Bogstaverne h, e, l, l, i, g kan danne nedenstående ord:

6- ord dannet med bogstaver  (1)

hellig (15)

5- ord dannet med bogstaver  (3)

egill (11)helgi (13)hille (12)

4- ord dannet med bogstaver  (8)

egil (9)elli (8)hegl (10)heil (10)helg (10)hige (11)igle (9)lige (9)

3- ord dannet med bogstaver  (12)

elg (6)eli (6)gel (6)gie (7)hel (7)hig (10)hil (9)ile (6)leg (6)lie (6)lig (8)lil (7)

2- ord dannet med bogstaver  (10)

eg (4)el (3)gi (6)hg (7)hi (7)hl (6)ih (7)il (5)le (3)li (5)