Bogstaverne k, a, r, t, o, t, e, k, s, o, p, r, e, t, t, e, l, s, e kan danne nedenstående ord:

19- ord dannet med bogstaver  (1)

kartoteksoprettelse (35)

17- ord dannet med bogstaver  (1)

kartoteksrettelse (29)

15- ord dannet med bogstaver  (2)

kartoteksposter (29)skatteeksperter (27)

14- ord dannet med bogstaver  (3)

elektroskopers (27)elektroskopets (28)tekstrettelser (23)

13- ord dannet med bogstaver  (11)

ekstrapoleres (23)ekstrapoleret (23)elektroskoper (25)elektroskopet (26)kartotekspost (27)skattekortets (24)spaltetekster (24)stetoskoperer (24)stetoskoperet (25)teaterskolers (21)tekstrettelse (22)

12- ord dannet med bogstaver  (17)

ekstrapolere (21)elektroskops (25)kaskelotters (22)oprettelsers (21)pressekortet (22)rettetasters (18)skattekortet (22)slettetaster (19)speakertekst (23)stereoskoper (22)stereoskopet (23)stetoskopere (23)tapetsereres (19)tarokkortets (22)teaterskoler (19)teaterskoles (20)tekstspalter (23)

11- ord dannet med bogstaver  (51)

askepotters (21)eksalterets (18)ekspektorat (22)eksploreres (20)eksploreret (20)eksporteres (20)eksporteret (20)ekstrakters (19)ekstrapoler (20)elektroskop (23)kartotekers (19)kartotekets (20)kaskelotter (20)kattepoters (21)klaptekster (22)kolporteres (21)kolporteret (21)korrelatets (18)korsetteret (18)kostekspert (23)koteletters (19)lektoraters (18)lektoratets (19)oprettelser (19)oprettelses (20)postkortets (23)protektorat (21)protesteres (19)protesteret (19)rektoratets (18)respekteres (19)respekteret (19)rettetaster (16)rokkestoles (21)skattekorts (21)skeletterer (17)skeletteres (18)skeletteret (18)skoletasker (20)spaltetekst (22)stetoskoper (22)stetoskopet (23)tapetserere (17)tapetserers (18)tarokkortet (20)teaterskole (18)tekstspalte (22)teleskopers (21)teleskopets (22)testatorers (17)topteksters (22)

10- ord dannet med bogstaver  (104)

aerosolers (15)aerosolets (16)alperosers (17)apostolske (21)apotekeres (18)apoteosers (18)askepotter (19)assorteret (15)attesterer (14)attesteres (15)attesteret (15)eksalteret (16)eksperters (18)eksplorere (18)eksportere (18)eksporters (19)eksporttal (20)ekstrakter (17)eskorteres (16)eskorteret (16)karesseret (15)kartoteker (17)kartoteket (18)kasketters (18)kateterets (16)kattepoter (19)kattepotes (20)ketlersker (17)klaptorsks (22)klosetters (18)klosettets (19)klosterets (18)koketterer (17)koketteres (18)koketteret (18)kolportere (19)koopereres (18)koopereret (18)korrelatet (16)korsetters (17)korsettets (18)kostskoler (20)koteletter (17)krakeleres (16)krakeleret (16)kroketters (18)lektorater (16)lektoratet (17)lottekorps (21)operetters (17)oprettelse (18)opstarters (18)orkestrets (17)osteskorpe (20)plasterets (18)polererske (18)postkortet (21)pressekort (19)protektors (20)protestere (17)protesters (18)reeksports (19)rektoratet (16)relakseres (15)relakseret (15)reostaters (15)respektere (17)retrospekt (19)retsakters (16)retsstater (15)rettelsers (15)rettetaste (15)rettetasts (16)rokkestole (19)rokkestols (20)sektereres (15)selekterer (15)selekteres (16)selekteret (16)skaktposer (21)skalotters (18)skattekort (19)skelettere (16)skeletters (17)skolestart (18)skoletaske (19)slettetast (17)sokletters (18)stereoskop (20)stoltserer (16)stoltseret (17)streptokok (22)tapetserer (16)tapetseres (17)tapetseret (17)tarokkorts (19)teleskoper (19)teleskopet (20)teokraters (16)testatorer (15)topklasser (20)toptekster (20)totakteres (17)trespaltet (18)

9- ord dannet med bogstaver  (189)

aerosoler (13)aerosolet (14)akkolerer (15)akkoleres (16)akkoleret (16)alperoser (15)alperoses (16)altereres (12)altereret (12)apostolsk (20)apotekere (16)apotekers (17)apotekets (18)apoteoser (16)apoteoses (17)aptereres (14)aspekters (17)aspektets (18)attestere (13)attesters (14)eksperter (16)eksplorer (17)eksporter (17)eksposeer (17)eksposeet (18)ekstrakts (17)epostkort (19)erstatter (13)erstattes (14)erstattet (14)eskalerer (13)eskaleres (14)eskaleret (14)eskaperer (15)eskaperes (16)eskaperet (16)eskortere (14)eskorters (15)kalotters (16)kaproeres (16)karessere (13)kartoteks (17)kaskelots (18)kasketter (16)kasserere (13)kassetter (15)kastreres (14)kastreret (14)kateteret (14)katetrets (15)katolskes (18)kattepote (18)ketlerske (16)klaptekst (20)klaptorsk (20)klarestes (15)klartekst (17)kloakerer (15)kloakeres (16)kloakeret (16)kloraters (15)kloratets (16)klosetter (16)klosettet (17)klosteret (16)klostrets (17)kokettere (16)koketters (17)kokotters (18)koloreres (15)koloreret (15)kolporter (18)kooperere (16)korporals (18)korrekses (16)korrekset (16)korrektes (16)korrelats (15)korsetter (15)korsettet (16)kortestes (16)kortprosa (18)kostskole (19)krakelere (14)kraterets (14)kroketter (16)lektorats (16)lektorers (15)lettestes (15)oktetters (16)operators (16)operetter (15)operettes (16)opskalker (19)opskalkes (20)opskalket (20)opstarter (16)optakters (18)orkestral (15)orkestret (15)paketters (17)pastorers (16)perserkat (16)plasteret (16)plastrets (17)pletterer (15)pletteres (16)pletteret (16)portalers (16)postkorts (20)proletars (16)prosektor (18)protektor (18)protesers (16)protester (16)reeksport (17)rektorats (15)relaksere (13)relateres (12)relateret (12)reostater (13)repeteres (14)repeteret (14)reskalere (13)respekter (16)retsakter (14)rettelser (13)rettelses (14)rettetast (14)rokkestol (18)salpeters (16)sekreters (14)sekretets (15)sekterere (13)sekterers (14)sektorers (15)selektere (14)separeres (14)separeret (14)skaktpose (20)skalotter (16)skalottes (17)skalperer (16)skalperes (17)skalperet (17)skarpeste (17)skatteret (15)skeletter (15)skelettet (16)skolarers (15)skrottets (17)sokletter (16)solsorter (15)sortseere (13)spartlers (16)speakeres (16)spektakel (19)spekteret (17)spektrets (18)starteres (13)stereoers (13)stetoskop (20)stokroser (16)stoltsere (15)storartet (14)tapetsere (15)tarokkort (17)tattooers (15)tattooets (16)teksteres (15)teleskops (19)teletekst (16)teokrater (14)tepotters (17)testators (15)toakteres (15)tolereres (13)tolereret (13)topklasse (19)topteksts (20)tospaltet (18)totaktere (15)totakters (16)totalstop (19)trakteres (14)trakteret (14)trasseret (13)trepattet (16)tresporet (16)

8- ord dannet med bogstaver  (317)

aerosols (13)akkolere (14)aktorers (13)alperose (14)alterere (10)alterets (12)apeksers (15)apeksets (16)apostele (15)apostels (16)apostles (16)apoteker (15)apoteket (16)apoteose (15)apterere (12)apterers (13)arlettes (12)askepots (17)asketers (13)aspekter (15)aspektet (16)atleters (12)attester (12)eksaktes (15)eksperts (16)eksports (17)ekstaser (13)ekstrakt (15)elsektor (14)elskeres (13)erstatte (12)eskalere (12)eskapere (14)eskorter (13)eskortes (14)kalkerer (13)kalkeres (14)kalkeret (14)kalotter (14)kapreres (14)kaproere (14)kaproers (15)kapslers (16)karesser (12)kareters (12)karosser (13)karrosse (13)karteres (12)karteret (12)kartotek (15)kaskelot (16)kasserer (12)kasseret (13)kassette (14)kastrere (12)kateters (13)katetres (13)katetret (13)katolske (16)klapsets (17)klareres (12)klareret (12)klareste (13)klaskets (16)klatters (14)kloakere (14)klorater (13)kloratet (14)kloreres (13)kloreret (13)klosters (15)klostres (15)klostret (15)kokasser (15)koketter (15)kokettes (16)kokleare (14)kokotter (16)kokottes (17)kolorere (13)kolosser (15)kooperer (15)koparret (15)kopekers (17)koralers (13)korporal (16)korpsets (17)korrekse (14)korrekte (14)korrelat (13)korselet (14)korteste (14)kotelets (15)krakeler (13)krateres (12)krateret (12)krattets (14)kreolers (13)kreperes (14)kreperet (14)kresters (13)kroatere (12)kroaters (13)krokeres (14)krokeret (14)lakserer (12)lakseres (13)lakseret (13)lektorat (14)lektorer (13)letteste (13)oktetter (14)opelsker (16)opelskes (17)opelsket (17)operaers (13)operator (14)opereres (13)opereret (13)operette (14)opkaster (16)opkastes (17)opkastet (17)opklarer (15)opklares (16)opklaret (16)opretter (14)oprettes (15)oprettet (15)opskalke (18)opskoler (17)opskoles (18)opskolet (18)opstarte (15)opstarts (16)optakter (16)oraklers (13)oraklets (14)orkester (13)paketter (15)parkeres (14)parkeret (14)parleres (13)parleret (13)parolers (14)parteres (13)parteret (13)passerer (13)passeret (14)pastorer (14)persekar (14)perseres (13)pessarer (13)pessaret (14)petroles (15)plakette (16)plasters (15)plastets (16)plastrer (14)plastres (15)plastret (15)platters (15)plettere (14)pletters (15)pokalers (16)polakker (17)polkaers (16)polstrer (15)polstres (16)polstret (16)portaler (14)porteres (14)posterer (14)posteres (15)posteret (15)postetat (16)postkort (18)proletar (14)proteser (14)proteses (15)protests (16)psaltere (14)raketter (12)rakkeres (13)rasteres (11)rasteret (11)reaktors (13)rektoral (13)rektorat (13)relakser (12)relatere (10)reostats (13)repetere (12)resteres (11)resteret (11)restskat (14)retsakts (14)retssale (12)retsstat (13)rettelse (12)rokkeres (14)rosettes (13)salpeter (14)saltoers (13)sekreter (12)sekretet (13)sekterer (12)sektorer (13)selekter (13)separere (12)setteres (12)skakters (15)skaleret (13)skalotte (15)skalpere (15)skarpere (14)skatters (14)sklerose (14)skolarer (13)skoleret (14)skorpers (16)skotters (15)skottets (16)skratter (13)skrattes (14)skrattet (14)skrotter (14)skrottes (15)skrottet (15)sletters (13)slottets (15)sokrates (14)solsorte (14)sorteper (14)sorteres (12)sorteret (12)sortseer (12)spalters (15)spareres (13)sparkets (16)spartler (14)spartles (15)spartlet (15)speakere (14)speakers (15)spekters (16)spektres (16)spektret (16)splatter (15)spolerer (14)spoleres (15)spoleret (15)stakkels (16)staklers (14)startere (11)starters (12)statsret (13)stereoer (11)stokrose (15)stolaers (13)stolpers (16)stolprer (15)stolpres (16)stolpret (16)stoltser (14)storkors (15)strokers (14)takserer (12)takseres (13)takseret (13)taksters (14)takterer (12)takteres (13)takteret (13)taktstok (17)tapeters (14)tapetets (15)tapetser (14)tartelet (12)tattooer (13)tattooet (14)teateret (11)teatrets (12)tekstere (13)teksters (14)telekort (14)teleskop (17)teokrats (14)teposers (15)tepotter (15)tepottes (16)terosers (12)terperes (13)terrasse (11)teskeers (13)testator (13)testerer (11)testeres (12)testeret (12)toaktere (13)toakters (14)toasters (13)tolerere (11)tolkeres (14)toptekst (18)torsoers (13)torteres (12)torteret (12)tosporet (16)totakter (14)totalers (13)trakeers (12)traktere (12)traktors (14)traktose (14)trassere (11)tratters (12)

7- ord dannet med bogstaver  (494)

aerosol (11)akslers (12)akterer (10)akteres (11)akteret (11)aktorer (11)alettes (11)alterer (9)alteret (10)altrets (11)apekser (13)apekses (14)apekset (14)apostel (14)apostle (14)apoteks (15)apterer (11)apteres (12)apteret (12)arlette (10)arrests (10)askepot (15)asketer (11)aspekts (15)atleter (10)attests (12)ekkoers (13)ekkoets (14)eksakte (13)ekspert (14)eksport (15)ekspose (15)ekspres (14)ekstase (12)elskere (11)elskers (12)epokers (14)eposers (13)eposets (14)eposser (13)eposset (14)eroters (10)eskaler (11)eskaper (13)eskorte (12)esteres (10)etapers (12)etaters (10)etteres (10)kaklers (13)kalkere (12)kalkers (13)kaosets (13)kaosset (13)kaperer (12)kaperes (13)kaperet (13)kaprere (12)kaprers (13)kaproer (13)kapsels (15)kapsler (14)kapsles (15)kapslet (15)kareter (10)karoles (12)karosse (12)karotte (12)karrets (11)kartels (12)kartere (10)kartets (12)kaskets (14)kaspers (14)kassere (11)kastels (13)kasters (12)kastets (13)kastors (13)kastrer (11)kateket (13)kateter (11)katetes (12)katetre (11)katolsk (15)kerters (11)klaprer (13)klapres (14)klapret (14)klapser (14)klapses (15)klapset (15)klarere (10)klarest (12)klasers (12)klasker (13)klaskes (14)klasket (14)klasser (12)klatrer (11)klatres (12)klatret (12)klatter (12)klattes (13)klattet (13)klerkes (13)kloaker (13)klorats (13)klorere (11)klorets (13)klorose (13)klosaks (15)klosets (14)kloster (13)klostre (13)kokasse (14)kokette (14)kokotte (15)koksets (15)koleras (12)kolorer (12)kopeker (15)kopskat (17)koraler (11)korpset (15)korreks (13)korrekt (13)korsets (13)kortere (11)kortest (13)kortets (13)kosters (13)kotelet (13)kratere (10)kraters (11)kratter (11)krattes (12)krattet (12)kreeres (10)kreeret (10)kreoler (11)kreolsk (14)kreosot (13)krepere (12)krestas (12)krester (11)kroater (11)krokere (12)krokets (14)lakerer (10)lakeres (11)lakeret (11)lakkers (13)lakkets (14)laksere (11)lakskos (15)laktose (13)laserer (9)laseres (10)laseret (10)laskers (12)lassoer (11)lassoet (12)lasters (11)latters (11)lektors (13)lesters (11)lettere (10)lettest (12)okkeres (13)opalers (13)opelske (15)operaer (11)operere (11)opkaste (15)opklare (14)oprakte (14)oprette (13)opsatte (14)opskalk (17)opskole (16)opstalt (15)opstart (14)optakts (16)optalte (14)opterer (12)opteres (13)opteret (13)orakels (12)orakler (11)oraklet (12)orkeres (11)orkeret (11)otteres (11)ottetal (12)pakkers (15)pakkets (16)pareres (11)pareret (11)parkere (12)parkers (13)parkets (14)parlere (11)paroler (12)paroles (13)parrets (12)partere (11)parters (12)passere (12)pastors (14)pateers (12)pateres (12)patters (13)pelotte (14)perlers (12)persere (11)persers (12)petreas (12)petrole (13)petters (13)plasker (14)plaskes (15)plasket (15)plaster (13)plastet (14)plastre (13)platter (13)plattes (14)plattet (14)plekter (14)pletter (13)plettes (14)plettet (14)plotter (14)plottes (15)plottet (15)poeters (13)pokaler (14)pokeres (14)pokkers (16)polerer (12)poleres (13)poleret (13)polkaer (14)poloers (14)polster (14)polstre (14)poolers (14)porsers (13)portals (14)portere (12)porters (13)poserer (12)poseres (13)poseret (13)postere (13)posters (14)potaske (15)potters (14)prakker (14)prakkes (15)prakket (15)presser (12)presset (13)protese (13)protest (14)psalter (13)rakkere (11)rakkers (12)rakkets (13)raklers (11)raseres (9)raseret (9)raskere (10)rastere (9)rasters (10)reaktor (11)rektors (12)relater (9)reolers (10)reostat (11)repeter (11)respekt (14)ressort (11)restere (9)resters (10)retorts (11)retsakt (12)retssal (11)rettere (9)retters (10)rettest (11)rokeres (11)rokeret (11)rokkere (12)rokkers (13)rosette (11)roteres (10)roteret (10)rotters (11)saksere (11)salpers (13)saltets (12)saltoer (11)seertal (10)seklers (12)seklets (13)sekrets (12)seksere (11)sekstal (13)sekster (12)sekstet (13)sekters (12)sektors (13)separer (11)settere (10)setters (11)skakter (13)skaktes (14)skalker (13)skalkes (14)skalket (14)skalper (14)skalpes (15)skalter (12)skaltes (13)skaltet (13)skarers (11)skarres (11)skarret (11)skatter (12)skattes (13)skattet (13)skolars (13)skolers (13)skorper (14)skorpes (15)skorpet (15)skorter (12)skortes (13)skortet (13)skotske (15)skotter (13)skottes (14)skottet (14)skratte (12)skroter (12)skrotes (13)skrotet (13)skrotte (13)slasker (12)slasket (13)slesker (12)slesket (13)sletter (11)slettes (12)slettet (12)slottet (13)soklets (14)soloers (12)solsort (13)sortere (10)sorters (11)spalter (13)spaltes (14)spaltet (14)sparere (11)sparers (12)sparker (13)sparkes (14)sparket (14)sparres (12)sparret (12)spartel (13)spartle (13)spattet (14)speaker (13)speakes (14)speaket (14)spekter (14)spektre (14)spolere (13)spolers (14)sporers (13)sporets (14)sportel (14)spotter (14)spottes (15)spottet (15)stakkel (14)stakker (13)stakkes (14)stakket (14)stakler (12)stakles (13)staklet (13)starlet (11)starter (10)startes (11)startet (11)staters (11)stelers (11)stereos (11)stokker (14)stokkes (15)stokket (15)stolaer (11)stolper (14)stolpes (15)stolpet (15)stolpre (14)storker (12)storkes (13)storket (13)strakte (12)stroker (12)strokes (13)takkers (13)taklers (12)taklets (13)taksere (11)takster (12)taktere (11)takters (12)taleres (10)tapeter (12)tapetet (13)tareres (9)tareret (9)tarsers (10)taskers (12)tasters (11)tateres (10)tattoos (13)teaters (10)teatres (10)teatret (10)tekster (12)tekstes (13)tekstet (13)teltets (12)teokrat (12)teposer (13)teposes (14)tepotte (14)teresas (10)tereses (10)terkels (12)teroser (10)teroses (11)terpere (11)terpers (12)teskeer (11)testere (10)testers (11)toakter (12)toaster (11)tolerer (10)tolkere (12)tolkers (13)topskat (16)toraers (10)torkels (13)torlaks (13)torleks (13)torpers (13)torpets (14)torsket (13)torsoer (11)tortere (10)totaler (11)totales (12)totters (12)trakeer (10)trakter (11)traktor (12)trasker (11)traskes (12)trasket (12)trasser (10)tratter (10)trattes (11)treeres (9)trekker (12)trekkes (13)trekket (13)tresser (10)trokler (12)trokles (13)troklet (13)tropers (13)trosser (11)trosset (12)tsarers (10)

6- ord dannet med bogstaver  (566)

aksels (11)aksers (10)aksets (11)aksler (10)aksles (11)akslet (11)aktere (9)akters (10)aktors (11)alette (9)aletts (10)aloers (9)alpers (11)alters (9)altets (10)altres (9)altret (9)apotek (13)aptere (10)arkers (9)arkets (10)arpets (11)arrest (8)arrets (8)arters (8)askers (10)askese (10)askets (11)aspekt (13)asters (9)astors (10)atlets (10)attest (10)ekkoer (11)ekkoet (12)eksakt (12)ekstra (10)elerts (9)eletas (9)elsker (10)elskes (11)elsket (11)epoker (12)epokes (13)eposer (11)eposet (12)eroses (9)eroter (8)errols (9)erstat (9)espers (11)estere (8)esters (9)etaers (8)etaets (9)etaper (10)etapes (11)etater (8)etlars (9)ettals (10)ettere (8)etters (9)kakler (11)kalker (11)kalkes (12)kalket (12)kalots (12)kaoset (11)kapels (13)kapere (11)kapers (12)kaprer (11)kapres (12)kapret (12)kapsel (13)kapsko (15)kapsle (13)karels (10)karets (10)karles (10)karlos (11)karole (10)karols (11)karres (9)karret (9)karses (10)kartel (10)karter (9)kartes (10)kartet (10)kasket (12)kasper (12)kasser (10)kastel (11)kaster (10)kastes (11)kastet (11)kastor (11)katete (10)katost (12)katter (10)kattes (11)kattet (11)keeper (11)kelter (10)kerter (9)kertes (10)ketels (11)ketler (10)ketles (11)ketlet (11)kettas (11)kettes (11)klapre (12)klapse (13)klarer (9)klares (10)klaret (10)klaser (10)klases (11)klaske (12)klasks (13)klasse (11)klatre (10)klatte (11)klerke (11)klerks (12)kloaks (13)klorat (11)klorer (10)klores (11)kloret (11)kloset (12)kokser (12)kokses (13)kokset (13)kolera (10)kopeks (15)kopter (13)korals (11)koreas (10)korets (11)korket (12)korsar (10)korser (10)korses (11)korset (11)korter (10)kortes (11)kortet (11)kosaks (13)koster (11)kostes (12)kostet (12)krasse (10)krater (9)kratte (10)kreere (8)kreols (11)kreper (11)kresol (11)kresta (10)kreter (9)kroats (11)kroers (10)kroker (11)kroket (12)lakere (9)lakker (11)lakkes (12)lakket (12)lakser (10)laksko (13)lapser (11)lapses (12)lapset (12)lasere (8)lasers (9)lasker (10)laskes (11)lasket (11)lassoe (10)laster (9)lastes (10)lastet (10)latter (9)leaser (8)leases (9)leaset (9)lektor (11)lerets (9)lester (9)lettes (10)lettet (10)lokker (12)lokkes (13)lokket (13)looper (12)loopes (13)loopet (13)loreas (9)lortet (10)losser (10)losset (11)lottas (11)lottes (11)oasers (9)okkels (13)okkere (11)okkers (12)oksers (11)oktets (12)opaler (11)opelsk (14)operas (11)operer (10)opkast (14)opklar (13)oprakt (13)opsats (13)opskol (15)optakt (14)optere (11)orakel (10)orator (9)orkere (9)oskars (11)osloer (10)oslosk (13)ottars (10)ottere (9)otters (10)pakets (13)pakker (13)pakkes (14)pakket (14)palers (11)parere (9)parese (10)parker (11)parket (12)parler (10)parole (11)parres (10)parret (10)parter (10)passer (11)passet (12)pastel (12)pastor (12)pastos (13)pateer (10)patere (10)paters (11)patter (11)pattes (12)pattet (12)pearls (11)pelser (11)pelses (12)pelset (12)perler (10)perles (11)perlet (11)perser (10)perses (11)perset (11)peseta (11)pessar (11)peters (11)petras (11)petrea (10)petrol (12)petros (12)petter (11)pettes (12)pettet (12)plaske (13)plastr (12)plasts (13)platte (12)plette (12)plotte (13)poeter (11)pokals (14)pokere (12)pokers (13)pokker (14)polare (11)polart (12)polere (11)polers (12)polets (13)polkas (14)poloer (12)polske (14)polstr (13)pooler (12)porers (11)porres (11)porser (11)porses (12)portal (12)porter (11)portes (12)posere (11)posers (12)postal (13)poster (12)postes (13)postet (13)poters (12)potter (12)pottes (13)pottet (13)prakke (13)praler (10)prales (11)pralet (11)prater (10)prates (11)pratet (11)presse (11)presto (12)rakels (10)rakker (10)rakkes (11)rakket (11)rakler (9)rakles (10)rapser (10)rapses (11)rapset (11)rarest (8)rasere (7)rasler (8)rasles (9)raslet (9)rasper (10)raspes (11)raspet (11)raster (8)rastes (9)rastet (9)raters (8)rattet (9)rektor (10)reoler (8)rester (8)retors (9)retort (9)retter (8)rettes (9)rettet (9)roeres (8)rokere (9)rokker (11)rokkes (12)rokket (12)rorets (9)roseas (9)rosers (9)rosset (10)rotere (8)rotors (10)rotter (9)rottes (10)rottet (10)sakker (11)sakkes (12)sakket (12)sakser (10)sakset (11)salper (11)salpes (12)salter (9)saltes (10)saltet (10)saltos (11)satser (9)satset (10)seeres (8)sekels (11)sekler (10)seklet (11)sekret (10)sekser (10)sekter (10)sektor (11)selers (9)septet (12)setter (9)skakte (12)skakts (13)skalke (12)skalks (13)skalpe (13)skalps (14)skalte (11)skarer (9)skares (10)skaret (10)skarpe (12)skarpt (13)skarre (9)skatte (11)skeers (10)skeler (10)skeles (11)skelet (11)skolar (11)skoler (11)skoles (12)skolet (12)skorpe (13)skorte (11)skoser (11)skoset (12)skotsk (14)skotte (12)skralt (11)skrote (11)slaske (11)sleske (11)slette (10)slotte (11)sokkel (13)soklet (12)solers (10)soloer (10)solret (10)sorter (9)sortes (10)soters (10)spalte (12)spalts (13)sparer (10)spares (11)sparet (11)sparke (12)sparks (13)sparre (10)spartl (12)sparto (12)spatel (12)speake (12)spoler (12)spoles (13)spolet (13)sporer (11)spores (12)sporet (12)sports (13)spotsk (15)spotte (13)stakke (12)stakle (11)starte (9)starts (10)staser (9)stater (9)steler (9)steles (10)stereo (9)stokke (13)stolas (11)stoler (10)stoles (11)stolet (11)stolpe (13)stolte (11)stores (10)storke (11)storks (12)stoser (10)stoset (11)straks (11)strakt (11)stroke (11)takkel (12)takker (11)takkes (12)takket (12)takler (10)takles (11)taklet (11)takser (10)taksts (12)takter (10)talere (8)talers (9)tapets (12)tareks (10)tarere (7)tarser (8)tarses (9)tasker (10)taskes (11)taster (9)tastes (10)tastet (10)tatere (8)taters (9)tattoo (11)teater (8)teatre (8)teelas (9)teklas (11)tekste (11)teksts (12)telses (10)teltes (10)teltet (10)tepose (12)teresa (8)terese (8)terkas (10)terkel (10)terose (9)terper (10)terpes (11)terpet (11)terres (8)tesers (9)teskes (11)tester (9)testes (10)testet (10)toasts (11)toeres (9)tolker (11)tolkes (12)tolket (12)toraer (8)torkel (11)torkes (11)torlak (11)torlek (11)torper (11)torpet (12)torres (9)torsos (11)torter (9)tosser (10)tosset (11)tostes (11)totale (10)totals (11)totalt (11)totter (10)tottes (11)tottet (11)trakes (10)traske (10)tratte (9)treere (7)treers (8)trekke (11)tresse (9)tretal (9)troels (10)trokle (11)troper (11)tropes (12)trosse (10)tsarer (8)

5- ord dannet med bogstaver  (450)

aksel (9)akser (8)akses (9)akset (9)aksle (9)akter (8)aktor (9)aleks (9)alert (7)alett (8)alkes (9)aloer (7)aloes (8)alper (9)alter (7)altet (8)altre (7)apeks (11)apter (9)arker (7)arket (8)arpet (9)arres (6)arret (6)arses (7)arter (6)artes (7)artet (7)asers (7)asker (8)askes (9)asket (9)aspes (10)asser (7)asset (8)astor (8)atles (8)atlet (8)atols (9)atter (7)attes (8)earls (7)ekkos (11)ekser (8)ekses (9)ekset (9)elert (7)eleta (7)elkas (9)elkes (9)elsas (8)elses (8)elske (9)epoke (11)epost (11)erlas (7)erots (8)errol (7)eskes (9)esper (9)espes (10)esser (7)esset (8)estas (8)ester (7)etaer (6)etaet (7)etape (9)etats (8)etels (8)etlar (7)etlas (8)ettal (8)ettas (8)etter (7)kalke (10)kalks (11)kalot (10)kapel (11)kaper (10)kapok (13)kapre (10)kapsl (12)karel (8)karet (8)karle (8)karlo (9)karls (9)karol (9)karpe (10)karre (7)karse (8)karsk (10)karte (8)kasko (11)kasse (9)kaste (9)kasts (10)kates (9)katte (9)keler (8)keles (9)kelet (9)kerer (7)keres (8)keret (8)kerte (8)ketel (9)ketle (9)ketta (9)kette (9)ketts (10)klaes (9)klapr (11)klaps (12)klare (8)klart (9)klase (9)klask (11)klatr (9)klats (10)kleas (9)kleos (10)klerk (10)kloak (11)klore (9)klors (10)koket (11)kokos (12)kokse (11)kolos (11)kopar (11)kopek (13)kopra (11)koral (9)koras (9)korea (8)kores (9)koret (9)korks (11)korps (12)korse (9)korso (10)korte (9)korts (10)kosak (11)koste (10)kosts (11)koter (9)kraks (10)krast (9)krats (9)kreer (7)kreol (9)kreta (8)kroat (9)kroer (8)kroet (9)krops (12)laker (8)lakke (10)lapse (10)lapsk (12)laser (7)laset (8)laske (9)lasse (8)lasso (9)laste (8)lasts (9)lease (7)leers (7)leret (7)lette (8)lokke (11)loope (11)loras (8)lorea (7)lores (8)losse (9)lotta (9)lotte (9)lotto (10)oaser (7)oases (8)okker (10)okser (9)okses (10)okset (10)oktet (10)oleas (8)opals (11)opart (10)opera (9)opret (10)opsat (11)opter (10)orker (8)orkes (9)orket (9)orlas (8)osere (7)oskar (9)oslos (10)oster (8)ostes (9)ostet (9)ottar (8)ottas (9)otter (8)ottes (9)ottos (10)paket (11)pakke (12)palet (10)parer (8)parks (11)parre (8)parts (10)passe (10)pater (9)pates (10)patos (11)patte (10)pearl (9)peers (9)peles (10)pelse (10)perle (9)perse (9)petas (10)peter (9)petes (10)petra (9)petro (10)pette (10)plask (12)plast (11)poets (11)pokal (12)poker (11)polak (12)polar (10)poler (10)polet (11)polka (12)polos (12)polsk (13)pools (12)porer (9)pores (10)poret (10)porre (9)porse (10)porte (10)porto (11)ports (11)poser (10)poses (11)poset (11)poste (11)posts (12)poter (10)potes (11)potte (11)prale (9)prate (9)prosa (10)rakel (8)raket (8)rakke (9)rakle (8)rakte (8)rapse (9)raser (6)rases (7)raset (7)raske (8)rasle (7)raspe (9)raste (7)rasts (8)rater (6)rates (7)reelt (7)reols (8)repos (10)rests (8)retas (7)retor (7)retos (8)rette (7)roars (7)roere (6)roers (7)roker (8)rokke (10)rolas (8)roret (7)rosas (8)rosea (7)roser (7)roses (8)roset (8)roste (8)rotas (8)roter (7)rotor (8)rotte (8)sakke (10)sakse (9)sakso (10)salep (10)sales (8)salpe (10)salte (8)salto (9)salts (9)sarte (7)satse (8)satte (8)seere (6)seers (7)sekel (9)sekst (10)sekts (10)seler (7)seles (8)skakt (11)skalk (11)skalp (12)skals (10)skalt (10)skare (8)skarp (11)skats (10)skeer (8)skele (9)skels (10)skete (9)skole (10)skorp (12)skort (10)skose (10)skral (9)skrap (11)skrat (9)skrot (10)slask (10)slesk (10)slots (10)soler (8)soles (9)solet (9)solos (10)sorte (8)sorts (9)soter (8)spalt (11)spare (9)spark (11)spars (10)speak (11)spelt (11)spole (11)spore (10)spors (11)sport (11)spots (12)sprak (11)stakl (10)start (8)stase (8)stats (9)steak (9)stele (8)stels (9)stola (9)stole (9)stolp (12)stols (10)stolt (10)store (8)stork (10)stort (9)stose (9)strop (11)takke (10)takle (9)takst (10)takts (10)taler (7)tales (8)talks (10)talte (8)tapes (10)tapet (10)tarek (8)tarer (6)tarok (9)tarse (7)taske (9)taste (8)tasts (9)tater (7)teela (7)teers (7)tekla (9)tekop (12)tekst (10)telse (8)telte (8)telts (9)terka (8)terpe (9)terre (6)terts (8)teser (7)teses (8)teske (9)tessa (8)teste (8)tests (9)toast (9)toere (7)toers (8)tokes (10)tolas (9)tolke (10)tolks (11)topas (11)toras (8)tores (8)torke (9)torps (11)torre (7)torsk (10)torso (9)tosse (9)toste (9)total (9)totte (9)trake (8)trask (9)treer (6)troet (8)trokl (10)trope (10)trops (11)tsars (8)

4- ord dannet med bogstaver  (289)

akse (7)akts (8)alek (7)alke (7)aloe (6)alpe (8)alto (7)ares (5)arks (7)arre (4)arte (5)arts (6)aser (5)ases (6)aset (6)aske (7)asks (8)aspe (8)asps (9)atle (6)atol (7)atos (7)atte (6)atto (7)earl (5)ekko (9)ekse (7)elas (6)elka (7)elke (7)elos (7)elsa (6)else (6)elsk (8)epos (9)erla (5)eros (6)erot (6)erts (6)eske (7)espe (8)esps (9)esse (6)esta (6)etas (6)etat (6)etel (6)etla (6)etos (7)etta (6)kalk (9)kaos (8)kapr (9)karl (7)kars (7)kart (7)kast (8)kate (7)kats (8)keas (7)kees (7)kele (7)kere (6)ketl (8)kets (8)kett (8)klap (10)klar (7)klas (8)klat (8)klea (7)kleo (8)klok (10)klor (8)klos (9)koks (10)kops (11)kora (7)kore (7)kork (9)kors (8)kort (8)kost (9)kote (8)krak (8)krap (9)kras (7)krat (7)krep (9)krop (10)kror (7)kros (8)laks (8)laos (7)laot (7)laps (9)lars (6)lask (8)lass (7)last (7)leas (6)leer (5)leet (6)leos (7)lers (6)loas (7)look (9)loop (10)lora (6)lore (6)lort (7)lost (8)oase (6)okse (8)olea (6)oles (7)opal (9)oral (6)oret (6)orke (7)orla (6)osas (7)oser (6)oses (7)oset (7)oslo (8)oste (7)osts (8)otta (7)otte (7)otto (8)pals (9)pare (7)park (9)part (8)pate (8)peer (7)pele (8)pels (9)perl (8)pers (8)pert (8)peso (9)pest (9)peta (8)pete (8)plak (10)plat (9)plet (9)plot (10)poet (9)polo (10)pols (10)polt (10)pool (10)pore (8)pors (9)port (9)pose (9)post (10)pote (9)pots (10)pral (8)prat (8)pres (8)rakt (7)rals (6)raps (8)rare (4)rart (5)rase (5)rask (7)rasl (6)rasp (8)rass (6)rast (6)rate (5)rats (6)real (5)reel (5)reol (6)reps (8)rest (6)reta (5)reto (6)rets (6)roar (5)roer (5)roes (6)roet (6)rola (6)rors (6)rosa (6)rose (6)rost (7)rota (6)sake (7)saks (8)sale (6)sals (7)salt (7)sart (6)sats (7)seer (5)seks (8)sekt (8)sele (6)sera (5)sete (6)skak (9)skal (8)skar (7)skat (8)skel (8)sker (7)skes (8)sket (8)skok (10)skol (9)skos (9)skot (9)slap (9)slat (7)slet (7)slot (8)sole (7)solo (8)sols (8)sort (7)sots (8)spar (8)spas (9)spat (9)spol (10)spor (9)spot (10)stak (8)stal (7)star (6)stat (7)stel (7)step (9)stok (9)stol (8)stop (10)stor (7)stos (8)takl (8)taks (8)takt (8)tale (6)talk (8)tals (7)talt (7)taos (7)tape (8)tars (6)tass (7)tast (7)teak (7)teas (6)teer (5)tele (6)telt (7)teos (7)terp (8)ters (6)tese (6)tess (7)test (7)tete (6)toas (7)toer (6)toke (8)tola (7)tolk (9)tops (10)tora (6)tore (6)torp (9)tors (7)tort (7)trak (7)trek (7)tres (6)trop (9)tror (6)tros (7)tsar (6)

3- ord dannet med bogstaver  (109)

aer (3)aet (4)aks (6)akt (6)alk (6)alp (7)als (5)alt (5)aps (7)are (3)ark (5)arp (6)ars (4)art (4)ase (4)ask (6)asp (7)atp (7)eas (4)eks (6)ela (4)elo (5)els (5)esp (7)eta (4)kap (8)kar (5)kat (6)kea (5)kel (6)ker (5)ket (6)klo (7)kok (8)kop (9)kor (6)kos (7)kro (6)lak (6)lap (7)las (5)lea (4)lee (4)leo (5)ler (4)les (5)let (5)loa (5)lok (7)los (6)oks (7)ole (5)ork (6)osa (5)ose (5)oss (6)ost (6)pak (8)pal (7)par (6)pas (7)pat (7)per (6)pet (7)pol (8)pos (8)pot (8)pro (7)prr (6)pst (8)rak (5)ral (4)rap (6)rar (3)ras (4)rat (4)rep (6)ret (4)roe (4)rok (6)ror (4)ros (5)sal (5)sar (4)sat (5)ser (4)ses (5)set (5)ske (6)sko (7)sok (7)sol (6)sot (6)spa (7)spe (7)tak (6)tal (5)tao (5)tap (7)tea (4)teo (5)ter (4)tes (5)toa (5)top (8)tor (5)tot (6)tre (4)tro (5)

2- ord dannet med bogstaver  (31)

ae (2)ak (4)al (3)ar (2)as (3)at (3)ea (2)el (3)ep (5)er (2)es (3)et (3)ko (5)kr (4)la (3)le (3)lo (4)lp (6)ok (5)ol (4)op (6)os (4)po (6)pr (5)ps (6)re (2)ro (3)se (3)so (4)te (3)to (4)