Bogstaverne h, e, r, l, i, g kan danne nedenstående ord:

6- ord dannet med bogstaver  (1)

herlig (14)

5- ord dannet med bogstaver  (5)

helgi (13)higer (12)igler (10)rigel (10)rigle (10)

4- ord dannet med bogstaver  (18)

egil (9)geir (8)gire (8)grel (7)hegl (10)heil (10)helg (10)heri (9)hier (9)hige (11)igle (9)iler (7)lier (7)lige (9)lire (7)regi (8)rige (8)rigl (9)

3- ord dannet med bogstaver  (19)

elg (6)eli (6)erg (5)eri (5)gel (6)ger (5)gie (7)hel (7)her (6)hig (10)hil (9)ile (6)leg (6)ler (4)lie (6)lig (8)lir (6)rie (5)rig (7)

2- ord dannet med bogstaver  (14)

eg (4)el (3)er (2)gi (6)hg (7)hi (7)hl (6)ih (7)il (5)ir (4)le (3)li (5)re (2)ri (4)