Bogstaverne l, o, g kan danne nedenstående ord:

3- ord dannet med bogstaver  (2)

glo (7)log (7)

2- ord dannet med bogstaver  (4)

go (5)lo (4)og (5)ol (4)