Bogstaverne h, e, j, d, i, s kan danne nedenstående ord:

6- ord dannet med bogstaver  (1)

hejdis (16)

5- ord dannet med bogstaver  (3)

hedis (12)hejdi (14)hidse (12)

4- ord dannet med bogstaver  (9)

dejs (9)dies (8)edis (8)hedi (10)hejs (11)hids (11)ides (8)sejd (9)side (8)

3- ord dannet med bogstaver  (16)

dej (7)des (5)die (6)dis (7)edi (6)eds (5)eis (6)hed (7)hej (9)hid (9)his (9)ide (6)ise (6)jes (7)sej (7)sid (7)

2- ord dannet med bogstaver  (12)

de (3)di (5)ed (3)ej (5)es (3)hi (7)id (5)ih (7)is (5)se (3)si (5)sj (6)