Bogstaverne h, e, d, w, i, g kan danne nedenstående ord:

6- ord dannet med bogstaver  (1)

hedwig (13)

4- ord dannet med bogstaver  (5)

dige (9)gide (9)hedi (10)hige (11)whig (10)

3- ord dannet med bogstaver  (10)

die (6)dig (8)edi (6)ged (6)gid (8)gie (7)hed (7)hid (9)hig (10)ide (6)

2- ord dannet med bogstaver  (10)

de (3)dg (5)di (5)ed (3)eg (4)gi (6)hg (7)hi (7)id (5)ih (7)