (12)toraens (10)torgnis (14)torgots (14)tornens (10)torsion (13)torsoen (11)torsten (11)tortens (11)tossens (12)tosseri (13)tossers (12)totalen (11)totaler (11)totales (12)tottens (12)totters (12)tragten (11)tragtes (12)tragtet (12)trangen (10)trannet (9)transit (12)trassat (11)tratten (10)trattes (11)trilogi (16)trinets (12)trioens (12)triolen (12)trissen (12)trisses (13)trisset (13)tristan (12)tritons (13)troligt (15)tronens (10)trossag (13)trossen (11)trosses (12)trosset (12)tsarens (10)

6- ord dannet med bogstaver  (1002)



5- ord dannet med bogstaver  (932)

aages (8)aagot (9)aaron (6)aasas (7)aases (7)agars (8)agate (8)agats (9)agens (8)agent (8)agern (7)agers (8)agile (10)agilt (11)agios (11)agnar (7)agnas (8)agnat (8)agnen (7)agner (7)agnes (8)agnet (8)agoni (10)agora (8)agres (8)agten (8)agter (8)agtes (9)agtet (9)ailas (9)ailis (11)ainas (8)ainos (9)alaia (8)alain (8)alans (7)aleia (8)alens (7)alert (7)aleta (7)alett (8)algea (8)algen (8)alger (8)alges (9)algot (10)alias (9)alina (8)aline (8)alisa (9)alise (9)alita (9)aloen (7)aloer (7)aloes (8)alois (10)alona (7)altan (7)alter (7)altet (8)altre (7)anale (6)analt (7)aners (6)anett (7)angel (8)anger (7)angie (9)angle (8)angre (7)angst (9)anias (8)anies (8)aniet (8)anina (7)anine (7)anion (8)anisa (8)anise (8)anita (8)anlis (9)annal (6)annan (5)annas (6)annes (6)annet (6)annia (7)annie (7)annis (8)annli (8)anret (6)ansat (7)anser (6)anses (7)anset (7)antag (8)antal (7)antes (7)antog (9)anton (7)aorta (7)araen (5)areal (6)arena (5)arens (6)arent (6)arges (8)argon (8)argot (9)ariel (8)arien (7)aries (8)arina (7)arise (8)arlas (7)arnas (6)arnen (5)arnes (6)arnis (8)arnos (7)arnts (7)arons (7)arsen (6)arses (7)arsis (9)arten (6)artes (7)artet (7)artig (10)asens (7)asers (7)asgar (8)asger (8)asiat (9)asien (8)asier (8)asies (9)asiet (9)aslas (8)asner (6)asnet (7)asras (7)asser (7)asset (8)assia (9)assis (10)astas (8)astat (8)aston (8)astor (8)atlas (8)atles (8)atlet (8)atlis (10)atols (9)atoni (9)atten (7)atter (7)attes (8)earls (7)egalt (9)egans (8)egils (11)egina (9)egons (9)eigil (12)eilas (9)einar (7)einas (8)einos (9)eisas (9)elans (7)elgar (8)elgas (9)elian (8)elias (9)elina (8)elins (9)eliot (10)elisa (9)elita (9)elits (10)elnas (7)elons (8)elsas (8)elton (8)enigt (10)enlig (10)ennos (7)ental (7)eolit (10)erias (8)erins (8)erita (8)erlan (6)erlas (7)erlin (8)ernas (6)ernis (8)ernos (7)ernst (7)erons (7)erots (8)essig (11)estas (8)etats (8)etlar (7)etlas (8)ettal (8)ettas (8)gaias (10)galan (8)galar (8)galer (8)gales (9)galet (9)galon (9)galte (9)galts (10)ganen (7)ganer (7)ganes (8)garns (8)gasen (8)gaser (8)gases (9)gasse (9)gasts (10)gates (9)gears (8)geira (9)geirs (10)gelas (9)genas (8)genis (10)genos (9)geran (7)gerta (8)gerti (10)gerts (9)gians (10)giens (10)gilas (11)ginas (10)ginen (9)giner (9)gines (10)ginia (11)ginie (11)ginna (9)ginne (9)ginos (11)gires (10)giret (10)gisas (11)gisla (11)gisne (10)gitas (11)gitre (10)gitta (11)gitte (11)gitts (12)glane (8)glans (9)glenn (8)glens (9)glins (11)glitr (11)gloet (10)glose (10)gnier (9)gnist (11)goter (9)grans (8)grant (8)grelt (9)grens (8)greta (8)griet (10)grine (9)grins (10)grise (10)grits (11)gritt (11)groas (9)groet (9)ianes (8)ianis (10)ianne (7)iglen (10)igler (10)igles (11)iglos (12)igors (11)ilana (8)ilena (8)ilian (10)ilias (11)ilina (10)iling (12)ilona (9)ilone (9)ilsas (10)ilses (10)ilten (9)ilter (9)iltes (10)iltet (10)iltog (12)iltre (9)inert (8)ingas (10)ingen (9)inger (9)inges (10)ingis (12)ingos (11)ingse (10)inies (10)innas (8)intet (9)intro (9)ionen (8)ioner (8)irans (8)irela (8)irena (7)irens (8)irina (9)irits (11)irlin (10)irnas (8)ironi (10)isels (10)isens (9)ising (12)islag (11)isner (8)isnes (9)isnet (9)issen (9)isser (9)isses (10)ister (9)lagen (8)lager (8)lages (9)laget (9)lagre (8)laina (8)laisa (9)laise (9)lanas (7)lanes (7)lange (8)langs (9)langt (9)lanis (9)lanni (8)lanse (7)laras (7)large (8)largo (9)laris (9)larna (6)lasen (7)laser (7)laset (8)lasse (8)lasso (9)laste (8)lasts (9)latin (9)leana (6)leans (7)legat (9)legio (11)leias (9)leisa (9)lenas (7)lenia (8)lenis (9)lenna (6)lenni (8)lento (8)leona (7)leons (8)liana (8)liane (8)liani (10)liann (8)liats (10)liens (9)liers (9)ligas (11)liges (11)liget (11)ligne (10)liisa (11)linas (9)linea (8)linen (8)liner (8)lines (9)linet (9)linna (8)linns (9)linse (9)liren (8)lires (9)liret (9)lisan (9)lisas (10)lisen (9)lises (10)liset (10)lisie (11)lisis (12)lissa (10)lisse (10)lissi (12)lista (10)liste (10)lists (11)litas (10)liten (9)liter (9)litra (9)litta (10)litte (10)logen (9)loger (9)loges (10)logre (9)lonas (8)lones (8)longe (9)lonia (9)lonis (10)lonna (7)lonni (9)loran (7)loras (8)lorea (7)loren (7)lores (8)loris (10)lorna (7)losse (9)lotta (9)lotte (9)lotti (11)lotto (10)nager (7)nages (8)naget (8)nagle (8)naias (8)naila (8)nanas (6)nanes (6)nanet (6)nanna (5)nanne (5)nanni (7)nanns (6)nasal (7)nasse (7)natan (6)natte (7)neals (7)negls (9)neias (8)neils (9)nelas (7)nenna (5)neons (7)netas (7)netta (7)netti (9)netto (8)niela (8)niels (9)niers (8)nigel (10)niger (9)nilas (9)nilen (8)niles (9)ninas (8)ninel (8)nines (8)ninia (9)ninis (10)ninna (7)ninne (7)ninni (9)ninon (8)ninos (9)nisse (9)nital (9)nitas (9)nitta (9)nitte (9)noals (8)noels (8)nogen (8)noget (9)nogle (9)noler (7)noles (8)nolet (8)nonas (7)nonet (7)nonie (8)nonne (6)nonni (8)noras (7)nores (7)noret (7)norge (8)norne (6)nosse (8)notar (7)notas (8)notat (8)noten (7)noter (7)notes (8)notet (8)oasen (7)oaser (7)oases (8)olais (10)oleas (8)olegs (10)olens (8)olgas (10)olien (9)olier (9)olies (10)oliet (10)olina (9)oline (9)olise (10)olsen (8)olson (9)onani (8)oonas (8)organ (8)orgel (9)orgie (10)orion (9)orlas (8)orlon (8)ornat (7)ornen (6)ornes (7)oslos (10)osten (8)oster (8)ostes (9)ostet (9)otine (9)ottar (8)ottas (9)otter (8)ottes (9)ottos (10)ragas (8)rages (8)raget (8)ragna (7)ragns (8)raini (9)ranes (6)ranet (6)range (7)rangl (8)rangs (8)rania (7)rasen (6)rases (7)raset (7)rasle (7)raste (7)rasts (8)raten (6)rates (7)ratio (9)regal (8)regin (9)reila (8)reino (8)renas (6)renis (8)renos (7)reols (8)rests (8)retas (7)retos (8)rigel (10)riges (10)riget (10)rigle (10)rigos (11)rinas (8)rines (8)ringe (9)ringl (10)rings (10)rinie (9)rinna (7)rinos (9)risas (9)rises (9)riset (9)risle (9)riste (9)rists (10)ritas (9)ritta (9)ritte (9)ritts (10)roans (7)roens (7)rolas (8)rolig (11)ronas (7)rones (7)ronia (8)ronni (8)ronns (7)rosas (8)rosea (7)rosen (7)roses (8)roset (8)rosin (9)roste (8)rotas (8)rotte (8)sagas (9)sagen (8)sager (8)sagns (9)sagte (9)sagtn (9)saisa (9)salat (8)salen (7)sales (8)salgs (10)salig (11)salon (8)salsa (8)salte (8)salto (9)salts (9)sanas (7)saner (6)sanes (7)sange (8)sangs (9)sanna (6)sanne (6)sanni (8)sanse (7)saras (7)sarge (8)sargs (9)saris (9)sarte (7)sasas (8)sasia (9)satan (7)satin (9)satse (8)satte (8)seans (7)segls (10)seirs (9)senat (7)sengs (9)senia (8)senil (9)senna (6)senta (7)sesil (10)sessa (8)siens (9)siers (9)sigel (11)siger (10)siges (11)signa (10)signe (10)signi (12)sigte (11)silas (10)silen (9)siler (9)siles (10)silet (10)silos (11)sinas (9)sines (9)sinna (8)sinne (8)sintr (9)siras (9)sirat (9)sires (9)siret (9)siria (10)siris (11)sirts (10)sisal (10)sisan (9)sisie (11)sisis (12)sissa (10)sisse (10)sissi (12)sitar (9)sitas (10)sitre (9)sitta (10)slags (10)slagt (10)slang (9)slant (8)sling (11)slots (10)snage (8)snare (6)snart (7)snegl (9)snert (7)snige (10)snilt (10)snits (10)snoet (8)snoge (9)snogs (10)snore (7)snors (8)soens (8)sogne (9)sogns (10)soire (9)solen (8)soler (8)soles (9)solet (9)solgt (11)solos (10)sonar (7)soner (7)sones (8)sonet (8)sonia (9)sonna (7)sonni (9)sonor (8)sorgs (10)sorte (8)sorts (9)soten (8)soter (8)stage (9)stags (10)stang (9)stans (8)start (8)stase (8)stats (9)stegs (10)stegt (10)stels (9)stens (8)stien (9)stier (9)stige (11)stigs (12)stiig (13)stile (10)stiln (10)stils (11)stina (9)stine (9)sting (11)stola (9)stole (9)stols (10)stolt (10)stone (8)store (8)stort (9)stose (9)streg (9)tagea (8)tager (8)tages (9)taget (9)tagos (10)taias (9)taila (9)taina (8)talar (7)talen (7)taler (7)tales (8)talia (9)talon (8)talte (8)tanas (7)tanga (8)tange (8)tango (9)tangs (9)tania (8)tanna (6)tanne (6)tanni (8)tanos (8)tante (7)taras (7)tarse (7)tasia (9)tassa (8)taste (8)tasts (9)tatar (7)tater (7)tegns (9)teias (9)teint (9)teist (10)teits (10)telia (9)telts (9)tenas (7)tenna (6)tenor (7)teori (9)terna (6)terts (8)tesis (10)tessa (8)tests (9)tiana (8)tiane (8)tiara (8)tiers (9)tiest (10)tiger (10)tigre (10)tiina (10)tilas (10)tilis (12)tilos (11)tilse (10)tilte (10)tinas (9)tinea (8)tines (9)tinge (10)tings (11)tinie (10)tinna (8)tinne (8)tinos (10)tinte (9)tiras (9)tirsa (9)tises (10)tisse (10)tital (10)titan (9)titel (10)titos (11)titta (10)titte (10)titti (12)toast (9)toers (8)togas (10)toger (9)toges (10)toget (10)togis (12)togts (11)tolas (9)tonal (8)tonas (8)tonen (7)toner (7)tones (8)tonet (8)tonga (9)tonie (9)tonni (9)toras (8)tores (8)toril (10)torin (9)torne (7)torns (8)torso (9)tosse (9)toste (9)total (9)totne (8)totte (9)tragt (9)trane (6)trang (8)trein (8)trens (7)treti (9)trias (9)trina (8)trine (8)trins (9)triol (10)trios (10)trist (10)troen (7)troet (8)trone (7)tsars (8)

4- ord dannet med bogstaver  (574)

aage (6)aars (5)aasa (5)aase (5)agar (6)agat (7)ager (6)ages (7)aget (7)agil (9)agio (9)agna (6)agne (6)agns (7)agre (6)agte (7)aias (7)aies (7)aila (7)aili (9)aina (6)aino (7)alan (5)alen (5)alge (7)alia (7)alis (8)aloe (6)alto (7)anal (5)anas (5)aner (4)anes (5)anet (5)ania (6)anie (6)anis (7)anli (7)anna (4)anne (4)anni (6)anno (5)anns (5)anse (5)ansi (7)ante (5)aras (5)aren (4)ares (5)arge (6)argt (7)arie (6)aris (7)arla (5)arna (4)arne (4)arni (6)arno (5)arns (5)arnt (5)aron (5)arte (5)arts (6)asas (6)asen (5)aser (5)ases (6)aset (6)asie (7)asla (6)asns (6)asra (5)assi (8)asta (6)atle (6)atli (8)atol (7)atos (7)atte (6)atto (7)earl (5)egal (7)egan (6)egas (7)egil (9)egns (7)egon (7)egos (8)eias (7)eila (7)eina (6)eino (7)eisa (7)elan (5)elas (6)elga (7)elgs (8)elia (7)elin (7)elis (8)elit (8)elna (5)elon (6)elos (7)elsa (6)enas (5)engs (7)enig (8)enno (5)enos (6)entr (5)ergo (7)eria (6)erin (6)eris (7)erla (5)erna (4)erni (6)erno (5)eron (5)eros (6)erot (6)erts (6)esta (6)etas (6)etat (6)etla (6)etos (7)etta (6)gaia (8)gale (7)galt (8)gane (6)garn (6)gasa (7)gase (7)gast (8)gats (8)gear (6)geir (8)gela (7)gena (6)geni (8)geno (7)gens (7)geos (8)gert (7)gest (8)gian (8)gias (9)gila (9)gina (8)gine (8)gino (9)gins (9)gire (8)giro (9)gisa (9)gisn (9)gita (9)gits (10)gitt (10)glan (7)glas (8)glat (8)glen (7)glor (8)gral (7)gran (6)grat (7)grel (7)gren (6)grin (8)gris (9)grit (9)groa (7)gros (8)iane (6)iani (8)ians (7)igen (8)igle (9)iglo (10)igor (9)ilas (8)iler (7)iles (8)ilet (8)ilia (9)ilsa (8)ilse (8)ilte (8)ilts (9)inas (7)ines (7)inga (8)inge (8)ingi (10)ingo (9)inie (8)inna (6)inos (8)ions (8)iran (6)iras (7)iren (6)iris (9)irit (9)irna (6)isas (8)isat (8)isel (8)isen (7)iser (7)ises (8)iset (8)isne (7)isse (8)lage (7)lagr (7)lags (8)lagt (8)lait (8)lana (5)lane (5)lang (7)lani (7)laos (7)laot (7)lara (5)lari (7)lars (6)lass (7)last (7)lean (5)leas (6)legs (8)leia (7)leis (8)lena (5)leni (7)leon (6)leos (7)lers (6)lian (7)lias (8)liat (8)lien (7)lier (7)lies (8)liga (9)lige (9)lign (9)ligs (10)liis (10)lina (7)line (7)linn (7)lins (8)lire (7)lirs (8)lisa (8)lise (8)lisi (10)liss (9)list (9)lita (8)loas (7)loge (8)logi (10)logo (9)logr (8)lona (6)lone (6)loni (8)lora (6)lore (6)lori (8)lort (7)lost (8)nage (6)nagl (7)nags (7)naia (6)nana (4)nane (4)nann (4)nano (5)nans (5)nars (5)nasa (5)nato (6)nats (6)neal (5)negl (7)negs (7)neia (6)neil (7)nels (6)nens (5)neon (5)neta (5)nets (6)nias (7)niel (7)nier (6)nile (7)nils (8)nina (6)nine (6)nini (8)nino (7)niss (8)nist (8)nita (7)niti (9)noal (6)noas (6)noel (6)nole (6)nolo (7)nona (5)none (5)nora (5)nore (5)nors (6)nota (6)note (6)oase (6)olai (8)olea (6)oleg (8)olen (6)oles (7)olga (8)olie (8)olis (9)onas (6)oona (6)oral (6)oret (6)orla (6)orne (5)osas (7)oser (6)oses (7)oset (7)oslo (8)oste (7)osts (8)otta (7)otte (7)otti (9)otto (8)raga (6)rage (6)ragn (6)rals (6)rane (4)rang (6)rase (5)rasl (6)rass (6)rast (6)rate (5)rats (6)real (5)regi (8)regn (6)rena (4)reni (6)reno (5)rens (5)rent (5)reol (6)rest (6)reta (5)reto (6)rets (6)rias (7)ries (7)rige (8)rigl (9)rigo (9)rigt (9)riis (9)rina (6)rine (6)ring (8)rino (7)risa (7)rise (7)risl (8)rist (8)rita (7)rite (7)rits (8)ritt (8)roan (5)roen (5)roes (6)roet (6)rogn (7)rola (6)rona (5)rone (5)ronn (5)rosa (6)rose (6)rost (7)rota (6)saga (7)sagn (7)sago (8)sags (8)sagt (8)sale (6)salg (8)sals (7)salt (7)sana (5)sane (5)sang (7)sans (6)sara (5)sarg (7)sari (7)sart (6)sasa (6)sats (7)sean (5)segl (8)segn (7)seir (7)seng (7)sent (6)sera (5)sias (8)sien (7)sier (7)sies (8)siet (8)sige (9)sign (9)sigt (10)sila (8)sile (8)silo (9)sina (7)sine (7)sira (7)sire (7)siri (9)sisi (10)sita (8)sitr (8)slag (8)slat (7)slet (7)slig (10)slog (9)slot (8)snag (7)snar (5)sneg (7)sner (5)snes (6)snit (8)snog (8)snor (6)snot (7)soen (6)sogn (8)sole (7)soli (9)solo (8)sols (8)sone (6)sorg (8)sort (7)sots (8)sssr (7)stag (8)stal (7)stan (6)star (6)stat (7)steg (8)stel (7)sten (6)stig (10)stil (9)stir (8)stis (9)stol (8)stor (7)stos (8)tage (7)tago (8)tags (8)taia (7)tais (8)tale (6)talg (8)tals (7)talt (7)tana (5)tang (7)tano (6)tant (6)taos (7)tara (5)tars (6)tass (7)tast (7)teas (6)tegl (8)tegn (7)teia (7)tein (7)teis (8)teit (8)telt (7)tena (5)tens (6)teos (7)tern (5)ters (6)tess (7)test (7)tias (8)tier (7)ties (8)tiet (8)tila (8)tilo (9)tilt (9)tina (7)tine (7)ting (9)tino (8)tins (8)tint (8)tira (7)tito (9)toas (7)toer (6)toga (8)toge (8)togi (10)togo (9)togs (9)togt (9)tola (7)tona (6)tone (6)toni (8)tons (7)tora (6)tore (6)torn (6)tors (7)tort (7)toti (9)totn (7)tran (5)tren (5)tres (6)trin (7)trio (8)trit (8)tron (6)tros (7)tsar (6)

3- ord dannet med bogstaver  (175)

aer (3)aet (4)age (5)agn (5)agt (6)aia (5)air (5)ais (6)ali (6)als (5)alt (5)ana (3)ane (3)ani (5)ann (3)ans (4)ara (3)are (3)arg (5)ari (5)arn (3)ars (4)art (4)asa (4)ase (4)eas (4)ega (5)egn (5)ego (6)egs (6)eia (5)eis (6)ela (4)elg (6)eli (6)elo (5)els (5)ena (3)eng (5)eno (4)ens (4)erg (5)eri (5)eta (4)gal (6)gas (6)gat (6)gel (6)gen (5)geo (6)ger (5)ges (6)gia (7)gie (7)gin (7)gis (8)git (8)glo (7)gro (6)gta (6)ian (5)ila (6)ile (6)ilt (7)ina (5)ine (5)ino (6)ion (6)ios (7)ira (5)isa (6)ise (6)isn (6)lag (6)lan (4)las (5)lea (4)leg (6)len (4)leo (5)ler (4)les (5)let (5)lia (6)lie (6)lig (8)lin (6)lir (6)lis (7)loa (5)log (7)los (6)nag (5)nan (3)nar (3)nas (4)nat (4)neg (5)nel (4)nen (3)net (4)ngo (6)nia (5)nis (6)nit (6)noa (4)nol (5)nor (4)nos (5)not (5)ole (5)oli (7)ona (4)osa (5)ose (5)oss (6)ost (6)rag (5)ral (4)ran (3)ras (4)rat (4)ren (3)ret (4)ria (5)rie (5)rig (7)ris (6)rit (6)roe (4)ros (5)sag (6)sal (5)sar (4)sat (5)sen (4)ser (4)ses (5)set (5)sia (6)sig (8)sil (7)sin (6)sir (6)sis (7)sit (7)sne (4)sno (5)sol (6)son (5)sot (6)sti (7)tag (6)tai (6)tal (5)tao (5)tea (4)ten (4)teo (5)ter (4)tes (5)tia (6)tie (6)tig (8)til (7)tin (6)tis (7)tit (7)toa (5)tog (7)ton (5)tor (5)tot (6)tre (4)tro (5)

2- ord dannet med bogstaver  (42)

ae (2)ag (4)al (3)an (2)ar (2)as (3)at (3)ea (2)eg (4)el (3)en (2)er (2)es (3)et (3)gi (6)go (5)il (5)in (4)io (5)ir (4)is (5)it (5)la (3)le (3)li (5)lo (4)ni (4)nn (2)no (3)nt (3)og (5)ol (4)os (4)re (2)ri (4)ro (3)se (3)si (5)so (4)te (3)ti (5)to (4)